MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Lise Sagdahl: Svar til Geir Moe (30.3.06, 13:47)

Geir Moe savner en forklaring på arealbehovet som ligger til grunn for de økonomiske beregningene i utredningen av mulige campusløsninger.

Dragvoll har i dag 36.311 kvadratmeter nettoareal i et anlegg på 70.821 kvadratmeter brutto. Behovsanalysen viser at Dragvoll med dagens antall studenter og ansatte burde hatt ca 28.400 kvadratmeter brutto i tillegg til dagens arealer. Dette tilsvarer det ønskede bibliotek/læringssenteret på 19.000 kvadratmeter som NTNU har søkt om, pluss 9.400 kvadratmeter i tillegg.

Ved videre utvikling av tocampusløsningen (1B) er altså 28.400 kvadratmeter estimert arealbehov for Dragvoll med de forutsetninger som er lagt til grunn i utredningen. For Gløshaugen argumenteres det for behov for et læringssenter på 6.000 kvadratmeter brutto i en tocampusløsning.

Dette vil si at det ved videreutvikling av tocampusløsningen bygges 34.400 kvadratmeter i tillegg til dagens bygningsmasse ved NTNU, gitt at styret vil bygge på utredningens forutsetninger. I beregningene er det er lagt til grunn en lavere brutto/nettofaktor (1,65) for nye bygg i tocampusløsningen både på Dragvoll og på Gløshaugen, selv om Dragvollanlegget har en brutto/nettofaktor på 1,95.

Sum areal for Dragvoll campus og nytt læringssenter på Gløshaugen blir da 105.221 kvadratmeter brutto bygningsmasse. Dette tallet vil vi sammenligne med encampusløsningen.

For encampusløsningen er arealbehovet som ligger til grunn akkurat det samme, men ved bygging av nye bygg kan brutto/netto faktoren reduseres til 1,65. Det vil si at Dragvolls 36.311 kvadratmeter netto erstattes med 59.913 kvadratmeter brutto. Differansen mellom bruttoareal på dagens Dragvoll og bruttoareal i nye bygg er da 10.908 kvadratmeter, selv om byggene altså har samme nettoareal.

Ved å legge til 9.400 kvadratmeter brutto som nevnt over for å dekke underskudd i dag, samt et felles læringssenter for Dragvoll og Gløshaugen på 25.000 kvadratmeter (19.000 + 6.000 som over), får vi et arealbehov på 94.313 kvadratmeter brutto.

Imidlertid vil en stor campus med felles læringssenter, felles kjøkken og lager til kantiner for SiT, felles bokhandel, felles vrimlearealer, med mer, kunne gi noen sambrukseffekter. Disse er i utredningen anslått til 13.771 kvadratmeter brutto (se beskrivelse i avsnitt 6.2.4), som kan trekkes fra arealbehovet anslått over.

Totalt behov for nybygg i encampusløsningen blir da 80.542 kvadratmeter brutto, altså ca 24.700 kvadratmeter brutto mindre bygningsmasse for NTNU enn ved tilsvarende utvikling av tocampusløsningen.

Vi understreker imidlertid at de forutsetningene som er lagt til grunn for arealberegningene skal drøftes sammen med brukerne ved utvikling av den campusløsning styret velger. Prosjektstyret har vedtatt forutsetningene for økonomisk beregning og disse er alle dokumentert i rapporten og delrapportene for den interesserte leser.

Lise T. Sagdahl
NTNU 2020/HiST 2020, eventuell samlokalisering

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv