MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Reiten og Seip: Ja til internasjonalisering, nei til regionalisering (3.4.06, 11:06)

NTNUs ledelse skal ha ros for at den legger lista høyt, til tross for nedslående internasjonale rangeringer: NTNU skal i 2020 bli internasjonalt fremragende! Det naturlige spørsmålet er hvilken kobling det er mellom denne ambisiøse målsetning og dagens viktigste strategiske valg, nemlig spørsmålet om samlokalisering av NTNU og HiST.

En absolutt forutsetning for internasjonal status er at vi makter å opprettholde vår nasjonale posisjon innen hovedprofilen, hvilket i seg selv er en stor utfordring. Vi frykter at prosjektet slik det nå fremstår, vil svekke NTNUs nasjonale status og dermed vår evne til å hevde oss internasjonalt.

Politiske signaler – fra kommunalt, sentralt og departementalt hold og i tillegg fra sterke krefter innen NTNUs egen organisasjon – tyder på at samlokalisering mellom NTNU og HiST vil ha som uunngåelig konsekvens også organisatorisk sammenslåing. Det kan være grunn til å minne om at vi i 2003 var en hårsbredd fra å begynne utredning om fusjon.

Spørsmålet vil igjen komme naturlig opp dersom samlokalisering velges, kanskje allerede i forbindelse med Stortingets behandling av saken. Er målet å lage et stort og mangfoldig regionalt universitet, er sammenslåing en fornuftig strategi. Er målet å styrke forskningen og løfte NTNU til et høyere internasjonalt nivå, vil det imidlertid være skadelig for NTNU.

Det vil også kunne virke avsporende for viktige undervisningsstrategiske valg. Samlokalisering/sammenslåing vil utløse drøftinger om mulige “synergier”. En besnærende tanke som allerede er tenkt av mange, er at HiST så å si kan ta hånd om all bachelorutdanning og at vi kan samkjøre sivilingeniør- og ingeniørutdanningen på lavere nivå. En slik tilpassing mellom de to utdanningsretningene vil skade begges egenart og svekke vår grunnundervisning.

Vi tror en treårig bachelorgrad innenfor det femårige masterstudiet i teknologi bør etableres på internasjonalt nivå og tolkes som en inngangsbillett til et europeisk utdanningsmarked, der NTNU er både leverandør og mottager av masterstudenter. Det betyr at NTNU først og fremst må orientere seg internasjonalt, i et multilateralt samarbeid med gode europeiske læresteder. Vi må innrette oss slik at vi kan være en attraktiv partner og aktør i et internasjonalt utdanningsmarked der mobiliteten er stadig økende.

På spørsmål om sammenslåing mellom NTNU og HiST uttaler NTNUs styrerepresentant Christian Thommesen til Høgskoleavisa 15.08.2005: “Det er jeg ganske skeptisk til. NTNU jobber hardt for å styrke sin internasjonale profil og sin internasjonale orientering. Da tror jeg ikke man skal innrette seg regionalt. Dessuten er jo HiST en høgskole som gjør det bra på sitt område, og jeg er heller ikke sikker på om det er i HiSTs interesse at vi slår oss sammen.”

Bedre kan det ikke sies. Ja til internasjonalisering, nei til regionalisering!

Idun Reiten & Kristian Seip
Institutt for matematiske fag

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv