MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Studenttinget vil begrense opptaket (21.4.06, 13:30)

Adgangsbegrensning til universitetene er god utdanningspolitikk og nødvendig for å holde den nødvendige kvalitet på utdanningen, mener et nesten enstemmig Studentting.

NESTEN ENSTEMMIG: Bare to stemmer gikk i mot forslaget om adgangsbegrensning på Studenttingets møte torsdag kveld.
At det er konkurranse om studieplassene, vil også virke positivt på arbeidsinnsatsen til elevene i grunnskole og videregående skole, mener studentene.

Styrekandidat Helene Strøm-Rasmussen studerer antrolopolgi, og sa at man ved å gjøre dette studiet åpent, har gjort det en bjørnetjenste. - Adgangsbegrensning vil høyne kvaliteten på studiet og gi studiet mer prestisje, mener Strøm-Rasmussen.

Kvalitet og dimensjonering
To hovedpunkt gikk igjen i diskusjonen: Kvalitet og dimensjonering. Flere mente det er beklagelig at det tas opp studenter til studier som gir en utdanning samfunnet ikke har bruk for.

- Det er et paradoks at det er de studier på fagområder der samfunnets behov er størst at det er adgangsbegrensning, sa Vidar Krovik, som takket for seg på dette møtet. – Vi må ikke øde samfunnets ressurser på det vi ikke har bruk for, sa Krovik.

Noen mente det kunne være en ide med opptaksprøver til flere studier, slik at de som ikke klarer å kvalifisere seg med bakgrunn i karakterer fra videregående, kan få en sjanse.

GRØNN I TOPPEN: Martin Gustavsen har til vanlig rødt hår. Men på Bydagen skulle dugnadsvillige studenter ha rød t-skjorte, og for å unngå fargekollisjon var Martin dum nok til å mene at han i en slik situasjon burde ha grønt hår. Og slik ble det med medstudenters hjelp.
Nesten enstemmig
Bare to stemte mot forslaget til vedtak, og to avholdt seg fra å stemme. Her er et utdrag som oppsummerer essensen i vedtaket:

 • Adgangsbegrensning gir et bedre utgangspunkt for å tilby utdanning av høy kvalitet for de som blir tatt opp på studieprogrammer.
 • Styring av opptaksrammer er nødvendig for å sikre best mulig utnyttelse av midler satt av til høyere utdanning
 • Adgangsbegrensning vil kunne virke positivt på arbeidsinnsatsen både i grunnskolen og videregående skole ettersom man kan stille høyere krav.

  Ikke flere universiteter
  Helt enstemmig ble vedtaket på den andre store saken på gårsdagens møte: Forholdet mellom universitet og høgskole.

  Studentene i Trondheim sier klart i fra om at nå bør det ikke opprettes flere universitet i Norge, og for å motvirke at høgskoler oppgraderes må kravene for å bli akkreditert som universitet skjerpes.

  I tillegg til dette sier vedtaket også at

 • Departementets bevilgningsmodell bør stimulere institusjonene til å oppfylle sine samfunnsoppdrag
 • Arbeidsfordelingen mellom institusjonene og de statlige forventninger til sektoren må avklares
 • Kravene for å ta høyere utdanning bør skjerpes.

  SPANDABEL: Studenttingsleder Harris Utnes lovnad om øll til møteleder for effektiv møteledelse, hadde god virkning på rask avvikling av et humørfylt møte.
  Forbilledlig møte
  Kritikk av møtet er fast avslutningspost på Studentutvalgets møter. I går var runden rundt bordet like enstemmig positiv som den øvrige del av møtet.

  Kjempebra, forbilledlig, konstruktivt, eksemplarisk var noen av adjektivene som ble brukt for å beskrive møtet. Vi merket oss også at det var mye humør og entusiasme hos studentene denne kvelden. Kanskje hadde dugnadsinnsatsen tidligere på dagen gjort sitt til en løftet stemning.

  - Få endringsforslag, mente møteleder Åge Halvorsen var en sterkt medvirkende årsak til at det gikk så glatt unna..

  Møtet ble avsluttet en og en halv time før stipulert tid, og det var spesielt ordstyreren fornøyd med. Studenttingsleder Harris Utne hadde nemlig lovet ham en halvliter for hvert kvarter han klarte å avslutte møtet før stipulert tid.

  Det ble nok en fuktig avslutning på kvelden for Åge Halvorsen, som fikk mye skryt for møtelederjobben han gjorde.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

 •