MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Harris Utne: Studenter og ansatte har talt (24.4.06, 12:28)

Nå har resultatene fra undersøkelsene blant studenter og ansatte kommet og vi har alle innspillene fra høringsrunden. Konklusjonene er ikke så forskjellig fra hva vi hadde mistanke om fra før, men mye kommer klarere frem.

Helt ifra høst 2005 har Studenttinget blitt utfordet på å kartlegge om det faktisk er slik vi påstår at studenter ønsker å ta fag på tvers og synes tverrfaglighet er noe NTNU bør satse på. Undersøkelsen blant studenter om samlokalisering svarer på dette. Analysene fra undersøkelsen er ikke klare enda, men det er helt klart at dette er viktig for studentene og det som sees på som den største hindringen er avstand/reisetid (i tillegg til andre ting). Dette er i full overenstemmelse med vedtakene i Studenttinget de tre siste årene.

Undersøkelsen viser også at studenter mener at samlokalisering er positivt for å tiltrekke seg dyktige studenter, for å realisere nye studietilbud, fagenes utviklingsmuligheter, for bedre læringsmiljø, for bedre studentsosialt miljø og bedre velferdstilbud.

At studentene mener en samlet campus er bedre for NTNU er bare å konstantere. Men det er ikke bare studentenes mening som betyr noe for Styret når de skal ta beslutningen.

Økonomien en prøvesten
En rask gjennomlesning av høringsuttalelsene viser at det er én ting som eventuelt gjør at Styret må si nei til en samlokalisert campus: Økonomien. Bare så det er sagt så mener selvsagt også jeg at Styret må skrinlegge planene dersom økonomien er uforsvarlig. Men da bør de gjøre det på nettopp det grunnlaget.

Det er med interesse jeg leser høringsuttalelsene. Spennet er stort i de få sidene alle hadde til disposisjon i høringsvaret sitt, alt fra omfattende, eksterne økonomiske analyser (NT) til å påpeke at en for eksempel ikke har tatt hensyn til ”strengere krav til ventilasjon på grunn av et støvbelastet område rundt Elgseter gate” (SVT).

Skal jeg anbefale å lese to høringssvar med forskjellig konklusjon vil jeg si HF-fakultet (som eventuell samlokalisering vil ha store følger for) og DMF-fakultet (som har vært gjennom mye bygging og som har mange tverrfaglige prosjekter).

Frykten for HiST-fusjon
Jeg ser også at noen tar med forholdet til HiST i høringssvaret. Samorganisering med HiST er tydelegvis fryktet av mange.

Jeg mener også at samorganisering med HiST ikke er hensiktsmessig. Selv frykter jeg at det vil gjøre NTNU mer regionalisert og ikke ta vare på det nasjonale ansvaret vi har i like stor grad.

Men at samorganisering med HiST er mer sannsynlig ved samlokalisering, er jeg ikke enig i (IME). Jeg tror det er stikk motsatt, men synes det er enklest å holde HiST som argument utenfor i denne sammenhengen. Men jeg merker meg at for eksempel HF har et ønske om at lærerutdanningen til HiST inviteres til Dragvoll dersom det ikke blir samlokalisering.

Ansatte og studenter - forskjellige følger
Jeg har allerede nevnt undersøkelsen blant studentene. Det er gledelig å se at undersøkelsen blant ansatte viser at vi ikke har så forskjellig syn når det gjelder hvordan en én-campusløsning vil virke inn på studenter og studier (blant annet mulighetene til å dra nytte av studietilbud, kombinere fag fra ulike fagområder og det studentsosiale).

At valg av campusløsning gir andre følger for studenter enn ansatte er ikke overraskende, og trenger ikke handle om at noen tar feil og at andre har rett.

Entydig fra studentene
Vår jobb fra både studenter og ansatte er å gi innspill til Styret for den beslutningen de skal ta. Studentenes tale er entydig: Vi ønsker samlokalisering. Utover dette ønsker jeg Styret lykke til med beslutningen, og har tillitt til at den beste løsningen blir valgt.

Harris Utne
Studenttingsleder

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv