MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Asbjørn Rolstadås: Tidligere rektorer og samlokalisering nok en gang (24.4.06, 22:38)

Tidligere rektor Eivind Hiis Hauge forsvarer samlokaliseringstanken gjennom et innlegg i Universitetsavisa 18. april. Den som trosser advarselen mot å lese et innlegg fritt for polemiske kvikkheter, finner et sterkt forsvar for tverrfaglighet.

Hiis Hauge henviser til en marsjordre om breddeuniversitet basert på tverrfaglighet. Som en av de som var med på utredningen av NTNU, deler jeg hans syn på mulighetene for innovasjon gjennom samspill mellom teknologi, samfunnsfag og humaniora.

Hiis Hauge gir selv mange eksempler på at NTNU har oppnådd mye her, f. eks gjennom de tverrfaglige satsningsområdene. Han er også inne på at tverrfaglighet ikke nødvendigvis krever samlokalisering. Og her er vi, etter min oppfatning, ved sakens kjerne.

Det er svært mange andre virkemidler som kan benyttes for å skape tverrfaglighet enn å lage en samlet campus. Alle er nok enig i at en samlet campus har bedre forutsetninger for utvikling av tverrfaglighet enn en delt løsning. Spørsmålet er om det er verdt ”prisen” i form av å fjerne strategisk fokus fra å skape kvalitet i utdanning og forskning til å drive byggevirksomhet og byutvikling.

Selv med de eksisterende planer vil vi ikke få en fullt ut samlokalisert løsning. De marine fagene vil fortsatt ligge på Tyholt, og det geografiske spennet i en campus som strekker seg fra Kalvskinnet til Sorgenfri og inkluderer Øya og Tyholt, blir uansett så stor at de ulike delene ikke nås i vanlig gangavstand. Dette bildet forsterkes av den planlagte løsningen med ”Dragvollfagene” på Øya og ”Gløshaugfagene” uendret på Gløshaugen, men med HiST integrert.

Tverrfaglighet er ikke en vitenskap i seg selv. Tverrfaglighet krever sterke faglige miljøer med vilje tilsamarbeid og respekt for hverandre. For å skape tverrfaglighet må NTNU satse på kvalitet. Jeg er enig i tverrfaglighet er myndighetenes marsjordre. Men det er ikke det samme som breddeuniversitet. Breddeuniversitet er vanskelig forenlig med kvalitet.

Kvalitet bygger på vitenskapelig tradisjon. Dette er en universitetskultur som er forskjellig fra (og bør være forskjellig fra) den mer praktisk rettede kultur som vi finner i høgskolesystemet. Derfor er det viktig at HiST ikke integreres i NTNU.

Ønsker man å unngå det, må ikke HiSTs teknologidel veves tett inn i NTNUs teknologidel på Gløshaugen. HiST og NTNU kan gjerne være lokalisert nær hverandre og dra fordel av felles utnyttelse av laboratorier, men en full integrasjon undergraver målsetningen om å bli et av Europas ti beste teknologiuniversiteter.

Hiis Hauge snakker om nedlatende tone til studentene. At studenter og lærere har forskjellig oppfatning, er ikke det samme som å være nedlatende. Uten tvil er studentene en vesentlig faktor for å oppnå kvalitet. Hiis Hauge viser selv en tilsvarende nedlatende tone overfor de ansatte når han snakker om de 1000 som har bestemt seg uten å lese innstillingen. Dette er en grov undervurdering av NTNUs vitenskapelige personale.

Samlokaliseringssaken er trolig den største avgjørelsen NTNU tar i dette århundre. Jeg tror at både studenter og ansatte har satt seg godt nok inn i saken til å kunne ha en kvalifisert oppfatning.

Vi trenger å bruke de strategiske ressursene på kvalitet fremfor byggevirksomhet og byutvikling, og vi må stoppe integreringsprosessen mot HiST. Kanskje det hadde vært en ide å spørre næringslivet til råds, som jo tross alt skal ansette de teknologene NTNU utdanner innenfor hovedprofilen.

Asbjørn Rolstadås

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv