MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

HØRINGSRUNDEN NTNU 2020/ HIST 2020:
Ville ikke høres (25.4.06, 07:22)

81 høringsinstanser ble invitert til å si sin mening om samlokalisering. 14 av brevene fra NTNU forble ubesvarte.

Onsdag 26. april er en spesielt viktig dag i NTNUs historie. Da skal rektor Torbjørn Digernes sin innstilling i samlokaliseringssaken overleveres til styret. Alle nødvendige aspekter ved saken skal være belyst, og alle impliserte skal ha fått sagt sin mening gjennom spørreundersøkelser og høringer. Men ikke alle har benyttet denne muligheten.

Korte tidsfrister
På instituttnivå var det vanskelig for prosjektorganisasjonen å få svar fra instituttene under Det medisinske fakultet (DMF). Det var bare fakultetet og Institutt for samfunnsmedisin (ISM) sine høringsuttalelser – som for øvrig kolporterte høyst ulike syn omkring hensiktsmessigheten ved en samlokalisering – som var besvart innen fristen.

Etter en purrerunde kom noen flere uttalelser, som støtter både DMF og ISM sine synspunkter. Blant de som ikke ble hørt, lyktes det ikke Universitetsavisa å få en uttalelse fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

MARIT OTTERLEI: Tiden det største hinder.
Arkivfoto NTNU Info.
For nestleder Marit Otterlei ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin var tiden det største hinderet for å avgi en høringsuttalelse:

- Grunnen til at vi ikke har fått skrevet en uttalelse er at vi har hatt litt for korte frister på dette. IKM er et stort institutt med over 200 ansatte, og skal man skrive en god og dekkende uttalelse, følte vi at man burde ha hatt en bred diskusjon om saken der alle ble hørt.

- I all vesentlighet stiller instituttets ledelse seg bak fakultetets uttalelse, men på samme tid deler mange ved IKM bekymringene, uttrykt særlig av ISM, om at de økonomiske rammene for samlokalisering ikke er tilstrekkelig slik at NTNUs satsing mot å bli internasjonalt fremdragende i 2020 blir skadelidende, avslutter Otterlei.

JOHANNES SIGURJONSSON: Påtar seg all skyld.
Arkivfoto NTNU Info.
Det bare ble sånn
Johannes Sigurjonsson er leder av Institutt for produktdesign, og tar det helt og holdent på sin kappe at han ikke har hatt tid til å levere en høringsuttalelse. Han mener at det er mange ulike meninger om samlokaliseringssaken blant de ansatte.

Etter interne diskusjoner, kom instituttet fram til at ”det var lite grunnlag her for å vurdere hvordan dette ville påvirke videreutvikling av vårt fagmiljø”.

- For øvrig har vårt fakultet IVT levert en fornuftig høringsuttalelse som vi ikke har noe problem med å stille oss bak, sier Sigurjonsson.

Magasjau mot flyttesjau
Den mest eksotiske begrunnelsen for ikke å levere høringsuttalelse, står lederen ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk for. I et reisebrev til dekanus ved IVT-fakultetet den 26. mars, gjør Jon Kleppe likevel rede for noen av instituttets synspunkter:

JON KLEPPE: Matforgiftet i to dager...
Arkivfoto NTNU Info.
On Mar 26, 2006, at 12:26, Jon Kleppe wrote:

Ingvald og Erik,

Jeg har ikke fått tid til å sende inn en høringsuttalelse fra instituttet, fordi jeg var i Angola, og nå er i Amsterdam på vei til Dubai. Og i mellomtiden var jeg matforgiftet i 2 dager...

Vi var jo i utgangspunktet enige om at høringsinnspill er frivillig, og jeg føler vel at jeg ikke kan bidra med noe nytt utover det som er nevnt i diskusjonene i ledermøtet, så dermed har jeg ikke sett på dette som "urgent".

Ved instituttet er holdningen ganske likegyldig til flytting som et redskap til å bedre kvaliteten, og for å bringe NTNU opp i en høyere klasse i Europa. Det er helt andre tiltak som kreves for å bedre kvaliteten på forskning og utdanning.

Vi trenger å stimulere forskning gjennom bedre rammer for instituttene, og gjennom konkurranseutsetting av forskning og utdanning i større grad. Premiering av resultater vil være et viktig element.

NTNUs rangering er et produkt av fagmiljøenes rangering, og i dag er det allerede flere miljøer som er i øverste liga. Jo flere fagmiljøer ved NTNU som kommer opp på dette nivået, jo bedre blir NTNUs omdømme.

Dersom dere synes det er viktig, skal jeg likevel sende et brev når jeg er tilbake om en uke.

mvh Jon

Tause fagforeninger
Noen av de største fagforeningene ved NTNU benyttet høringen til å vende tommelen ned for samlokalisering. Men det var likevel seks av elleve av de ansattes interesseorganisasjoner som unnlot å svare på invitasjonen til innspill. Verken Arkitektenes Fagforbund, Fagbibliotekforeningen, Leger i vitenskapelige stillinger, Lærerforbundet, NITO eller Norsk sykepleierforbund grep sjansen til å la sine pro-et-contra-argumenter nå NTNU-offentligheten.

Per Inge Løvold var leder for NITO fram til midten av mars, og forklarer organisasjonens manglende respons med at de aldri fikk anledning til å møtes til allmøte om saken, på grunn av korte tidsfrister.

Løvold legger til at saken er blitt behørig diskutert blant medlemmene, og selv om han beklager at NITO ikke har levert en selvstendig høringsuttalelse, mener han at de berørte likevel har fått anledning til å uttale seg gjennom spørreundersøkelsene og gjennom sine fagmiljøer.

Eksterne aktører avventer
Sintef var en av de eksterne samarbeidspartnere som fikk tilbud om å uttale seg i saken. Avtroppende strategidirektør Gunnar Sand forteller at Sintef anser dette som en NTNU-intern sak i denne omgang.

Morten Wolden i Sør-Trøndelag fylkeskommune forklarer hvorfor de ikke har uttalt seg om saken innen høringsfristen:

- Vi har ikke rukket å få en god politisk behandling i Fylkestinget, men saken kommer opp som byutviklingssak i Fylkesutvalget den 9. Mai, sier Wolden.

- Det betyr ikke at de sentrale politikerne ikke har mening om dette. Trøndelagsrådet - der fylkesordfører Tore O. Sandvik er leder - har allerede uttalt seg positivt om samlokalisering. Det har også vært omtalt i felles Fylkesplan og Samhandlingspriogrammet som et viktig bidrag for å gjøre byen mer internasjonal og attraktiv for internasjonale studenter og forskere, sier Wolden.

- Tore O. Sandvik har uttalt seg offentlig - og gjennom kronikker - om at dette er en svært viktig sak for Trondheim og Trøndelag - en sak han jobber aktivt med nå også, forsikrer Morten Wolden ved Fylkesrådmannens kontor.

Av Kenneth Stoltz