MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

PRESSEMELDING OM NTNU 2020/ HIST 2020:
NTNUs rektor anbefaler samlokalisering (27.4.06, 13:09)

NTNUs rektor, Torbjørn Digernes, anbefaler overfor styret ved universitetet at all virksomhet samlokaliseres ved Gløshaugen og Øya. Han mener at dette vil gi de beste utviklingsmulighetene for hele NTNU.

Anbefalingen forutsetter statlig medvirkning til bygging av et læringssenter og at det bevilges til sammen 60 millioner over statsbudsjettet i 2007 og 2008 til videre prosjektering og planlegging.

Dersom det av økonomiske eller politiske grunner viser seg ikke å være mulig å gjennomføre en slik samlokalisering, skal NTNU arbeide videre for å utvikle hele universitetet i en tocampusløsning gjennom realisering av tomteverdiene på Dragvoll. Signaler om politisk støtte vil foreligge i desember, og prosjektet vil stoppes da dersom disse uteblir.

Styret får seg forelagt to utviklingsalternativ. Begge innebærer campusutvikling. Rektor vil ikke gå inn for det såkalte nullalternativet som innebærer at universitetet venter passivt i 15 – 20 år på en byggebevilgning over statsbudsjettet.

Samlokalisering
Rektor mener at samlokalisering klart gir de beste mulighetene for å realisere NTNUs visjon om å være internasjonalt fremragende i 2020. Målet er å være ett av 10 ledende teknisk-naturvitenskapelige universiteter i Europa.

Campusutforming har stor betydning for samhandling, undervisnings- og forskningskvalitet og universitetets evne til å tiltrekke seg og beholde de beste studentene og forskerne.

- Samlokalisering er i realiteten et prosjekt som realiserer en langsiktig visjon om ett NTNU. Et slikt prosjekt krever sterk politisk støtte. Vi må forutsette statlig medvirkning til å realisere arealer til læringssenter ut over det NTNU vil klare å finansiere gjennom salg av eiendom, sier Torbjørn Digernes.

– Vi forutsetter også at bystyret i Trondheim i september gjør de nødvendige vedtak om omregulering av områdene.

Tocampusløsning
En tocampusløsning vil også gi NTNU utviklingsmuligheter. En slik løsning forutsetter salg av tomtearealer på Dragvoll og at inntektene fra et slikt salg brukes til å utvikle hele universitetet. Når rektor ikke går inn for dette som førstealternativ, er grunnen at modellen ikke kan realisere et utbyggingsprogram som har det samme potensiale til å løfte hele NTNU.

Innstillingen til styret med vedlegg er tilgjengelig på NTNU 2020 sine nettsider.

NTNUs styre skal fatte vedtak i samlokaliseringssaken i styremøte 10. mai 2006