MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Dag Svanæs: Noen tanker om menneskenaturen, makt og demokrati (3.5.06, 21:59)

Historikeren Lord Acton er kjent for sitatet "makt korrumperer". For over 100 år siden skrev han: "Liberty is not a means to a higher political end. It is itself the highest political end...liberty is the only object which benefits all alike, and provokes no sincere opposition...The danger is not that a particular class is unfit to govern. Every class is unfit to govern...Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely".

Legg merke til at Acton ikke snakket om en spesiell type "maktpersoner", eller spesielle dyder som kreves for å unngå å la seg korrumpere av makten. Han snakket om makten som fenomen, d.v.s. det som skjer med oss alle når vi får mye makt.

Makt skaper avstand til de man har makt over. Makt krever faktisk en viss avstand. Men heri ligger også faren. Man ser ikke ting lenger fra "bakkenivå", men fra et overordnet ståsted der man skuer "de store linjene" og ser hva som er "til alles beste på lang sikt". Disse store linjene er ikke på samme måte synlige fra bakkenivå, og man har derfor et ansvar for å gjøre de "riktige" valgene.

Når man møter massiv motstand fra de man er satt til å styre, så er dette bare uttrykk for uvitenhet, egeninteresse, konservatisme, eller nostalgi. Framskrittet krever offer, men slike offer kan alltid rettferdiggjøres i den gode saks navn. Målet helliger middelet.

En lignende innsikt kommer fra filosofen Karl Popper: "I personally call the type of government which can be removed without violence ´democracy,´ and the other, ´tyranny.´.".

Skillet mellom demokrati og tyrrani er ikke så mye hvem som styrer, men om det finnes ikke-voldelige måter å fjerne ledere som viser seg å ikke ha folkets tillit.

Hvis man altså fjerner valg, så har man avskaffet demokratiet. Jevnlige valg med reell mulighet for å bli vraket er den eneste mekanismen som sikrer at de som gis makt må stå ansvarlig overfor de som gir dem makten. Uten denne mekanismen står man i fare for å utvikle en lederklasse som lukker seg inne i sitt eget meningsunivers.

På samme måte som Acton så sier også Popper at dette ikke har noe med den enkelte leders personlighet å gjøre. Dette er dyrekjøpte erfaringer om menneskenaturen som er nedfelt i de demokratiske institusjoner i alle land vi ønsker å sammenligne oss med.

Disse demokratiske mekanismene er der av en grunn. Å fjerne dem er en risikosport.

Har disse innsiktene om demokrati og maktens natur noe relevans for NTNU i år 2006? Hvordan kan det ha seg at en leder fronter en sak som 3/4 av de ansatte er i mot? Bør vi kanskje revurdere hvor lurt det var, som eneste universitet i Norge, å be departementet om å få "slippe" å velge rektor?

En presisering: Dette er IKKE et personangrep på sittende rektor, kun et innspill om styringsformen ved NTNU.

Executive summary: STOPP SAMLOKALISERINGEN. VI VIL HA TILBAKE UNIVERSITETSDEMOKRATIET.

Dag Svanæs
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv