MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Gullkorn fra høringsmunn (3.5.06, 14:20)

Høringsrunden i samlokaliseringssaken bød på både overblikk og avsporinger - et slags "Du skal høre mye" i akademisk versjon.

Det hjertet er fullt av, renner munnen over med, sies det. Her kommer noen utvalgte drypp fra høringsuttalelsenes ordflom.

Vanskelig å tenke og gå samtidig?

”I planene for samlokalisering er det forutsatt at man vil gå mye mellom de ulike delene, og det er følgelig lagt inn planer for mye uteareal. Men dette tar ikke hensyn til det norske klimaet.

Store deler av året er det langt fra lett å bevege seg til fots, og mesteparten av året er det ikke behagelig. Dette gjelder i enda høyere grad for utenlandske gjester. Man bør se i øynene at Norge er et sted der man trenger bil, buss eller tog for å komme seg fra sted til sted”

Filosofisk institutt

”Bilen er tross alt kommet for å bli”

Institutt for geologi og bergteknikk

MYE SVART-HVITT i samlokaliseringsdebatten, men høringsrunden lyser opp bildet med fargerike, verbale sjatteringer.
Foto: Arkivfoto
Egenrådig instituttleder

”Ut fra en samlet vurdering mener jeg at NTNU bør samlokalisere sine aktiviteter på/ved Gløshaugen.”

Institutt for matematiske fag

Instituttleder Trond Digernes brukte 72,32 prosent av instituttets høringsuttalelse på å redegjøre for sin personlige støtte til samlokalisering – et syn som ble delt av bare 18 prosent av instituttets ansatte. Digernes (nei, ikke rektor) hadde også sterke meninger om utfordringene ved samferdselen innenfor en fortsatt tocampusløsning:

”En løsning med hyppige bussavganger (enn si monorail) i tocampusmodellen har jeg ingen tro på: Jeg er redd bussene vil gå med tomme seter i en stor prosent av tilfellene (og i tilfellet monorail ville også førersetet være tomt!)”

Institutt for matematiske fag

Til den det måtte angå

”Bevegelsesvitenskap er studiet av menneskets fysiske aktivitet i et tverrfaglig perspektiv, som kombinerer og integrerer samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet. Dette studeres i forbindelse med blant annet fysiske prestasjoner, helse, trening, idrett, utvikling og læring.”

Program for bevegelsesvitenskap

”Arbeidet med en doktorgrad er ikke ensformig. Arbeidet kan veksle mellom empirisk arbeid og teoretisk arbeid og stipendiatene kan arbeide i fellesskap med andre eller alene i forskjellige perioder. Det er viktig at stipendiatene gis arbeidsforhold som tar hensyn til dette.”

DION

”Med tanke på hvor mye tid Ragnhild, Tone og Eli har brukt på ombyggingen i bygg 10 – og hvor mye forstyrrelse det har forårsaket for vitenskapelig ansatte og studenter – er det bare latterlig når man optimistisk tenker at bygge/flytteprosessen skal ikke de ansatte behøve å bekymre seg for…”

Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier

KAN'KE KONSULTERE KANT: "Hvordan kan en løsning som innebærer å bygge et visst antall kvadratmeter av nye bygg være billigere enn en løsning med flere tusen færre?" undrer Filosofisk institutt.
Opp med den fremragende lommeboka, Jens!

”Det viktigste for å levere bedre forskning er økte ressurser. Så skal man bli fremragende, må også forskningsbudsjettet bli fremragende. Vi ser ikke hvordan samlokalisering bidrar i noe retning her.”

NTL/Forening 92 ved NTNU

Tjenestemannslaget håper på et fremragende revidert nasjonalbudsjett til våren.

Har vi i realiteten et reelt valg?

”Når det gjelder realiteten i den økonomiske realiteten for de forskjellige alternative så ser vi på begge alternativene som like realistiske om verdiestimatene, som nevnt tidligere, er reelle.”

”Dette betyr at slik det er lagt frem i rapporten vil det ikke bety stor forskjell økonomisk sett om man velger det ene eller det andre.”

Studentrådet ved IME

Lite imøtekommende studenter

”I visjonen til NTNU står det at NTNU vil skape forståelse av samspillet mellom kultur, samfunn, natur og teknologi.

Blant hovedmålene finner vi også at NTNU skal være et foregangsuniversitet når det gjelder samspill og samarbeid på tvers av disiplingrenser og at vi vil bygge ned faglige og administrative barrierer som hindrer tverrfaglig samarbeid, og legge til rette for nye initiativer.

Studenttinget mener at valg av en en-campusløsning vil være det riktige alternativet for å imøtegå disse målene.”

Konklusjon:

”Studenttinget mener at en samling av virksomheten på/ved Gløshaugen representerer den beste løsningen for å skape best mulig studiekvalitet og læringsmiljø, samt å imøtegå NTNUs visjon og målsetninger.”

NOK VISJONER NÅ: Studenttinget, her ved leder Harris Utne, støtter ethvert tiltak som kan imøtegå NTNUs visjon og målsetninger.
Foto: NTNU Info/ Gøril Forbord
Avslørende bildebevis

”Vi minner derfor om at da Trondheim bystyre i sin tid debatterte hvor NTH skulle plasseres, var parken bak rådhuset et seriøst forslag, fordi en her også mente å ha ekspansjonsmuligheter… Ingen av representantene kunne den gang, for mindre enn 100 år siden, forestille seg det arealet NTNU i dag legger beslag på.”

TEKNA

”Det er et faktum at virksomheten på Gløshaugen (NTH/NTNU) har ekspandert voldsomt de siste 50 år, jfr. flyfoto fra 1950-tallet.”

Institutt for vann og miljøteknikk

Flyfoto lyver sjelden...

Flere arbeidsplasser på Dragvoll

”Tocampusalternativet 1B inneholder en tredobling av antallet arbeidsplasser på Dragvoll og er i så måte ikke i samsvar med lokale og nasjonale retningslinjer for fysisk byutvikling.”

Ordfører Rita Ottervik, Trondheim kommune

”Hvor tydelig er egentlig Trondheim kommune villig til å forplikte seg på prosjektet?”

HF-fakultetet

Høringsrundens kjappeste

”Institutt for telematikk (ITEM) slutter seg herved til den vedlagte uttalelsen fra IDI.”

Institutt for telematikk

Den 13 ord lange høringsuttalelsen fra ITEM holdt seg godt innenfor de fire sidene instituttet hadde til sin disposisjon.

Siste ord for dagen går til samlokaliseringstruede, men vennlige, dragvollianere:

”Medd vennlig hilsen
PLU”

Program for lærerutdanning

….vent nå litt: hva heter det der området som skal selges, nå igjen..?

”Dersom de helseorienterte samfunnsfag forblir på Dragevold, vil sannsynligvis relasjonene mellom DMF/St Olav og HIST styrekes på bekostning av disiplinene på Dragvold.”

Institutt for nevromedisin

Av Kenneth Stoltz

Her er høringsuttalelsene