MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Vi hadde behov for en markering (5.5.06, 15:08)

Det sier fagforeningslederne i en kommentar til sin boikott av dagens SESAM-møte. – Vi opplever at sakene ofte er avgjort før vi får anledning til å uttale oss, og saken om campusløsning var for oss en anledning til å demonstrere vår misnøye, sier lederne unisont.

- Dere har alle levert høringsuttalelse i samlokaliseringssaken – er det ikke furtent å marsjere ut fordi om rektor ikke ville følge organisasjonenes anbefaling?

MISFORNØYDE FAGFORENINGSLEDERE: Fra venstre: Irene Dragvik, NTL, Svein Olav Antonsen, Forskerforbundet, Are Skjelstad, Parat og hovedverneombud Heidi Egseth.
- SESAM-møtet er kanalen vi har for medinnflytelse, og i denne så vel som i andre saker føler vi at saken er avgjort før det kommer til vår uttalelse. Det har vi også følt i dette tilfelle, og siden dette er en så stor og viktig sak for våre ansatte, var tiden inne for en markering, sier Svein Olav Antonsen i Forskerforbundet.

- Men samlokaliseringssaken er i alle fall ikke avgjort, det skjer jo først i neste uke?

- I saksframlegget fra rektor er våre ankepunkter bare så vidt nevnt, de er ikke problematisert eller vurdert. Vilkårene som styret har satt i tidligere vedtak er ikke oppfylt, og det er ikke problematisert i vedlegget. Det er bemerkelsesverdig, fastslår Antonsen.

- Vi så ingen hensikt i å diskutere et saksframlegg der våre synspunkter ikke er tatt inn. For ledelsen var dette en ren infosak, og vi hadde ingen reell påvirkning, legger Are Skjelstad fra PARAT til.

- Vi så også dette som en mulighet til å vise universitetsbefolkningen, som vi representerer, at vi er i mot at så mye ressurser er brukt på dette prosjektet, opplyser Irene Dragvik fra NTL. - Det er helt i tråd med oppsummeringen av den individuelle spørreundersøkelsen som kom fra NIFU STEP i dag.

- Men det var vel også andre saker på saklista på møtet i dag?

- Ja, beklageligvis ødela vår protest for noen andre saker, men de regner vi med å ta opp igjen senere. For samlokaliseringssaken går toget nå – etter 10. mai er stasjonen nedlagt. Vi ville være tydelige i dette tilfelle, dette er ikke et virkemiddel vi vil bruke ofte. Det er hovedverneombud Heidi Egseth som sier dette, og markerer at hun er fullt på linje med sine kolleger.

- Så det betyr at dette var en punkmarkering?

- Ja, til neste møte er vi tilbake igjen, sier de nærmest i kor.

PER KJØL håper å gjenopprette dialogen med fagforeningene.
Og så toget Adressa inn til fagforeningslederne, mens Universitetsavisa smøg seg ut.

Vi fortsatte vår runde for å høre arbeidsgiversidens syn. Fungerende organisasjonsdirektør Per Kjøl var første stopp.

- Hva mener du om at fagforeningene forlot dagens SESAM-møte?

- Fra arbeidsgiversiden har vi lagt vekt på at organisasjonene skal være tidlig orientert om bl.a. styresaker, og være med på høringer. Det mener vi er med på å ivareta intensjonene med hovedavtalen, sier Per Kjøl.

- Derfor synes vi også at det er uheldig at foreningene i dag ikke ønsket å gjennomføre møtet. I tillegg til at dette skulle være et forberedende møte for styremøtet, hadde vi også andre saker på kartet i dag. Vi er avhengig av å ha et slikt forum som fungerer, og min rolle vil bli å holde kanalen åpen.

- Jeg håper dette var en punktaksjon, og at vi forholdsvis snart er tilbake i normalsituasjonen, avslutter Kjøl.

Vi klarte også å kapre en travel rektor mellom møter og telefoner.

- Hva er din reaksjon på fagforeningenes protest, Digernes?

- Jeg har sendt dem en epost og beklaget at vi ikke fikk den dialogen vi hadde lagt opp til. Jeg har også sendt dem en kopi av siste rektorspalte for å vise hvilket resonnement som ligger bak, og sagt vi gjerne tar et nytt møte for å diskutere saken. For meg er dialogen viktig, og jeg mener vi har noe å bibringe hverandre.

- Samtidig skjønner jeg at de har behov for å markere sin posisjon, og det har de selvsagt full anledning til ut fra egen vurdering, sier rektor.

Tekst og foto: Arne Asphjell

Se konklusjonen fra den individuelle høringen

Se fagforeningenes brev til rektor