MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Harris Utne: Urent spill? (8.5.06, 12:45)

Bjarne Foss har skrevet et bittert brev til styret ved NTNU angående samlokalisering (Adressa onsdag 3. mai). Han fremsetter blant annet en trussel om hva som skal skje dersom de ikke tar den beslutningen han ønsker: Dersom styret velger samlokalisering vil det bli en ”vedvarende splittelse og tillitskonflikt i organisasjonen”.

Er det noen som bidrar til å skape splittelse og at fokus tas bort fra kjernevirksomheten er det disse: Bjarne Foss og hans medsammensvorne. Studentene har en sterk mening i saken, men er forberedt på å ta beslutningen fra styret til etterretning og bidra til at NTNU blir internasjonalt fremragende uansett utfall av styremøtet på onsdag.

Jeg synes i det hele at det er svært påfallende at ordet ”studenter” ikke forekommer en eneste gang i brevet fra Foss. ”Studentrekruttering” forekommer én gang, da med påstanden om at alle nivå unntatt rektoratet synes økt tverrfaglighet og studentrekruttering som vage og lite faktabaserte. Da er det ganske paradoksalt at Foss påstår det er rektor som har feil virkelighetsoppfatning. Ankepunktet for Foss og mange andre er at det ikke vil være så attraktivt for en utbygger som de private utbyggerne påstår (angående tomteprisene på Dragvoll). Det vil en ikke få endelig svar på før kontrakt er skrevet.

Dersom det er slik prosjektgruppa og de prekvalifiserte aktørene Skanska og Entra sier, så vil NTNU kunne dra nytte av store verdier som kan brukes til tilrettelegging av undervisning og forskning. Denne sjansen kommer ikke igjen.

Når det gjelder økonomisk risiko, vil ikke denne være fullstendig borte før bygningene står der. Vi kan jo ikke la være å bygge nye, sårt trengte bygg til forskning og undervisning av den grunn. Poenget må være å identifisere hvilke risiki en står ovenfor og hvordan en har tenkt å takle dem på en måte som gjør at NTNU ikke blir skadelidende. Dette er gjort ned til minste detalj i saksfremlegget. Jeg frykter at denne diskusjonen er sterkt preget av selve opprettelsen av NTNU. Ved første øyekast på lista over de som har skrevet under brevet finner jeg bare 2 av 37 som tilhører Dragvollmiljøene.

Noen av de som har skrevet under er også sterkt medvirkende til et brev Norges Tekniske Vitenskapsakademi ved Asbjørn Rolstadås (NTVA) har sendt til styret. I brevet fra NTVA er det i alle fall ingen tvil om at bakteppet er et ønske om å komme seg tilbake til tiden med NTH. Jeg forstår godt at en kan mene det, men det er ikke særlig konstruktivt i denne sammenhengen.

Det å sende et slikt brev direkte til styret etter høringsfristen og med slike trusler, er et ganske alvorlig steg. Jeg kan forstå behovet for å markere standpunkt, men da er det viktig at ting går rett for seg.

I brevet fra NTVA står det at blant annet at Norsk Hydro og NHO er imot samlokalisering av NTNU. Jeg skulle likt å vite om det virkelig er slik at Eivind Reiten og Jens Ulltveit-Moe har tatt stilling i denne saken eller om de er offer for et politisk spill hvor noen ønsker å få tyngde bak meningene sine. Ellers er det verdt å merke seg at SINTEF aktivt nektet å skrive under på dette brevet.

Til slutt vil jeg ta med et sitat fra Underdalsrapporten (1995) i forbindelse med opprettelsen av NTNU: ”Endelig understreker utvalget at fysisk samlokalisering vil være et viktig virkemiddel for å stimulere faglig samarbeid og rasjonell utnyttelse av infrastruktur.”

Harris Utne
Studenttingsleder NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv