MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kvalitetsjegerne er her (9.5.06, 14:00)

Komiteen som skal granske utdanningskvaliteten ved NTNU er i gang med de første intervjuene. Men den velger å holde kortene tett inntil brystet inntil sluttrapporten er ferdig.

Evalueringskomiteen har satt av fire hele dager til intervjuer og innledet trondheimsbesøket med et forberedende møte i går.

Det stramme programmet startet med et innledende møte med NTNU-ledelsen i morges. Umiddelbart etterpå fulgte et møte med studenttillitsvalgte. Før uka er omme skal de intervjue alle fakulteter med ledelse, faglærere, studenter og doktorgradsstipendiater.

NOKUT Å TENKE PÅ: Julia Semper, Svein Skjæveland, Staffan Wahlén, Leiv K. Sydnes og Berit Askling.
Generelle problemstillinger
Komiteen ledes av professor Leiv K. Sydnes fra Universitetet i Bergen. Han forsikrer at komiteen har gjort hjemmeleksa og har forberedt seg på problemstillinger som påvirker utdanningskvalitet.

– Dette er problemstillinger som gjelder generelt for universitetene og ikke spesielt for NTNU, opplyser Sydnes.

Stort mer ønsker han ikke å si om evalueringsbesøket i denne omgang.

-Ytterligere kommentarer får vente til konklusjonen er klar utpå høsten engang, sier Sydnes, og har evalueringen av lærerutdanningen i friskt minne. Her kom medieoppslagene mange måneder før sluttrapporten, som ventes ferdig i september.

Av mange interessante spørsmål som derfor må vente, er hvorvidt samlokaliseringsprosessen kan ha hatt innflytelse på kvalitetsarbeidet ved NTNU.

Mange runder
NOKUT, som står for Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen, har satt ned ulike komiteer som skal evaluere læresteder for høyere utdanning. Komiteen som evaluerer NTNU, består foruten Sydnes av professor Svein Skjæveland, UiS, professor Berit Askling, Gøteborgs Universitet, seniorrådgiver Staffan Wahlén, Högskoleverket i Sverige og student Julia Holte Semper, UiTø.

Blant universitetene var Tromsø først ute. I den komiteen satt blant andre vår egen professor Per Morten Schiefloe. Komiteene jobber uavhengig av hverandre men samles til erfaringsutveksling.

Riset bak speilet
Sydnes opplyser at komiteens utkast til konklusjon fra NTNU-besøket vil gå mange runder før det ender som innstillingsrapport til NOKUT. Først da blir det klart hva evalueringskomiteen egentlig syns om kvalitetsarbeidet ved NTNU.

Hvis den vender tommelen ned vil NTNU få seks måneder på seg til å forbedre kvalitetssystemet. Deretter må vi gjennomgå en ny evaluering.

Om resultatet av en ny evaluering fremdeles er utilfredsstillende, vil institusjonen miste retten til å opprette nye studietilbud.

Tekst og foto: Synnøve Ressem