MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Rektors reviderte vedtaksforslag til styret (10.5.06, 13:56)

Ganske overrraskende presenterte rektor et nytt forslag til styrevedtak på dagens styremøte. Her kan du lese rektors siste forslag til styret, og litt av resonnementet som ledet opp til endringen av forslaget.

Nedenfor følger de siste lysarkene i rektors presentasjon for styret, og det reviderte forslaget.

Vurderingen – hvilke signaler er kommet etter framlegget?

 • Nøkkelpunktet for encampusalternativet er det statlige bidraget til realisering av utvidede læringsarealer
 • Politiske signaler i offentligheten og sonderinger med flere sentrale politikere viser stort sprik
 • Risikoen for at statlig finansieringsbistand ikke oppnås vurderes som meget stor
 • Pengene sitter meget langt inne
 • Uten slikt bidrag kan løsningen ikke velges
 • Betydelig uro i blant medarbeiderne i organisasjonen på grunn av usikkerheten

  Rektor Digernes gjennomgår sitt reviderte forslag før det distribueres til styremedlemmene.
  Disse forholdene representerer et betydelig problem i forhold til å gå videre med denne løsningen

  Hvordan håndterer vi dette?

 • Det kan være nødvendig å gå til et alternativ der NTNU tydelig flagger
 • Encampus er den ønskede løsningen for NTNU
 • Dette alternativet har ikke tilfredsstillende avklaring på om staten vil bidra økonomisk slik det er nødvendig for å realisere dette.
 • Konsekvensen av dette er at NTNU må velge tocampusløsningen som sitt videre utredningsløp NTNU ber staten som eier om raskest mulig å avklare hvorvidt man ønsker at NTNU skal utrede både to- og encampusalternativet, og om det er aktuelt med statlige bevilgninger til samlokalisering.

  Revidert vedtaksforslag fra rektor

  1. Styret legger til grunn at NTNU forutsatt nasjonal økonomisk støtte ville være best tjent med en encampuløsning

  2. En slik økonomisk forutsetning foreligger ikke i dag. Styret vil på denne bakgrunn anbefale at NTNU skal utvikles i en to-campusløsning med fortsatt bruk av Dragvoll som campus.

  3. Styret ber administrasjonen fremme en forespørsel til Trondheim kommune om å fastlegge det boligutbyggings-omfang som vil tillates på NTNUs arealer på Dragvoll når området samtidig benyttes til universitetsformål

  4. Styret ber administrasjonen om å gjennomføre en prosess for å klarlegge hvilke av NTNUs fag/institutter som med en slik løsning ønsker å endre campusplassering

  5. Styret ber administrasjonen sammen med samarbeidspartnerne i NTNU2020/HiST2020 å utrede hvilke gjennomføringsmodeller som kan benyttes for å realisere dette scenariet, og foreslå en modell for styret

  6. Styret ber administrasjonen om å legge fram et forslag til hvilke infrastrukturformål som skal tilfredsstilles, og en overordnet realiseringsplan basert på resultatet av de foregående punktene Styret ber staten som eier om å avklare om man ønsker en utredning om begge campusløsningene og om det er aktuelt med nasjonale bevilgninger til en samlokalisering. Dette må avklares senest i forbindelse med behandlingen av St. prp. nr 1 (2006-2007)

  8. Rektor får fullmakt til å drive prosjektorganisasjonen videre med en bevilgning på inntil kr. 2.5 mill. fram til 31. august, med det formål å starte utførelsen av disse oppgavene

  9. Rektor bes 31. august legge fram for styret en prosjektplan for videre framdrift av prosjektet Dersom det nasjonalt gjøres vedtak om støtte til samlokalisering gjennom en statlig bevilgning som kan realisere behovet for læringsarealer og infrastruktur, vil NTNU gjøre en ny vurdering av campusløsning

  10. Dersom det nasjonalt gjøres vedtak om støtte til samlokalisering gjennom en statlig bevilgning som kan realisere behovet for læringsarealer og infrastruktur, vil NTNU gjøre en ny vurdering av campusløsning.

  Effekten av dette

 • Realpolitisk tilpasning – tocampus er en løsning som er realiserbar, men vi kjenner ikke omfanget presist
 • Dersom vi får en avklaring på å utrede også encampusløsningen vil vi ha to kjente alternativer å ta stilling til, som begge har mulighet til å bli gjennomført – vi vet hva vi sier ja og nei til
 • Vi slipper en situasjon der styret må tolke politiske signaler underveis for å finne ut om vi må stoppe eller ikke – det gir større ro i organisasjonen

 •