MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Asbjørn Rolstadås: Svar til Sindre Balas (10.5.06, 15:31)

Når dette svaret skrives er det allerede klart at NTNUs styre går inn for en delt campusløsning. Selv om svaret da ikke er så interessent, gir det meg en anledning til å presisere et par forhold vedrørende NTVA.

Balas har riktig oppfattet at jeg har stilt meg kritisk til økonomien i prosjektet, men han har ikke fått med seg at jeg hele tiden (siden NTNUs ledermøte på Røros i 2005) også har trukket frem andre argumenter. Kanskje er det viktigste av de andre argumentene at en samlokalisering ville tatt strategisk fokus fra andre viktige oppgaver og derigjennom hindret den kvalitetsøkning som styret går inn for og som vi alle er opptatt av.

Balas har også forstått meg riktig når jeg mener at en samlet campusløsning er bedre enn en delt. Problemet er at vi sitter med en delt løsning, og jeg finner ”prisen” (i form av strategisk fokus) for å oppnå en samlet løsning uakseptabel. Utallige innlegg i Universitetsavisa viser at jeg ikke er alene om å oppfatte situasjonen slik.

Jeg takker for at jeg fikk din stemme som instituttleder, men kan ikke forstå at jeg driver rolleblanding mellom NTVA og NTNU. Jeg må derfor kommentere dette nærmere.

NTVA har under min ledelse tatt initiativ til å skape debatt om hva som må til for at NTNU skal bli et fremragende teknisk universitet. Vi hadde et vellykket debattmøte 3. april hvor fokus var på kvalitet. Lokalisering ble ikke diskutert. Vi noterte med tilfredshet at både Rektor og begge prorektorer deltok i møtet og debatten. Det styrker troen på at NTNUs ledelse mener alvor når de setter kvalitet på dagsordenen. NTVA kommer til å følge opp dette initiativet videre, og ønsker å støtte NTNU. Vi vil invitere Rektor til dialog om vår videre satsning.

NTVAs styre har besluttet å ikke ta stilling i samlokaliseringssaken. Vi har et industrielt råd som består av 37 bedrifter. Disse har ønsket å ytre seg i denne saken og har sendt et brev til NTVA som vi har videreformidlet til Rektor.

Asbjørn Rolstadås

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv