MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

PRESSEMELDING:
NTNU-styret vedtok tocampusmodell (10.5.06, 21:39)

NTNUs styre vedtok i dag å utvikle universitetet etter en tocampusmodell. Styret ber samtidig staten som eier om å avklare om man ønsker en utredning om begge campusløsningene og om det er aktuelt med nasjonale bevilgninger til en samlokalisering.

Dette er styrevedtaket:

1. Styret vedtar at NTNU skal utvikles videre etter dagens tocampusmodell. (Vedtatt med ni mot to stemmer)

2. Styret ber rektor om i augustmøtet å legge fram et forslag til prosjektutforming og framdrift. (Enstemmig vedtatt)

3. Styret ber administrasjonen fremme en forespørsel til Trondheim kommune om å fastlegge det boligutbyggings-omfang som vil tillates på NTNUs arealer på Dragvoll når området samtidig benyttes til universitetsformål. (Enstemmig vedtatt)

4. Styret ber rektor sammen med samarbeidspartnerne i NTNU2020/HiST2020 å utrede hvilke gjennomføringsmodeller som kan benyttes for å realisere dette scenariet, og foreslå en modell for styret. (Vedtatt med seks mot fem stemmer)

5. Styret ber rektor om å legge fram et forslag til hvilke infrastrukturformål som skal tilfredsstilles, og en overordnet realiseringsplan basert på resultatet av de foregående punktene. (Vedtatt med seks mot fem stemmer)

6. Styret ber staten som eier om å avklare om man ønsker en utredning om begge campusløsningene og om det er aktuelt med nasjonale bevilgninger til en samlokalisering. Dette må avklares senest i forbindelse med behandlingen av St. prp. nr 1 (2006-2007). (Vedtatt med seks mot fem stemmer)

7. Rektor får fullmakt til å drive prosjektorganisasjonen videre med en bevilgning på inntil kr. 2.5 mill. fram til 31. august, med det formål å starte utførelsen av disse oppgavene. (Vedtatt med seks mot fem stemmer)

8. Dersom det nasjonalt gjøres vedtak om støtte til samlokalisering gjennom en statlig bevilgning som kan realisere behovet for læringsarealer og infrastruktur, vil NTNU gjøre en ny vurdering av encampusløsning ut fra dette. (Vedtatt med sju mot fire stemmer)

Det ble gitt to stemmeforklaringer:

1. Dersom man hadde hatt en tilfredsstillende økonomisk løsning (inklusive garantert nasjonalt tilskudd) mener vi NTNU ville vært best tjent med videre utvikling basert på encampusmodell. Vi stemmer for en videreutvikling av en tocampusmodell grunnet en uavklart finansiering av encampusmodell.
(Signert av de fire eksterne styrerepresentantene, Marit Arnstad, Siri Hatlen, Christian Thommessen og Morten Loktu)

2. NTNU-styret har i dag fattet beslutning i valg av campusløsning. Undertegnede mener samlokalisering er et nødvendig grep for å realisere NTNUs strategiske målsetning. Undertegnede ønsker å presisere det vi oppfatter som styrets brede oppslutning om samlokalisering. Vi ber om at denne presiseringen tas i betraktning i politiske myndigheters behandling av evt. initiativ til økonomisk støtte til samlokalisering. (Signert av de to studentrepresentantene, Jens Maseng og Jasmin Jahre)

Styreprotokollen og mer informasjon vil bli lagt ut på NTNU 2020 prosjektets nettsider.