MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Direkte fra styremøtet: Det blir ingen encampusløsning (10.5.06, 10:08)

Styreleder Marit Arnstad åpnet møtet kl. 10:05. Her i Universitetsavisa kan du følge saken utover dagen. Den endelige avstemmingen vil skje etter lunsj, og vi kommer tilbake med en egen sak her i Universitetsavisa.

10:00
Allerede en liten halvtime før styremøtet ble satt, fikk styremedlemmer og publikum i Rådssalen overlevert et innspill i tolvte time fra Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag. Utvalget skriver blant annet at NTNUs visjon om å være internasjonalt fremragende i 2020 samsvarer svært godt med regionens ambisjoner og internasjonaliseringsstrategier.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune mener NTNUs styre er best egnet til å vurdere hvilke faglige fordeler og ulemper en eventuell samlokalisering vil medføre, og fylkeskommunen lover å være en støttespiller for NTNU uansett hvilken løsning styret ved NTNU går inn for.

Vedtaket, som ble fattet av Fylkesutvalget i går kveld, avslutter likevel med en anbefaling i retning encampusløsning:

”Sett ut fra en samlet vurdering og i et fremtidsrettet byutviklingsperspektiv vil Sør-Trøndelag Fylkeskommune anbefale en samlokalisering i tråd med prinsippene i ”Ny giv” og innenfor ”Teknologibuens” perspektiver.”

10:20: Rektor gjennomgår NTNU 2020 saken.
10.30
Klokken 10.10 hadde styret gjort seg ferdig med ”småsakene”, og all oppmerksomhet rettes mot dagens store sak.

Rektor innleder med å gjøre rede for de ulike dokumentene i saksframlegget til styremøtet. Det er etter hvert blitt en tykk bunke papirer til styret. Etter denne gjennomgangen gjør Digernes rede for NTNUs og framtidens utfordringer i forbindelse med visjonen NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende, et foredrag han allerede har holdt i ulike fora i forbindelse med høringsmøtene. Deretter går rektor over til å forklare hvordan han ser på campusutvikling som et ledd i den strategiske utviklingen.

10:45: Vi kan se at styrerepresentant Svein Lorentzen sitter klar med en bunke papirer til utdeling.
- Vi har gjort en gjennomgang av NTNUs infrastrukturbehov. Det som initierte denne prosessen, var plassproblemer i universitetssenteret på Dragvoll. Dragvoll campus er for liten i forhold til behovene der. Samtidig ser vi at det trengs en omstrukturering av læringsarealer på Gløshaugen, sier Digernes.

- Vi trenger også nye laboratorier for nanoteknologi, trådløst bredbånd over hele campus, oppgradering av laboratorier. Samtidig har mange i løpet av prosessen pekt på behovet for et Tverrfaglighetens hus og Innovation Village. Derfor har jeg tatt meg den frihet å utvikle tocampusalternativet 1C, sier Digernes, før han går inn på prosjektøkonomien i de ulike en- og tocampusalternativene.

11.00
Hvilke politiske rammebetingelser kreves for å gjennomføre en henholdsvis encampusløsning og tocampusløsning? Digernes mener at det blir vanskeligere å bygge så mye som ledelsen mener det er behov for ved en tocampusløsning, fordi støtten til en slik utvikling er svakt forankret politisk, både lokalt og sentralt.

Neste post på Digernes sin kjøreplan, er å legge fram resultatene fra NTNUs spørreundersøkelser:

- Jeg skal forsøke å legge fram min analyse av resultatene fra spørreundersøkelsen, basert på denne enkle modellen, sier Digernes, og høster spredt humring fra salen når den noe innfløkte modellen lyser opp storskjermen i Rådssalen.

11:00: Styret er andektig lyttende til rektors orientering.
Digernes går gjennom konklusjonene fra NIFU STEPs vurdering av spørreundersøkelsen, som viser at kun 20 prosent av de ansatte er positive til samlokalisering ”i stor grad” eller ”i svært stor grad”. Samtidig sier Digernes at selv om NIFU STEP ikke konkluderte med noen ting når det gjelder studentenes spørreundersøkelse – på grunn av valgdeltakelsen på under 20 prosent – så synes han det er viktig å lytte til studentenes råd, spesielt når valgdeltakelsen til studentene var større enn den er i andre studentrelaterte valg.

Digernes fortsetter med å nevne de uavhengige tredjepartsvurderingene av økonomien i prosjektet, Rambøll, Terramar og SVT-fakultetets egne økonomimiljøer sin vurdering. Rektor vil imidlertid ikke gå detaljert inn i verken tall eller konklusjoner i disse rapportene, utover å slå fast at økonomisk usikkerhet er ett av argumentene som oftest går igjen hos motstandere av samlokaliseringsalternativene.

Andre argumenter mot:

 • Dragvollmiljøer er redd for at den nye campusen blir for trang
 • Læringssenteret nevnes som et ikke ønsket bygg
 • Tap av fokus på kjernevirksomheten
 • Ressursbruken i en samlokalisering vil stå i veien for målet om å bli blant de ti beste tekniske universiteter i Europa
 • En samlokalisering med HiST vil kanskje føre til en sammenslåing

  11.20
  Rektor gjengir styrets krav som skulle oppfylles gjennom utredningsprosessen, og Digernes mener at utredningen, så langt det er mulig på nåværende tidspunkt, tilfredsstiller disse kravene.

  Nå begynner åpenbart rektors saksframlegg å nærme seg slutten, idet han går inn på sin innstilling til styret, og forklarer hvorfor han mener en encampusløsning er det klart beste alternativet for NTNU – under forutsetning av at Staten forplikter seg til å bidra økonomisk.

  Hvilke signaler er kommet etter at rektors innstilling ble kjent for to uker siden? Digernes sin gjennomgang viser at:

 • Risikoen for at statlig finansieringsbistand ikke oppnås vurderes som meget stor
 • Pengene sitter meget langt inne
 • Vi må erkjenne at det kan være nødvendig at NTNU må velge tocampusløsningen som videre utredningsløp.
 • NTNU må be Staten som eier om raskest mulig å avklare om hvilken campusløsning de foretrekker.

  Nå legger Digernes fram et vedtaksforslag til styret som innebærer en anbefaling om å gå for tocampusløsning!

  11:40: Svein Lorentzen legger fram ansatterepresentantenes alternative forslag til vedtak.
  Nå starter styredebatten. Det starter med at Svein Lorentzen bebuder en alternativ innstilling, etter at Digernes har brukt en time.

  (Klokken 12 er det lunsj, før debatten fortsetter klokken 13, sier styreleder Arnstad.)

  Lorentzen har begynt å rede gjøre for en alternativ innstilling som samtlige av de fem ansatterepresentantene står bak, det vil si Austgulen, Dæhli, Lorentzen, Jensen og Wahl.

  Det alternative forslaget er lagt ut som egen sak på Universitetsavisa.

  11.30

  -Dette er ikke et motforslag mot rektor, som har uttrykt stor tvil, men som et klart råd langs den andre hovedlinjen, sier Lorentzen.

  11:30: Studentrepresentant Jasmin Jahre signaliserer at hun foretrekker samlokalisering.
  Nå har studentrepresentant Jasmin Jahre tatt ordet.

  - Min overbevisning er at samlokalisering er det beste alternativet. Vi har et solid og grundig saksgrunnlag i denne utredningen, som viser at samlokalisering er mulig. Men får vi ikke støtte for dette fra politikernes hold, så må vi videreutvikle tocampusløsning, sier Jahre.

  - Konklusjonen er at jeg synes faktisk det beste for både studenter og ansatte i framtiden er at vi samles, avslutter Jahre.

  Kristin Dæhli får ordet.

  11.50
  - Fokus må ligge på utvikling av humankapitalen ved NTNU dersom vi skal nå målene vi har satt oss i strategidokumentene om å bli internasjonalt fremragende, sier Dæhli.

  I dag er det fjerde gang styret skal fatte et ”endelig vedtak” i saken om samlokalisering. Saken har vært et bevegelig mål. Det som startet med et utspill om å erverve kommunebygget i Holtermannsveien 1, har etter hvert avfødt argumenter i svært mange retninger.

  Vi må sette en stopper for samlokaliseringsprosessen nå, og konsentrere oss om å oppfylle og utvikle de faglige mål vi har satt oss, avsluttet Dæhli, før Rigmor Austgulen overtar.

  - Dette er for risikabelt økonomisk. Vi kan ikke risikere å bli et slags husmannsuniversitet, sier Austgulen. – Til de milepælene rektor foreslår: jeg sitter også i styret i Helse Midt-Norge, og tror ikke det er mye realisme i rektors forhåpninger om å få løfter fra politikerne om summer i den størrelsesorden som kreves for at regnestykket skal gå i pluss for NTNU.

  - Konklusjonen min: tocampus, og saken må løses her i dag, ikke rulle videre uten avklaring, sier Austgulen.

  An-Magritt Jensen har hele tiden vært klar på sin holdning til samlokalisering - det er ikke til beste for NTNU.
  An-Magritt Jensen tar ordet nå.

  - Ikke utsett dette i lang tid nå, sier Jensen. Ledelsen må ha tiltro til ansatte i denne organisasjonen, og sørge for ro. Samlokalisering er ikke det riktige, sier Jensen, og får støtte fra Terje Wahl, som også mener at nå må lokaliseringstoget stoppes, og fokus må rettes mot mer riktige tiltak for å utvikle NTNU.

  - Økonomien i prosjektet er foruroligende, noe som ikke minst har blitt fastslått gjennom tredjepartsverifikasjonen fra Terramar, fra Rambøll, og så videre, sier Wahl. Vi mister fokus på det vi egentlig skal gjøre, sier Wahl. Tilliten fra de ansatte til ledelsen er dessuten tynnslitt, og det skjønner jeg veldig godt, for i denne saken har det ikke blitt lyttet tilstrekkelig til deres synspunkter.

  - Min nyvalgte vararepresentant sa til meg i går: når ekteskapet skrangler, er det sjelden en god idé å få et nytt barn, avslutter Wahl.

  - En demotivert professor er ingen god professor, sier Morten Loktu, og legger til at han har tatt hensyn til de ansattes innstilling i denne saken.
  Morten Loktu får det siste ordet før pausen, og han oppfatter det slik at rektors nylanserte forslag om å gå for tocampusløsning er klok, og en endelig beslutning som bør kunne skape ro, og også positiv utvikling i organisasjonen. Men det vil naturligvis stille seg annerledes dersom stortingspolitikerne gir klare signaler om at en samlokalisering er viktig i et nasjonal perspektiv, og sterkt ønsket fra politisk hold.

  - Jeg synes rektor har utvist mot og profesjonalitet i den innstillingen han har lagt fram for styret, sier Loktu.

  - Det er umulig å drive en kunnskapsorganisasjon som dette dersom man ikke får med seg de ansatte. Studentene er det viktig å lytte til også, så det må tilrettelegges for studentrekruttering.

  - Oppsummert, slik jeg ser det, at samlokaliseringsalternativet er mest attraktivt dersom vi skulle begynne helt fra scratch. Men: vi kan ikke ta en beslutning tuftet på rammer som vi ønsker oss, men som ikke er der. Derfor vil jeg gå for tocampusløsning.

  Dermed er det klart at det ikke blir samlokalisering.

  Styreleder Arnstad berømmer rektor for modig opptreden i denne saken.
  12.20
  Ettersom det er klart at det er et flertall i styret mot samlokalisering, fortsetter debatten, og pausen utsettes. Styreleder Marit Arnstad tar ordet:

  - Først vil jeg si til de som ønsker seg tilbake til tiden før NTNU ble opprettet: den tiden kommer aldri tilbake. Vi må se framover. Når det gjelder campusløsning: det er mange gode intensjoner og muligheter innenfor en encampusløsning. Men det er et stort men: Økonomien i prosjektet er alt for usikker. Hadde Stortinget gitt klare signaler om at samlokalisering var ønsket, og politikerne stilte med finansiering, da ville saken sett annerledes ut. Derfor har vi ikke andre valg enn å gå for tocampusløsningen.

  - Motstanden fra de ansatte har gjort et sterkt inntrykk, sier Christian Thommessen. I bakgrunnen prosjektdirektør Inge Fottland.
  Christian Thommessen er nestemann på talerlisten.

  - Jeg skal gå rett på sak, og starte med økonomi. Min vurdering er følgende:

 • Hvis Staten er med, oppfatter jeg risikoen i prosjektet som akseptabel
 • Jeg tror at inntektssiden i prosjektet er undervurdert, i et 10-15-årsperspektiv
 • I en ideell verden ville jeg gått inn for samlokalisering. Men motstanden fra de ansatte har gjort et sterkt inntrykk på meg
 • Det har vært klart for meg fra første sekund at uten støtte fra de ansatte, lar det ikke seg gjøre å gjennomføre samlokaliseringsplanene, som i rektors presentasjon framstår som visjonære.
 • Jeg er veldig bekymret for splittelsen av NTNU
 • Min konklusjon er at jeg ville vært bekymret dersom rektor, i dag, ville innstilt på en encampusløsning
 • Dersom Staten skulle komme med en stor julepresang, vil det muligens stille seg annerledes, for jeg har forstått det slik gjennom høringsuttalelser og spørreundersøkelsen at det er økonomien som er akilleshælen her

  12.45

  - Denne henvendelsen fra rektor til rikspolitikerne er en artig lissepasning til Staten, for min mening er at NTNU som kunnskapsinstitusjon er kraftig undersolgt hos politikerne. Min mening er at NTNU er i en slik særstilling nasjonalt, at vi burde ikke bare be om finansiering til et læringssenter fra sentralt hold, vi burde be om, og få, mye mer, med de mulighetene som ligger ved NTNU, sier Thommessen.

  Siri Beate Hatlen (t.v.) fulgte opp styreleders ros av rektor.
  Siri Beate Hatlen innleder sitt innlegg med å rose rektor og administrasjonen, som overtok samlokaliseringsprosjektet fra den forrige ledelsen og det forrige styret, for å ha utført en svært god og profesjonell jobb.

  - Hadde jeg vært student i dag, så ville jeg sett på samlokalisering som svært positivt for NTNU som studieby. Men to ting veier tungt for meg. Det ene er den sterke motstanden fra de ansatte, og det andre er den store økonomiske usikkerheten, som flere har vært inne på, sier Hatlen.

  - Det kunne vært interessant å holde saken åpen i forhold til å få en politisk avklaring på om de vil bevilge ressurser til encampusløsningen. Men jeg vil unngå et scenario der et slikt forslag vil møte en 6-5-avstemming i styret, noe som jeg frykter vil opprettholde uroen i organisasjonen.

  Jens Maseng avslutter før det går mot pause.

  Ut fra en helhetsvurdering forteller studentrepresentant Maseng at han lander på støtte til samlokalisering, ikke minst fordi han mener at det er det entydige rådet fra alle studentorganene. Men det er selvsagt at en sikkerhet i økonomien ligger til grunn.

  - Jeg tror organisasjonen ønsker en klar vilje. Hvis man sier ”vi ønsker oss en encampus-, men går for en tocampusløsning”, så står vi i fare for å bli viklet inn i et politisk spill som vi kan ha problemer med å komme oss helskinnet gjennom. Min konklusjon er derfor at jeg slutter meg til rektors innstilling fra 1. Mai til styret, avslutter Maseng.

  Nå er det lunsjpause i en time.

  Tekst: Kenneth Stoltz Foto: Arne Asphjell

 •