MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Spennende avstemming - endte med 9-2 i favør tocampus (10.5.06, 14:52)

Bare to stemte i mot: Styret vedtar at NTNU skal utvikles videre etter dagens tocampusløsning. Det viktigste punktet i ansatterepresentantenes forslag ble vedtatt mot studentenes to stemmer.

Styret diskuterer hvordan man best skal nærme seg en avstemming. Stemme over de to konkrete forslagene eller i delavstemminger?
14.10
Nå er styret tilbake fra lunsj, og det er duket for diskusjon og avstemming over de ulike vedtaksforslagene som ligger på bordet.

14.15
Arnstad: - Ordet er fritt til å fortsette diskusjonen, slik at vi kan begynne å nærme oss et endelig vedtak som vi kan gå til avstemming over.

Wahl: - Forlaget rektor la fram tidligere i dag vil jeg ikke gå inn for, fordi det vil føre til fortsatt usikkerhet om gangen videre. Slik jeg har forstått det har flere etterlyst behovet for ro i organisasjonen, og det mener jeg vi ikke vil få om vi ikke bringer denne saken til en endelig avgjørelse her i dag.

Styreleder Arnstad konstaterer tre former for uenighet rundt bordet - encampus (Jens), ikke kontroll over økonomien, derfor ikke encampus i dag (Marit), avslutte encampusvurdering i dag (ansatterepr).
Arnstad: - Med de forutsetninger styret har for å ta en avgjørelse i dag, er det mest åpenbare å gå inn for en tocampusløsning. Men vi har også et ubesvart spørsmål om de politiske myndighetene ønsker å finansiere en encampusløsning.

14.30
Jensen: - Mange vil nok oppfatte rektors nye tilråding som et nytt utsettelsesforslag, ettersom han går inn for en tocampusløsning, med bakdøra åpen for encampusløsning dersom Staten skulle komme med en ”julegave” i form av midler til et læringssenter. Vi bør ikke kaste bensin på et allerede brennende bål. Jeg mener vi i tråd med Arnstads forslag skal stemme i flere omganger – først et ja eller nei til samlokalisering, deretter kan det stemmes over øvrige punkter som ligger i vedtaksforslagene.

Austgulen: - Dersom Stortinget i forbindelse med et eventuelt salg av tomtearealer på Dragvoll skulle finne på å kaste penger etter oss, ja, så får vi ta stilling til dette når den tid kommer. Men nå må vi vedta en endelig avklaring i dag.

Vi må ikke bruke masse penger på lobbyvirksomhet for å få penger fra staten, sier Krstin Dæhli, og legger til at det vil være uheldig for NTNUs omdømme. Sidemann Thommessen nikker.
Arnstad: - Med den kunnskapen vi har i dag, med den store økonomiske usikkerheten som råder, må styret etter mitt syn gå for tocampusløsning. Men jeg vil gjerne ha et forbehold om at dersom Stortinget skulle si at de ønsker å finansiere de 600 millionene som trengs, så vil jeg gjerne ha muligheten til å vurdere saken på nytt om muligheten skulle oppstå.

Dæhli: - Det vil skape rystelser i organisasjonen dersom vi bruker store ressurser på lobbyvirksomhet mot Stortinget. Dersom myndighetene skulle komme inn med løfter om penger på et senere tidspunkt, så blir det en helt ny situasjon, og dermed en helt ny sak, som vi får ta stilling til da.

- En fordel med å ta dette doble løpet er at man får et sikrere beslutningsgrunnlag, sier rektor.
Jens Maseng konstaterer at det egentlig er et flertall som mener at det bør gjennomføres en samlokalisering, selv om det ikke er flertall for å gå for det i dag. Det er viktig å uttrykke dette i forhold til de politiske myndigheter, mener Maseng.

14.45
Loktu, Hatlen og Thommessen uttrykker støtte til styreleder Arnstads syn. Hatlen vil gå for ansatterepresentantenes korte vedtaksforslag i to punkter, og nevner igjen at hun synes økonomien i dette prosjektet er altfor usikker.

Digernes: - Det er fristende, men kanskje litt farlig å tolke diskusjonen i styret her i dag som at det ville ha foreligget et flertall for encampusløsning dersom vi nå hadde hatt tilsagn om de 600-650 millionene vi trenger. Jeg har stor respekt for de som legger kvalitetsvurderinger til grunn for sin mening om de ulike samlokaliseringsalternativene. Dette doble løpet jeg har skissert vil kunne gi oss en mulighet til å realisere et kvalitetsløft for NTNU.

Loktu: - Jeg mener at nå er det et flertall i styret for tocampusløsning, og det er også et styreflertall som er på flertallet av universitetsbefolkningens side. Det er helt åpenbart for meg at det er dette som skal til for å få ro i organisasjonen.

15.00
Nå er det en viss uenighet om hvilke vedtak man skal stemme over.

De ansattes styrerepresentanter stemte unisont, bortsett fra at Rigmor Austgulen ga sin stemme til punkt ti i rektors forslag.
15.05
Avstemmingen bankes igjennom på rekordtid, og det er klart for protokolltilførsler.

Dette er vedtakene i styret:

 • Punkt 1 i ansatterepresentantenes forslag blir vedtatt med 9 stemmer mot de to studentrepresentantenes stemmer: "Styret vedtar at NTNU skal utvikles videre etter dagens tocampusløsning".

 • Punkt 2 i ansattarepresentantenes forslag blir enstemmig vedtatt: "Styret ber rektor om i augustmøtet å legge fram et forslag til prosjektutforming og framdrift".

  - En gledens dag, sier Svein Lorentzen. Dette ble maksimalt av hva vi kunne vente å oppnå. Våre to vedtaksforslag ble vedtatt ord for ord. Jeg ser det som lite trolig at staten kommer med millioner, så i realiteten er dette en tocampusløsning. Nå forutsetter jeg at alle bretter opp ermene og går hundre prosent inn for det.
  Også rektor fikk tilslutning fra styret til flere av sine vedtektsforslag:

 • Punkt 3 fra rektors vedtaksforslag: ”Styret ber administrasjonen fremme en forespørsel til Trondheim kommune om å fastlegge det boligutbyggings-omfang som vil tillates på NTNUs arealer på Dragvoll når området samtidig benyttes til universitetsformål”. Enstemmig vedtatt.

 • Punkt 5 fra rektors vedtaksforslag: “Styret ber administrasjonen sammen med samarbeidspartnerne i NTNU2020/HiST2020 å utrede hvilke gjennomføringsmodeller som kan benyttes for å realisere dette scenariet, og foreslå en modell for styret”. Vedtatt mot de fem ansatterepresentantenes stemmer.

 • Punkt 6 fra rektor: “Styret ber administrasjonen om å legge fram et forslag til hvilke infrastrukturformål som skal tilfredsstilles, og en overordnet realiseringsplan basert på resultatet av de foregående punktene”. Vedtatt mot de fem ansatterepresentantenes stemmer.

 • Punkt 7 fra rektor: “Styret ber staten som eier om å avklare om man ønsker en utredning om begge campusløsningene og om det er aktuelt med nasjonale bevilgninger til en samlokalisering. Dette må avklares senest i forbindelse med behandlingen av St. prp. nr 1 (2006-2007)”. Vedtatt mot de fem ansatterepresentantenes stemmer.

  - Nå er vi forbi fasen med løfter, nå leser vi bare millioner, sier Rigmor Austgulen (i midten).

 • Punkt 8 fra rektor: “Rektor får fullmakt til å drive prosjektorganisasjonen videre med en bevilgning på inntil kr. 2.5 mill. fram til 31. august, med det formål å starte utførelsen av disse oppgavene”. Vedtatt mot de fem ansatterepresentantenes stemmer.

 • Punkt 10 fra rektor: “Dersom det nasjonalt gjøres vedtak om støtte til samlokalisering gjennom en statlig bevilgning som kan realisere behovet for læringsarealer og infrastruktur, vil NTNU gjøre en ny vurdering av campusløsning”. Vedtatt mot fire ansatterepresentanters stemmer.

  Tekst: Kenneth Stoltz og Arne Asphjell Foto: Arne Asphjell

 •