MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Studenttinget vil ha karakterkrav og adgangsbegrensning (12.5.06, 14:36)

Studenttinget vedtok i sitt møte i går at karakterkrav i bestemte fag er veien å gå for å sikre den nødvendige kvalitet på studenter som tas opp til universitetet. En karakter på 4 eller bedre i matematikk må være minimumskravet for opptak til sivilingeniørstudiet.

I sitt vedtak uttrykker Studenttinget bekymring over nivåsenkingen i den videregående skolen og at mange aldri fullfører NTNU-studiet. Årsaken kan være at studentene kommer til universitetet med for dårlig kunnskapsgrunnlag, mener Tinget.

TRENGER LÆRINGSAREALER: Studenttingsleder Harris Utne benytter anledningen til å påpeke at det generelle behovet for læringsarealer er stort.
- Grupperom, plasser for bærbar pc-bruk, behovet for nytt bibliotek på Dragvoll - alt kan gjerne integreres og kalles læringssenter, sier Utne.
Enstemmig
For at NTNU skal kunne sikre seg de beste og mest motiverte studentene fra videregående, mener Studenttinget det må settes krav ved opptak og underveis i studiet. For å komme inn på siv.ing-studiet bør mattekarakteren være minst 4, heter det i Studenttingets vedtak.

- Opprinnelig inneholdt vedtaket også muligheten for opptaksprøver i matematikk, opplyser studenttingsleder Harris Utne. – Men dette ble ikke med i vedtaket, dels fordi noen gikk i mot, men mest fordi saksgrunnlaget ikke var godt nok på dette punktet.

- Men kravet om minst fire i matematikk ble det lite diskusjon om, og det ble enstemmig vedtatt, sier Utne.

Begrensning i opptaket
Studentene har tydelig endret syn når det gjelder opptaksbegrensning. Motstanden mot lukkede studier har tidligere vært stor, men nå innser studentene at det er fornuftig å sette krav til de som skal opptas.

Adgangsbegrensning er et nødvendig virkemiddel for kunne å føre en effektiv utdanningspolitikk, heter det i vedtaket, som peker på de ulike utdanninger bør dimensjoneres ut fra samfunnets behov.

Utne forteller at han gikk til valg på nettopp skjerpede krav til opptak ved universitetet.

Vi må sette krav til oss selv
- Universitetet fikk jo nei fra departementet på sin forespørsel om adgangsbegrensning, og vi synes det er på sin plass at studentene mener noe om dette, sier Utne, som er fornøyd med at studentdemokrati gjennom sin stemme gir støtte til universitetsledelsen.

- Vi må ikke være redde for å sette krav til oss selv, sier Utne bestemt.

Tekst og foto: Arne Asphjell

Les også: Vedtak fattet i Studenttinget 11. mai