MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Hiis Hauge hedret med St Olav (18.5.06, 15:26)

En stilig og lett løssluppen seremoni i Rådssalen markerte at Eivind Hiis Hauge nå er blitt kommandør av St Olavs Orden. Arrangementet var ikke helt fritt for etterdønninger etter samlokaliseringsstriden.

Hovedpersonen selv, tidligere NTNU-rektor Eivind Hiis Hauge, tillot seg i takketalen å komme med det han selv karakteriserte som et sleivspark:

- Styrevedtaket sist onsdag var den største seier for folkedemokratiet siden 1955. Da vedtok svenskene med 82,5 prosent av stemmene å fortsette med venstrekjøring...

Ordfører Rita Otervik ville heller ikke la ballen ligge.

FEIL I MANUS: - Du har også vært leder av Trondheimssosialistene, sa fylkesmann Kåre Gjønnes i sin hilsen til Hiis Hauge, men hørte at det ble feil. – Det står det i manus, unnskyldte han seg med, men rettet til Trondheimsolistene.
En framsynt rektor
– Vi har sammen arbeidet for å gjøre NTNU internasjonalt anerkjent, innledet ordføreren med, henvendt til Hiis Hauge. – Du var den som tok initiativet til å utvikle et bynært, integrert universitetet, fortsatte hun, og la til: - Historien vil vise at du var en framsynt rektor.

En kombinasjon av mumling og lett latter i forsamlingen kunne tyde på at ikke alle var like enig i dette utsagnet.

HiST-rektor Torunn Klemp la også inn en liten finte da hun nevnte et samboerskap som er satt på vent.

42 år i akademia
Men som skikken er ved slike anledninger, så var det godord om hovedpersonens liv og virke som var gjennomgangsmelodien.

Fylkesmann Kåre Gjønnes er Kongens representant i fylket, og han sto for overrekkelsen. Gjønnes gjennomgikk i korte trekk Hiis Hauges 42 år lange akademiske karriere, som har bestått av en blanding av forskning, undervisning og administrative lederoppgaver.

Dagens rektor og dekanene ved medisin og IME var blant dem som holdt hilsningstale, og trakk frem Hiis Hauges alltid gode humør og kjappe, forløsende replikker som et karakteristisk kjennetegn.

Spøkefull takketale
Hiis Hauges spøkefulle natur kom også frem i hans egen takketale, som han innledet med å si at han følte seg litt beklemt over å få en orden der han selv sitter i ordenskanselliet, men han forsikret forsamlingen om at han ble sendt på gangen da hans sak ble behandlet.

MOTBØR I JOBBEN: - Det å få kjeft er en del av rektorjobben, konstaterer Hiis Hauge. – Du gjør ikke jobben din som rektor om du ikke møter motstand, sa han videre, og fortsatte: - I så måte ligger Torbjørn godt an... Latter i salen.
Hiis Hauge opplyste at det hovedsaklig er tre kategorier av folk som tildeles denne ære. Kategori en er der alle i en viss posisjon får St. Olavs orden – det gjelder f.eks. høyseterettsjustitiarius. Så er det den andre ytterlighet - de som gjør seg fortjent til utmerkelsen gjennom fremragende samfunnsinnsats, og han nevnte professor Olav Smidsrød, Arve Tellefsen og Nils Arne Eggen fra denne kategorien.

En heder til universitetet
I den tredje kategorien plasserte han seg selv, gråsonen der de som med basis i sin posisjon vurderes for St Olav.

– Alle rektorer ved Universitetet i Oslo har fått St. Olav, sa Hauge, og det tar han som et tegn på at universitetene blir sett på som en viktig, samfunnsbærende institusjon.

- Derfor er denne heder som er blitt meg til del like mye en heder til NTNU, sa Hiis Hauge.

Tekst og foto: Arne Asphjell