MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU må bli miljøuniversitet (22.5.06, 10:00)

NTNU har landets bredeste dekning av fagmiljøer som forsker og underviser innen bærekraftig ressursbruk. Det må synes i hovedprofilen, mener en tverrfaglig forskergruppe.

Forskerne kommer fra bergteknikk, miljøhistorie, energi- og prosessteknikk og landskapsøkologi og består av Kai Nielsen, Aud Tretvik, Johan Hustad, Marit Reitan og Gunilla Olsson. I dag, mandag, skal de overbevise prorektor Astrid Lægreid om at miljøfagene må bli strategisk satsingsområde og godt synlig i NTNUs hovedprofil.

FORKJEMPER: Førsteamanuensis Gunilla Olsson ved Institutt for biologi vil gjøre NTNU ledende innen forskning og undervisning på bærekraftig ressursbruk.
Fra 3K til 4E
- Vi vil bytte ut 3K, som står for Kritisk, Konstruktiv og Kreativ, med 4E, som står for Energy, Ecology, Entrepreneurship og Economy. Budskapet bak de tre K-ene er retorisk og mangler verdiinnhold. Med de fire E-ene kan vi uttrykke en framtidsvisjon basert på helhetlig, bærekraftig naturressursbruk innen økologiske og sosiale systemer. Dette er et riktig trekk, også med hensyn på den internasjonale konkurransen, forklarer Gunilla Olsson.

I særstilling
Olsson framhever at NTNU har sterke studieprogrammer innen miljøfag, og trekker fram naturresursforvaltning, energi og miljø, industriell økologi og marine ressurser.

- Innenfor hvert fagområde pågår forskning som er relatert til naturressurser og miljø. Per i dag er det lite samarbeid mellom de ulike fagdisiplinene, og humanistene er helt fraværende. For å få helhetsgrep må vi inkludere hele spekteret. Vi må utnytte at NTNU er i en særstilling som kan samle teknologer, naturvitere, samfunnsvitere og humanister til en felles front, understreker Olsson, som selv er landskapsøkolog.

Internasjonal oppmerksomhet
Initiativtakerne legger vekt på at samfunnets forvaltning og bruk av naturresurser blir stadig viktigere. De viser blant annet til FNs Millenniumrapport og EU-kommisjonens miljøstrategier, som begge legger vekt på bærekraftig utvikling. Flere nasjonale dokumenter understreker det samme - som Stortingets miljøvernmelding, Forskningsmeldinga fra NFR og forslag til ny naturmangfoldlov.

Sverige har nylig opprettet et tverrfaglig forskningssenter innen naturressurser og forvaltning, og har visjoner å bli intet mindre enn verdensledende på området. Olsson mener NTNU har alle forutsetninger for å ta opp den konkurransen.

Trondheim som miljøby
Visjonene hennes omfatter også at Trondheim skal få status som miljøby.

– Jeg leste med interesse at direktør for Norsk industri, Stein Lier-Hanssen, foreslår at Trondheim skal bli Norges nye miljøby. Lier-Hansen har tidligere vært statssekretær i Miljøverndepartementet og direktør for Direktoratet for Naturforvaltning. Argumentene for forslaget hans er nettopp at Trondheim har så mange ulike kompetansemiljøer, og framhever verdensledende teknologiske forskningsmiljøer i kombinasjon med biologi, samfunnsvitenskap og humaniora.

Tekst og foto: Synnøve Ressem