MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NYE SYKEHUSBYGG:
I samme båt mot samme mål (23.5.06, 13:33)

Byggefase 2 er allerede godt i gang på St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset, og byggegropa vokser stadig. Byggestart for Akutten og Hjerte-lunge-senteret ble i dag markert med rokonkurranse, hvor behovet for samhandling i byggeprosessen både ble poengtert og demonstrert.

HELIPORT på taket av den nye akutten ved St. Olavs Hospital. Ill: Team St. Olav..
Adm. dir. i Helsebygg, Johan Arnt Vatnan påpekte at kompaniskap, kompetanse, koordinering, kreativitet og kommunikasjon er nødvendig for å lykkes med den kjempeoppgaven utbygginga representerer.

Byggherre, rådgivere, entreprenører, leverandører og oppdragsgivere skal og må samhandle godt i dette største byggeprosjektet på norsk landjord.

Med erfaring fra fase 1, inviterte Vatnan oppdragsgiverne til å være krevende brukere.

Koordinert og kraftfull framdrift
Roing krever ikke bare rå kraft. Ikke minst er koordinering av innsatsen og disponering av kreftene viktig.

Fem romaskiner koblet sammen på tørt land, krevde full konsentrasjon fra de tre lagene fra henholdsvis byggherren, sykehuset og universitetet. Her fikk 5 deltagere fra hvert lag demonstrere evne og vilje til samhandling til fulle.

Ikke vet vi hva som gjorde utslaget, men et ungdommelig universitetslag hadde høy takt, var godt koordinert og rodde lengre enn de andre. Laget kom i mål som en suveren vinner.

VINNERE: I NTNU båten satt Peter Daniel Kryvi, Thomas Backer-Grøndahl, Arnt Erik Tjønna, Trine Karlsen og Brage H. Amundsen (oppmann Ulrik Wisløff). Foto: Morten Thoresen.
Som Arve Olav Solumsmo formulerte det, syntes det atter en gang som om sykehuset viste rå styrke, men hadde koordineringsproblemer i første fase av løpet. St. Olav endte som en god nr. to i konkurransen..

Det beste akuttmottak i landet
Akutten og Hjerte-lunge-senteret representerer det største bygget i fase 2. I tillegg til akuttmottaket blir det fire fløyer ned mot Nidelva som rommer Hjerte-lunge-senteret.

Akutten skal kunne motta øyeblikkelig hjelp hele døgnet, og dette forutsetter et tett samarbeid mellom intensivmedisin, akuttmedisin og anestesi. Sammen med helikoptermottak på taket og ambulanse- og akuttmottak i underetasjen, blir avstandene nå minimale.

Både adm. dir. Gunnar Bovim ved St. Olavs Hospital og dekanus ved Det medisinske fakultet Stig Slørdal, omtalte akuttmottaket som framtidsrettet og unikt, og også i dette bygget vil undervisning og klinikk integreres.

Bovim oppfordret til et sterkt fokus på faglig utvikling og faglig samarbeid fram mot og etter innflytting i 2010.

Av Morten Thoresen