MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Full utredning av høyere utdanning (26.5.06, 10:13)

Onsdag oppnevnte Regjeringen et utvalg som skal utrede den videre utviklingen innenfor høyere utdanning. Kunnskapsministeren fant plass til to NTNU-ere i utvalget.

Med et tidsperspektiv på 10 – 20 år skal utvalget vurdere tiltak for å sikre at strukturen av universiteter og høyskoler bidrar til å møte samfunnets behov og sikrer en god ressursutnyttelse.

– Jeg er opptatt av at vi skal legge til rette for faglig sterke, livskraftige institusjoner med evne til omstilling og fornyelse. Det er viktig å sikre fagmiljøer som holder internasjonal kvalitet og er robuste, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

UTREDER FOR KUNNSKAPSDEPARTEMENTET: Kathrine Skretting er professor i filmvitenskap, og dekan ved Historisk-filosofisk fakultet, NTNU.
Foto: NTNU Info/Gorm Kallestad
Vil styrke universiteter og høyskoler
Det oppnevnes et utvalg for å vurdere den videre utviklingen av norsk høyere utdanning i lys av samfunnets behov, varslet Kunnskapsdepartementet i en pressemelding onsdag.

Utredningen skal ta utgangspunkt i universitetenes og høyskolenes samfunnsrolle. Soria Moria-erklæringens mål om å styrke det regionale universitets- og høyskolesystemet vil være en sentral premiss for arbeidet.

Utvalgets mandat er å vurdere tiltak for å sikre at strukturen av universiteter og høyskoler

 • bygger opp under lovens formål om høyere utdanning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • sikrer samspill med lokalt og regionalt arbeids- og samfunnsliv, slik at institusjonene bidrar til bærekraftig økonomisk, sosial og kulturell utvikling
 • gir landet en tilfredsstillende tilførsel av kvalifisert arbeidskraft både til privat og offentlig virksomhet
 • gir god nasjonal dekning av utdanningstilbud for søkere med ulike ønsker og behov
 • imøtekommer voksnes behov for etter- og videreutdanning på høyere nivå blant annet ved bruk av IKT-baserte studieopplegg og desentraliserte tilbud
 • søker å bryte kjønnsdelingen i valg av studium og sikrer begge kjønn likeverdig plass på alle nivåer innen høyere utdanning og forskning
 • sikrer en god regional balanse i studietilbud og kompetanse
 • legger til rette for fortsatt økende internasjonalt samarbeid innenfor høyere utdanning og forskning
 • legger til rette for faglig sterke, livskraftige institusjoner med evne til omstilling og fornyelse
 • sikrer kvalitativt gode og robuste forskningsmiljøer
 • sikrer en god utnyttelse av samfunnets samlede ressurser

  FRA NTNU-STYRET TIL REGJERINGSUTVALG: Jens Maseng er avtroppende styremedlem ved NTNU, nyvalgt leder i Norsk Studentunion, og en av de tolv oppnevnte utrederne i det nye utvalget.
  Foto: NTNU Info/Gorm Kallestad
  Fortsatt selvstyre ved institusjonene
  Universiteter og høyskoler skal fortsatt ha høy grad av selvstyre. De offentlige universitetene og høyskolene skal fortsatt være statlige forvaltningsorganer. Regjeringen ber utvalget vurdere om gjeldende kategorier, standarder og kriterier for institusjonsakkreditering er hensiktsmessige i forhold til de overordnede målene for utdannings- og forskningspolitikken.

  Utvalget bes også vurdere forslag til tiltak i lys av hva som er institusjonenes og sentrale myndigheters ansvar. Videre må forslagene vurderes i forhold til finansieringsordningen for universiteter og høyskoler.

  Utvalget skal utrede og tallfeste de økonomiske og administrative konsekvensene av sine forslag. Minst ett av utvalgets forslag skal baseres på uendret ressursbruk i universitets- og høyskolesektoren.

  Utvalget ledes av professor Steinar Stjernø, Høgskolen i Oslo, og skal avgi sin innstilling innen 31. desember 2007.

  Se Kunnskapsdepartementets pressemelding om saken
 •