MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Milliongave til Trådløse Trondheim (30.5.06, 16:00)

Accenture Forskningsfond finansierer forskning til en verdi av 1,4 millioner kroner.

- Trådløse Trondheim er et spennende prosjekt, og det har blitt lagt merke til i vår globale organisasjon. Norge har et stort potensial som "testbed" for slike løsninger, forteller giver Nils Øveraas, administrerende direktør i Accenture Norge.

- Veldig gledelig og positivt at et så tungt og seriøst selskap som Accenture går inn i prosjektet, sier Thomas Jelle, prosjektleder for Trådløse Trondheim.

GAVMILD: Adm. dir. Nils Øveraas i Accenture Norge.
Foto: Accenture
Betaler forskerstilling
Gaven fra konsulentselskapet med over 123.000 ansatte i 48 land gjelder en forskerstilling for en person med avlagt doktorgrad, og er gitt for 2 år.

Forskeren skal være involvert i å identifisere, implementere og evaluere innovative informasjonstjenester som utnytter den unike kombinasjonen av egenskapene i det trådløse bredbåndsnettet, som stor båndbredde (sammenlignet med GPRS/EDGE og 3G), mobilitet, utnyttelse av posisjoneringsinformasjon og sikkerhet.

Etter en kartlegging av relevante tjenester skal forskeren bidra i utviklingen og evalueringen av utvalgte tjenester.

I tråd med regjeringens visjoner om å styrke samarbeid mellom forskning og næringsliv, har Accenture Forskningsfond bevilget i alt 3,2 millioner kroner til forskningsprosjekter på NTNU og Handelshøyskolen BI.

 • "TRIMAKS - Trådløse Trondheim" ved IDI, NTNU er tildelt 1.400.000 kroner.
 • "Business Models in Digital Mediation Systems" ved Handelshøyskolen BI er tildelt 1.776.000 kroner.

  FAKTA

  Accenture Forskningsfond
  Accenture Forskningsfond har som formål å finansiere vitenskapelig forskning, dokumentasjon og forskningsbasert utredning innen ledelse, organisasjonsutvikling, økonomistyring og informasjonsteknologi. Forskningen skal skje eller utføres under ledelse av vitenskapelig kvalifiserte personer. Styret i fondet består av representanter utnevnt av Kunnskapsdepartementet og Accenture.

  Maksimal uttelling på søknaden
  Styret i Accenture Forskningsfond begrunnet bevilgningene til NTNU og Handelshøyskolen BI med at disse faglige områdene er svært viktige, og gir muligheter for synlige resultater i samfunnet og norsk næringsliv.

  - Vi ser at Norge kan oppnå store konkurransefordeler ved å være raskt ute med å ta i bruk infrastruktur og digitale verdinettverk til helt nye former for samhandling i offentlig og privat sektor, sier Øveraas.

  Professor John Krogstie ved IDI er leder av delprosjektet i Trimaks som vedrører informasjonstjenester, som er området forskerstillingen skal sortere under. Krogstie er også svært fornøyd med å få Accenture med på sitt trådløse lag:

  - Vi var litt forsiktige, og søkte om midler til å finansiere en forskerstilling for ett år. Det syntes Accenture var litt snaut, og bevilget ytterligere ett årsverk, forteller en glad informatikkprofessor.

  FAKTA

  Accenture Innovasjonslaboratorium
  Accenture har nylig opprettet et Innovasjonslaboratorium på Fornebu med formål å gjøre internasjonal kompetanse og erfaring tilgjengelig for kunder og prosjekter i Norge og Norden. Laboratoriets hovedområde er foreløpig konsentrert omkring digital kommunikasjon og nye forretningsmodeller. Laboratoriet er etablert i nært samarbeid med Accenture Technology Laboratories i Palo Alto, Chicago og Sophia Antipolis i Frankrike.

  Vil internasjonalisere prosjektene
  I tillegg til direkte finansiell støtte ønsker Accenture Forskningsfond å knytte disse prosjektene nærmere til nasjonalt og internasjonalt næringsliv i tråd med de intensjoner som trekkes opp i regjeringens Forskningsmelding generelt og Sentre for Forskningsbasert Innovasjon spesielt.

  De to prosjektene vil derfor aktivt følges opp av Accenture Forskningsfond, og det legges opp til muligheter for samarbeid med Accentures Innovasjonslaboratorium på Fornebu.

  Som ledd i satsingen på samarbeid mellom forskning og næringsliv deltar Accenture også i tre søknader om etablering av Sentre for Forskningsbasert Innovasjon (SFI).

  Av Kenneth Stoltz

  Startskudd for Trådløse Trondheim
  Trådløse Trondheim er operativ
 •