MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNUs FESTMØTE:
Prises for likestilling og arbeidsmiljø (31.5.06, 14:13)

Årets NTNU-pris for likestilling går til Kari Melby, mens Astrid Salvesen mottar NTNUs arbeidsmiljøpris.

Kari Melby mottar Likestillingsprisen fra universitetsdirektør Per Ivar Maudal.
Foto: NTNU Info/Thor Nielsen
Kari Melby er tildelt årets likestillingspris ved NTNU. Melby er i dag professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier og prodekanus for forskning ved det historisk-filosofiske fakultet. Hun har gjennom en årrekke arbeidet med likestillingsproblematikk både som aktiv forsker og som engasjert pådriver i det strategisk-politiske likestillingsarbeidet både lokalt ved NTNU, nasjonalt og internasjonalt.

Fagbøker om kjønn
Melbys forskning bærer tydelig preg av en dyp og grunnleggende forståelse for likestillingsproblematikkens betydning i moderne samfunn, en forståelse og en kompetanse som hun aktivt har benyttet i det politiske og strategiske arbeidet med likestilling lokalt ved NTNU, nasjonalt og i internasjonale sammenhenger. Melby har gitt ut fagbøker som “Det kriminelle kjønn” (1980), “Husarbeidets historie i Norge” (1985) og “Håndbok i norsk kvinnehistorie” (1999) og en lang rekke artikler innen for kjønns- og kvinneforskning.

Leder av nasjonal komité
Melby har vært en av drivkreftene i oppbyggingen av kvinne- og kjønnsforskningen ved NTNU. I dag innehar hun dessuten det viktige vervet som leder av Kvinner i forskning – komité for integreringstiltak. Komiteen ble oppnevnt av Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004 og skal støtte opp om og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren og dermed til økt likestilling.

Astrid Salvesen får Arbeidsmiljøprisen for 2006.
Foto: NTNU Info/Thor Nielsen.
Arbeidsmiljøpris til Salvesen
NTNUs arbeidsmiljøpris er en påskjønnelse til en enhet eller en ansatt som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet ved NTNU. Hensikten er å skape forståelse for betydningen av helse, miljø og sikkerhetsarbeid. NTNUs arbeidsmiljøpris for går til overingeniør og HMS-koordinator Astrid Salvesen ved NT-fakultetet.

Ressursperson
Årets prisvinner er en ressursperson ved eget fakultet og for NTNU. Hun har vist stor evne og vilje til å få HMS-arbeidet til å fungere i praksis gjennom konkrete tiltak og systematiske handlingsplaner. Hun har spesielt grepet fatt i miljøutfordringene og forebygging av skader og ulykker. Hennes arbeidsform er konstruktiv dialog, men hun har også uredd stanset arbeid når det har vært nødvendig. På NTNU-nivå har hennes kompetanse blitt særlig verdsatt i arbeidet med å heve standarden i NTNUs HMS-system.

Årets prisvinner er en god ambassadør for frivillighetskulturen og har gjennom mange år vist stort engasjement for fellesskapet.