MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNUs FESTMØTE:
Priser for god forskning (31.5.06, 14:01)

Forskningsprisen i medisinsk teknologi gikk til Marit Martinussen, mens ExxonMobils to priser i år måtte deles på tre.

OVERLEGE DR. MED. MARIT MARTINUSSEN fikk Medisinsk teknisk senters Forskningspris i medisinsk teknologi for et fremragende forskningsarbeid publisert internasjonalt. Prorektor Astrid Lægreid overrekker prisen.
Forskningsprisen i medisinsk teknologi for 2006 er tildelt overlege dr. med Marit Martinussen ved St. Olavs Hospital. Hun får prisen får beste publikasjon innenfor medisinsk teknologi med artikkelen publikasjonen "Cerabral cortex thickness in 15-year old adolescents with low birth weight measured by an automated MRI-based method". Artikkelen ble publisert i det velrennomerte tidsskriftet Brain.

Først i verden
Prisvinneren er den første i verden som har publisert et vitenskapelig arbeid på avansert MR basert kvantitativ morfometri av cortextykkelse hos ulike grupper av tenåringer som var født for tidlig. Resultatene gav i tillegg til å utvikle nye diagnostiske metoder; viktig kunnskap om anatomiske hjerneforandringer knyttet til funksjonsforstyrrelser i gruppen prematurt fødte.

Prisvinneren har vært sentral i et forskningsarbeid som kombinerer medisinsk teknologi og klinisk evaluering på en særdeles god måte, heter det i vurderingen. Prisen er på 40.000 kroner.

JO SMISETH OG EIVIND SMØRGRAV delte Exxon Mobils forskningspris for grunnforskning.
Sterke kandidater
ExxonMobil deler ut to forskerpriser for fremragende doktorarbeid ved NTNU. Det legges vekt på at prisvinnerne skal ha utført forskningsarbeid som i høy grad er originalt eller har betydelige anvendelsesområder. Det legges også vekt på karakterene som kandidatene har oppnådd etter fagstudiet. En gruppe prodekaner for forskning innstiller til prisene etter forslag fra fakultetene. Her var det foreslått 11 meget sterke kandidater.

Superledende egenskaper
Komiteen som vurderte kandidatene har i år bestemt at prisen for grunnforskning deles av Eivind Smørgrav og Jo Smiseth, for graden dr. ing. ved Institutt for fysikk. Begge kandidatene har publisert i det mest anerkjente tidsskriftet i faget, og skapt oppmerksomhet internasjonalt med sine arbeider.

Resultatene i doktorarbeidet til sivilingeniør Eivind Smørgrav kan bidra til å avgjøre om man har lykkes i å fremskaffe flytende hydrogen. Ved å se etter superfluiditet og superledende egenskaper kan man verifisere at hydrogenet faktisk har gått over fra molekylært til flytende metallisk form. I tillegg til dette gir resultatene ny grunnleggende viten om systemer som fremviser sterke kvantemekaniske effekter.

Avhandlingen tilfredsstiller de høyeste internasjonale standarder for forskning på doktornivå og bidrar til ny viten i forskningsfronten innen teoretisk fysikk.

AARON MARSHALL fra New Zealand mottok blomsterbukett og Exxon Mobils pris for anvendt forskning.
Superledende egenskaper igjen
Jo Smiseths tema i doktoravgandlingen er egenskaper ved flytende metallisk hydrogen, som blant annet forventes å være både en superleder og et superfluid. Flytende metallisk hydrogen er dermed i en ny gruppe kvantevæsker, nemlig superfluid-superledere. I fremtidige eksperimenter med hydrogen under ekstreme trykk vil man kunne måle dette blant annet ved å rotere systemet og ved å påvirke det med et magnetfelt.

Bidratt til kunnskapsløft
Prisen for anvendt forskning gikk til Aaron Marshall, for graden ph.d. ved Institutt for materialteknologi. Marshall er fra New Zealand og forskningsarbeidet bestod i utviklingen av katalysatorer for anodisk oksygenutvikling i elektrolyseprosessen. Marshalls arbeid har vært et kunnskapsløft for faggruppen elektrokjemisk energiteknologi og har ført gruppen i fremste rekke i verden når det gjelder fundamentet for avansert vannelektrolyse. Dette er en prosess som er meget aktuell i et nytt energiregime basert på fornybar energi som vind- og sol, med hydrogen som energibærer.

Hver av ExxonMobils priser er på 50 000 kroner.

Alle foto: NTNU Info/ Thor Nielsen