MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU-konferanse om eiendomsforvaltning (13.6.06, 15:38)

Bygningsmassen i Norge utgjør en stor del av vår samlede nasjonalformue. Utvikles og forvaltes denne riktig?

FAKTA

Facilities Management (FM):
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling inngår som daglige eller periodiske oppgaver i det som vi samlet kaller bygg og eiendomsforvaltning. Dette er nå etablert som eget fagområde omtalt som Facility Management (FM). Facility Management omfatter også administrasjon av service og tjenester, og utgjør en sentral støttefunksjon for de kjerneaktivitetene som skjer i bygningen.

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av bygninger har fått stort fokus de siste tiårene. Dette har bakgrunn i at ytelseskravene til bygg og tekniske installasjoner stadig har økt og dermed gitt en økning av de årlige kostnadene til FDVU.

Presentasjon av NTNU 2020
Forvaltning og utvikling av den eksisterende bygninger, infrastruktur og byområder står i fokus for det 3 dager internasjonale symposiet som arrangeres ved NTNU mandag 12. til onsdag 14. juni.

Symposiet samler om lag 170 deltakere fra forskning, undervisning og praksis fra 20 land, og det blir presentasjon av både forskningsresultater, og praktisk relatert prosjekt- og utviklingsarbeid innen eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning.

ARRANGØR: Den internasjonale NTNU-konferansen ledes av Tore I. Haugen, dekanus ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU.
På agendaen står blant annet:

 • Erfaringer med OPS-prosjekter (offentlig privat samarbeid)
 • Markedet for FM (Facilities management) i Norden
 • Bruk av partnering i prosjektgjennomføring
 • Services/ FM som del av et totalt eiendomskonsept
 • Erfaringer med nye kontorløsninger – gir det bedre produktivitet?

  Blant over 80 innlegg og ulike workshoper, kan man også få med seg assisterende prosjektdirektør for NTNU 2020, Lise Sagdahl, som i tospann med Philip Parsons fra konsulentselskapet Sasaki skal redegjøre for planleggingsarbeidet bak encampusløsningen for NTNU.

  Enormt marked for FDVU – FM
  - Landets samlede bygningsmasse utgjør en betydelig del av vår nasjonalformue. Bygningsmassen, i størrelsesorden 325 millioner kvadratmeter, antas å ha en samlet formuesverdi på 3 - 4000 milliarder kroner (NOU 2004:22). Av dette utgjør ca 115 mill m² næringseiendom, industri og offentlige bygninger, sier arrangør og dekanus for AB-fakultetet, Tore I. Haugen.

  - Dersom vi ser på FDVU-markedet for næringsbygg på ca 115 mill m², så er ca 40 prosent av dette offentlig bygningsmasse, forklarer Haugen.

  Kontorbygninger utgjør en betydelig del av næringseiendommene, og offentlig eide bygninger er skoler, barnehager, sykehjem, sykehus og formålsbygninger som museer, kirker, teater og andre kulturbygg.

  MED UTGANGSPUNKT i gjennomsnittlig årlige FDVU-kostnader pr m², har man i tabellen over beregnet årlige kostnader for næringsbygg i Norge.
  - Boliger utgjør likevel den langt største delen av vår eksisterende bygningsmasse med rundt 210 millioner m², sier Haugen.

  I tillegg kommer FM-tjenester sentralbord, resepsjon, kantine, IKT-tjenester, møbler og inventar, flytting og rokkering, post og budtjenester, rekvisita og kopiering, post og budtjenester, rekvisita og kopiering.

  - Årlig samlet kostnad for FM utgjør i størrelsesorden 200 milliarder kroner. Dette er grove overslagstall, men gir likevel en indikasjon på det totale FDVU-markedet, avslutter dekanus Haugen.

  Av Kenneth Stoltz

  Se hele programmet
 •