MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kartlegger ansatte over 45 år (14.6.06, 07:54)

En spørreundersøkelse skal avsløre hvordan ansatte over 45 år har det med seg selv og jobben sin ved NTNU.

Spørreskjemaet er sendt ut elektronisk og gjennomføres i samarbeid mellom psykologiprofessor Ivar A. Bjørgen og Organisasjonsutviklingsavdelingen (OA). Bjørgen er initiativtaker, og han har også det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Utvikling framfor avvikling
- Jeg håper at opplysningene kan brukes til å utvikle
framfor å avvikle
seniorer på arbeidsplassen, understreker han, og legger vekt på at undersøkelsen både skal være bevisstgjørende og legge til rette for konkrete tiltak.

VELFERDSOPPGAVE: Alle trenger utfordringer, og for mange er jobben en utfordring de vanskelig kan klare seg uten, mener psykologiprofessor og seniorpolitiker Ivar A. Bjørgen.
- Samtidig gir den mulighet til å uttrykke meninger og ønsker. NTNU kommer til å bruke informasjonen aktivt, både i faglig virksomhet, personalpolitikk og i bedre samarbeid med inkluderende arbeidsliv. Deltakerne har en unik anledning til å være med å forme sin egen framtid som ansatt ved NTNU.

Konfidensielt
Spørreskjemaet har gått ut til alle ansatte over 45 år. Bjørgen påpeker at all informasjon skal behandles konfidensielt, og at den ikke vil kunne tilbakeføres til enkeltpersoner.

Bjørgen har vært sterkt opptatt av seniorpolitikk over flere år og markerer seg både lokalt og nasjonalt. Blant fanesakene er at eldre arbeidstakere skal ha mulighet til å fortsette å bruke ressursene sine og kunne stå i et arbeidsforhold så lenge de føler seg kompetente.

En av kjepphestene, er at pensjonsalder handler om rettighet framfor plikt. Arbeidstakere skal ha mulighet til å gå av med pensjon når de når en viss alder, men de skal også ha mulighet til velge å bli lenger. For å oppnå det, kreves både holdningsendringer og tilrettelegging.

Det er til det siste at den interne spørreundersøkelsen skal være til hjelp. De utfylte skjemaene vil si noe om ansattes interesser og hva som skal til for å få dem til å bli i arbeid.

Tatt av Orgut
En liknende undersøkelse ble også gjennomført blant ansatte over 55 år i 1999. Den gang deltok nesten 500. Både vitenskapelig og teknisk- administrativt ansatte deltok. Bjørgen sto også bak den undersøkelsen.

- Vi fikk fram mye informasjon om de respektive stillingsgruppenes ønsker og behov, for ikke å snakke om konstruktive ideer om hvordan deres kompetanse kunne utnyttes innenfor institusjonen. Undersøkelsen ga grunnlag for flere rapporter, men førte dessverre ikke til konkrete tiltak. Det har nok sammenheng med at organisasjonen var midt oppe i en omfattende omorganisering (Orgut), mener initiativtakeren.

Nye muligheter
Han har større håp for den nye undersøkelsen.

– I løpet av de sju årene som har gått siden forrige kartlegging har det skjedd mye når det gjelder livsfasepolitikk. Vi har fått Inkluderende arbeidsliv (IA), som NTNU sluttet seg til i 2003. Det er satt i gang tiltak for å redusere sykefravær, rekruttere personer med redusert funksjonsevne og øke den reelle pensjonsalderen. Det har blitt en betydelig bevisstgjøring og en økende forskningsinteresse både nasjonalt og internasjonalt, framhever Bjørgen. Han legger til at NTNU nettopp har tegnet IA-avtale for en ny periode og at den nye undersøkelsen får betydning for den satsingen.

Resultatene vil bli publisert i løpet av høstsemesteret og skal etter planen følges opp med praktiske tiltak denne gangen. Undersøkelsen skal også brukes som grunnlag for tre mastergrader.

Tekst og foto: Synnøve Ressem