MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kikker TTO i kortene (16.6.06, 11:28)

NIFU STEP er engasjert for å evaluere NTNU Technology Transfer (TTO), organisasjonen som arbeider med entreprenørskap, kommersialisering og teknologioverføring ved NTNU og St. Olavs hospital.

Evalueringen innledes med en elektronisk spørreundersøkelse blant vitenskapelige ansatte i neste uke. Resultatet skal klargjøre TTOs rolle i forhold til samtlige fagmiljøer ved NTNU.

Høy prioritet
TTO ble stiftet høsten 2003 og har vært i drift siden juli 2004. Organisasjonsdirektør Per Kjøl bemerker at det kanskje kan synes litt tidlig å evaluere organisasjonen etter snaut to år.

- Arbeidsområdet har imidlertid høy prioritet og en stor plass i strategiplanleggingen ved NTNU. Vi ønsker å være i front innen entreprenørskap, teknologioverføring og kommersialisering av forskning. NTNU har som mål å komme blant de ti ledende teknisk- naturvitenskapelige universiteter i Europa. Videre er målet at NTNU sammen med Sintef skal være nasjonalt ledende innen forskningsbasert nyskaping, med særlig vekt på teknologirelatert nyskaping. Arbeidet med teknologioverføring og kommersialisering er viktige elementer. Arbeidet i TTO og organiseringen av dette er derfor viktige deler av strategien for å nå disse målene, framhever Kjøl.

Videreutvikling
Evalueringen fra NIFU STEP skal brukes som et grunnlag for å videreutvikle TTO.

- Spørreskjemaet som legges ut mandag 19. juni, skal gi grunnlag for å utvikle TTO til å bli et enda bedre verktøy for NTNU og St. Olav, presiserer Kjøl.

Blant problemstillingene som skal belyses er:

- Gi en oversikt over TTOs aktiviteter og resultater så langt og hvordan dette står i forhold til mandatet som er gitt av NTNU.

- Se på de ulike funksjonene som TTO ivaretar, vurdere forholdet mellom de ulike funksjonene og hvordan TTO samlet bidrar til realisering av NTNUs strategiske mål.

- Diskutere de nåværende resultatmål, og hva som kan være fornuftige måleindikatorer for TTOs aktivitet.

- Gi en internasjonal bencmarking av TTO.

- Gi en vurdering av samarbeidet og interaskjonen mellom NTNU og TTO, herunder også en vurdering av den samlede ressursbruken.

- Vurdere kontaktflaten med de ulike fagmiljpøene og se på hvordan de kan utvikles.

Inkluderer alle
- NTNU er opptatt av å utvikle et mest mulig slagkraftig arbeid innenfor nyskaping. Evalueringen skal hjelpe oss videre i dette arbeidet. Derfor er det viktig for oss å nå alle fagmiljøene, også de kreative, humanistiske og samfunnsvitenskapelige. Til nå har hovedfokus vært rettet mot teknologi, realfag og medisin, men nå skal kontaktflaten utvides til å omfatte samtlige fagmiljøer. På den annen side ønsker vi å avgrense evalueringen til i TTO og ikke gå bredt inn på hele kommersialiseringssystemet i denne omgang, opplyser OA-direktøren.

Av Synnøve Ressem