MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Pengedryss til fagmiljøer (16.6.06, 13:51)

Disse SFI-sentrene har NTNU-deltakelse.

NTNU deltar i hele 10 av 14 forskningsmiljøer som i dag fikk status som sentre for forskningsdrevet. Her er sentrene:

Center for e-Field and Integrated Operations for Upstream Petroleum Activities
Senteret skal utvikle en kunnskapsbasis, metoder og verktøy for integrerte operasjoner for oppstrøms petroleumsaktiviteter som representerer et vesentlig fremskritt i forhold til dagens teknologi og praksis.

Vertsinstitusjon: NTNU
Leder: Professor Jon Kleppe, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
Forskningspartnere: SINTEF Petroleumsteknologi,IFE- Halden
Bedriftspartnere: Statoil og Norsk Hydro

COIN – Concrete Innoavtion Centre
Senterets hovedmål er å bli ledende i Europa innen betongforskning. Det skal utvikles avanserte materialer, effektive konstruksjonsteknikker og nye designkonsepter kombinert med mer miljøvennlig materialproduksjon. Fiber skal erstatte stålarmering.

Vertsinstitusjon: SINTEF
Leder: Tor Arne Hammer, SINTEF Materialforskning
Forskningspartner: NTNU
Bedriftspartnere: Borregaard; Maxit Group, Norcem, Rescon Mapei, Elkem Materials, Aker Kværner, Veidekke, Statens Vegvesen og Vegdirektoratet

CREATE - Centre for Research-based Innovation in Aquaculture Technology
Senteret skal legge et kunnskapsgrunnlag for at norske utstyrsleverandører innen havbruk kan styrke sin internasjonalt ledende posisjon. Teknologi for oppdrettsanlegg ut mot havet er et tema.

Vertsinstitusjon: SINTEF - Fiskeri og havbruk
Leder: Seniorforsker Arne Fredheim
Forskningspartnere: NTNU, Havforskningsinstituttet, Akvaforsk
Bedriftspartnere: AKVASmart, Helgeland Plast, Egersund Net, Erling Haug, Ørsta Stål, AQUANET

Information Access Disruptions - iAd
Senteret skal identifisere muligheter og utvikle neste generasjons søkeverktøy som kan trekke brukervennlig informasjon ut av store komplekse data- mengder

Vertsinstitusjon: FAST asa
Leder: Forskningssjef Bjørn Olstad
Forskningspartnere: NTNU, Universitetet. i Oslo, Universitetet i Tromsø, BI.
Bedriftspartnere: Schibsted, Accenture

Innovative Natural Gas Processes and products
Senteret skal styrke Norges lederposisjon når det gjelder miljøvennlige prosesser basert på naturgass. Prosessforskning som gir grunnleggende innsikt i katalyse står sentralt.

Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Leder: Professor Unni Olsbye, Kjemisk institutt
Forskningspartnere: NTNU, SINTEF
Bedriftspartnere: Statoil, Norsk Hydro og Borealis

Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare
Senteret skal arbeide innen medisinsk billedbehandling og legge grunnlaget for kosteffektive helsetjenester og for næringsvirksomhet. Brukervennlig ultralydutstyr med høyere billedkvalitet står sentralt.

Vertsinstitusjon: NTNU
Leder: Professor Olav Haraldseth, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Forskningspartner: SINTEF
Bedriftspartnere: GE Vingmed Ultrasound, FAST, Medistim, Mison, Odetect, Nordic NeuroLab, Cortechs Labs., St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge, MedTech Trondheim

Multiphase Flow Assurance Innovation Centre
Senteret skal utvikle metoder for å beskrive komplekse væske/gass strømninger. Skal gi grunnlaget for å simulere flerfasestrømning innen petroleumsvirksomheten både mellom satelittbrønner og plattformer og ilandføring.

Vertsinstitusjon: IFE
Leder: Kjell Arne Jacobsen, SINTEF Petroleumsteknologi Forskningspartnere: SINTEF, NTNU, UiO Bedriftspartnere: Statoil, Norsk Hydro, Total, ConocoPhilips, VetcoGray, Aker Kværner og Scandpower

Norwegian Manufacturing Future
Senteret skal utføre tverrfaglig forskning innen neste generasjons produksjonsteknikker som kan legge grunnlaget for at norsk vareproduserende industri kan hevde seg i en global konkurranse.

Vertsinstitusjon: SINTEF
Leder: Forskningssjef Odd Myklebust
Forskningspartner: NTNU
Bedriftspartnere: Elko, Helly Hansen, Pipelife Norge, Steertec, Teeness, Ekornes, Fundo Wheels, Gilde Norsk Kjøtt, Hexagon, Hydro Automotive, Kongsberg Automotive, Nammo, Raufoss Technology, Volvo Aero, Raufoss Industrial Tools og Mills

Statistics for Innovation
Senteret skal gjøre moderne statistikk til et redskap for utvikling av konkurransedyktige tjenester og produkter innen ulike næringer; finans, bioteknologi og petroleum. Senteret skal bli det ledende i Europa innen anvendt statistikk.

Vertsinstitusjon: Norsk Regnesentral
Leder: Professor Arnoldo Frigessi, Inst. medisinske basalfag, UiO Forskningspartnere: UiO, NTNU, Havforskningsinstituttet og Smerud Medical Research
Bedriftspartnere: DnB, NOR, Gjensidige, BioMar, Pub-Gene, Sencel, Spermatech, Biomolex, Rikshospitalet, Statoil, Norsk Hydro

Structural Impact Laboratory - SIMLab
Senteret skal få frem en teknologiplattform for utvikling av sikre og kosteffektive konstruksjoner. Lette konstruksjoners evne til å tåle støtbelastninger og kollisjoner står sentralt.

Vertsinstitusjon: NTNU
Leder: Professor Magnus Langseth, Institutt. for konstruksjonsteknikk
Forskningspartner: SINTEF
Bedriftspartnere: Hydro Aluminium, BMW, Renault og Audi
Offentlige partnere: Veidirektoratet og Forsvarsbygg