MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTE 13.-14. JUNI:
Ny styreleder i NTNU 2020/ HiST 2020-prosjektet (19.6.06, 15:42)

Ekstern styreleder erstatter rektor Torbjørn Digernes i prosjektorganisasjonen for NTNU 2020/ HiST 2020. NTNU-styret er delt i synet på videre campusutvikling.

Representantene for de ansatte i NTNU-styret forsøker fortsatt å bremse tempoet i campusutviklingen. Det er særlig prosjektorganisasjonen som frontet encampusløsningen som later til å være en torn i øyet på de ansatte.

Styremøte på Oslo Plaza
Det er dessverre ikke ferskvare du får når Universitetsavisa refererer fra styremøtet denne gang. Møtet ble nemlig holdt på Radisson SAS Plaza Hotell i Oslo tirsdag kveld og onsdag morgen i forrige uke.

Årsaken var at Kunnskapsdepartementet hadde invitert til styreseminar for styrene ved landets universiteter og vitenskapelige høyskoler, på akkurat den møtedagen NTNU-styret for lengst hadde avsatt til egen møtevirksomhet.

Ved å ta kvelden til hjelp, fikk den tallrike NTNU-delegasjonen likevel avholdt styremøtet. Det ble blant annet vedtatt at rektor Torbjørn Digernes ikke lenger vil lede styret som skal utvikle tocampusløsningen.

Henter inn ekstern leder
Det blir en ekstern kandidat som hentes inn i rollen som styreleder for NTNU 2020/ HiST 2020 når rektor takker av. Hvem det blir, er ennå ikke helt på det rene. Først skal samarbeidspartnerne i prosjektalliansen – HiST, SiT og Trondheim kommune – si sitt om den foreslåtte kandidaten.

- HiST vil sannsynligvis bestemme seg når de skal møtes den 21. juni, sier assisterende prosjektdirektør Lise T. Sagdahl. Da vil det også bli klart når den nye styrelederen overtar stafettpinnen etter Digernes.

Nedstemte ansatte
Det ble framsatt flere forslag fra de ansattes representanter, men de fikk ikke gjennomslag i NTNU-styret. Det ble stemt over følgende forslag framsatt av Rigmor Austgulen:

På bakgrunn av vedtak i S-sak 27/06 om å utvikle NTNU i en tocampusløsning, ønsker Styret å avvente den interne utredningen som nå pågår ved Dragvoll-fakultetene før det tas stilling til videre prosjektorganisering og gjennomføringsstrategi. Det innebærer at NTNUs deltakelse i prosjektalliansemodellen stilles i bero inntil innhold og omfang av mulige tocampusløsninger er avklart og behandlet i Styret.

Forslaget falt idet det kun fikk tre stemmer, fra Kristin Dæhli, An-Magritt Jensen og Svein Lorentzen. Forslaget ble framsatt av Austgulen tirsdag kveld, mens avstemmingen ble foretatt onsdag morgen. Da hadde varamedlem Håkon With Andersen overtatt Austgulens plass, og han stemte altså imot forslaget.

Nei til full stopp
Også Svein Lorentzen hadde et alternativt vedtektsforslag i ermet, som gikk på tvers av rektors tilråding:

 • 1. På bakgrunn av vedtak i S-sak 27/06 om å utvikle NTNU i en tocampusløsning, ønsker Styret å avslutte NTNUs deltakelse i den felles prosjektorganisasjonen NTNU 2020/ HiST 2020.
 • 2. Styret ber om at rektor i august 2006 fremmer forslag om hvordan NTNU kan følge opp vedtaket i S-sak 27/06 gjennom en ny prosjektorganisasjon, med særlig vekt på legitimitet og kompetanse innad i universitetet. Det forutsettes at også en ny prosjektorganisasjon sikrer gode samarbeidslinjer til bl.a. Trondheim kommune, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Studentsamskipnaden.
 • 3. Styret ønsker ikke nå å ta stilling til hvilken gjennomføringsstrategi som er mest tjenlig for den videre campusutviklingen, men vil komme tilbake til dette spørsmålet bl.a. i lys av den utredning som på rektors initiativ nå gjennomføres internt ved Dragvoll- fakultetene.

  Også dette forslaget falt, idet kun tre av de ansatte representantenes stemte i favør av en slik løsning (Dæhli, Jensen, Lorentzen).

  Privat partner kan velges i april 2007
  Det samme trekløveret ble igjen stående alene da et klart flertall gikk inn for følgende vedtak i den videre prosessen i campussaken:

  Styret viser til rektors saksfremlegg i S-sak 34/06 og vedtar:

 • Rektor bes om å gjennomføre en prosess som kommer fram til et forslag til prioriterte campusutviklingstiltak for NTNU fram mot 2020 innenfor rammene av Styrets vedtak i S-sak 27/06.
 • Styret vil etter behandlingen av NTNUs utbyggingsplan komme tilbake til hvilken gjennomføringsmodell som skal velges for campusutviklingen. Styret står fritt til å bruke prosjektalliansemodellen med valgt privat partner eller en annen modell dersom den synes gunstigere.
 • Rektor legger i Styrets møte 31. august fram en plan med aktiviteter og budsjett for både det felles prosjektet i partnerskapet og det spesifikke utviklingsprosjektet for NTNUs campusløsning for perioden fram til 1. april 2007.
 • NTNU viderefører samarbeidet med HiST, SiT og Trondheim kommune fram til privat partner er valgt etter en konkurransefase som avsluttes primo april 2007. Det felles prosjektet er i denne fasen fokusert på kommunale planprosesser, konkurransefase for valg av privat partner og utarbeidelse av grunnlag for KS1-prosess
 • Tilslutning til et styre for dette samarbeidet med følgende sammensetning: To representanter fra NTNU, to fra HiST, en fra SiT, en fra Trondheim kommune og en ekstern styreleder. Rektor får fullmakt til, sammen med de øvrige partnerne, å utpeke den eksterne styrelederen og utforme et mandat for dette styret.

  Av Kenneth Stoltz

  Rektors tilråding i S-sak 34/06
  Vedlegg til S-sak 34/06
  Protokoll fra styremøtet
 •