MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

VITENRIKS:
Sverige og Danmark satser tungt på forskning (22.6.06, 11:09)

I forrige uke sto jubelen i taket da Norges forskningsråd utpekte 14 SFI-er, som skal bli nasjonens fremtidige flaggskip innenfor forskningsbasert innovasjon. I våre naboland har de minst like stor grunn til å juble.

I Sverige er flere såkalte VINN Excellence Center opprettet for å øke samvirket mellom næringsliv og offentlig virksomhet, samt universitet og høgskoler, forskningsinstitutter og andre organisasjoner som bedriver forskning.

Tirsdag fikk 15 nye sentra VINN-status og trygge økonomiske rammebetingelser for de neste ti årene.

SØTA BROR SATSER STORT: Svenskene bruker tre milliarder av sine kronor på 15 nye forsknings- og innovasjonssentra. Les mer om disse ved å klikke på linken nederst på siden.
Denne ukens VINNere
VINN Excellence Center fokuserer på dynamiske, internasjonalt konkurransedyktige forsknings- og innovasjonsmiljøer, og dessuten på nettverk for behovsmotivert og multidisiplinær forskning tett knyttet opp mot industrien.

Det skal satses på både grunnforskning og anvendt forskning, og målet er at ny kunnskap og ny teknologi skal frambringe nye produkter, prosesser og tjenester.

Sentrene skal finansieres etappevis innenfor en tiårsperiode. Perioden 2006-2011 er en oppbyggings- og etableringsfase, mens ved periodens slutt antas man å ha kommet opp i et antall av 25-30 ulike sentra.

VINNOVA-programmet, som administrerer den nye forskningssatsingen, går inn med opptil 70 millioner svenske kroner i hvert enkelt VINN Excellence Center.

Totalt satser VINNOVA og samarbeidspartnere over 3 milliarder SEK på de 15 nye forskningssentrene i Gøteborg, Linkøping, Luleå, Lund, Stockholm og Uppsala.

Dansk forskning når BNP-mål
Heller ikke de danske universitetsrektorene står med lua i hånda når finansiering av forskningen settes på dagsorden, skal vi tro københavnavisa Politiken.

Ett av resultatene av Venstreregjeringens velferdsforlik, er at det fra 2007 blir øremerket to milliarder kroner ekstra i året til forskning, som innebærer et løft for blant annet handelsskoler, etterutdanning og nyskaping – og til å finansiere at flere får en utdanning.

Fram til 2010 er det satt av ti milliarder DKK, som kommer fra en globaliseringspulje på en halv prosent av bruttonasjonalproduktet.

En stor del av de ti milliardene kommer til å gå til forskning, så målsettingen om å bruke én prosent av BNP på forskning i 2010 innfris.

Av Kenneth Stoltz

Les om de nye svenske Centres of Excellence
Les om det svenske VINN-programmet
Les om det danske forskningsløftet