MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Departementet svarer NTNU (27.6.06, 11:59)

NTNU har fått svar fra Kunnskapsdepartementet på spørsmål om det er ønskelig med utredning om begge campusløsningene og om det er aktuelt med nasjonale bevilgninger til en samlokalisering.

NTNUs styre behandlet i sitt møte 10. mai spørsmålet om campusutvikling ved NTNU. I punkt 6 i vedtaket heter det at:

”Styret ber Staten som eier om å avklare om man ønsker en utredning om begge campusløsningene og om det er aktuelt med nasjonale bevilgninger til en samlokalisering. Dette må avklares senest i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 1 (2006-2007).”

Brev fra NTNU
Rektor Torbjørn Digernes og universitetsdirektør Per Ivar Maudal sendte brev til Kunnskapsdepartementet og kunnskapsminister Øystein Djupedal 24. mai.

"Vi vil anmode om at NTNU får et tidlig varsel om hvordan departementet stiller seg til punkt 6 i NTNU-styrets vedtak. Departementet har tidligere mottatt underlaget for Styrets behandling av saken. Dersom departementet har behov for ytterligere informasjon fra NTNU for å behandle denne henvendelsen, står vi til tjeneste med det", heter det i brevet fra NTNU.

Svar fra departementet
19. juni kom svaret fra departementet, signert ekspedisjonssjef Toril Johansson og rådgiver Åse Gunleiksrud.

”Vi viser til brev av 24.05.06 vedrørende NTNUs styrevedtak den 10. mai om campusutvikling.

NTNU ber i brevet om å få et tidlig varsel om hvordan departementet stiller seg til punkt 6 i styrevedtaket, der staten som eier bes om å ”… avklare om man ønsker en utredning om begge campusløsningene og om det er aktuelt med nasjonale bevilgninger til en samlokalisering. Dette må avklares senest i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 1 (2006-2007)”.

Uten å ta stilling til denne delen av vedtaket, minner departementet om at NTNUs planer om campusutvikling er av en slik størrelse at det må behandles i henhold til ordningen med kvalitetssikring av store investeringsprosjekter (se beskrivelse Gul bok for budsjetterminen 2005, s. 99) Utvidelsen av ordningen til også å gjelde kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1), innebærer at valg av konsept for statlige investeringer skal behandles politisk. Som underlag for den politiske behandlingen skal det bl.a. utarbeides en alternativanalyse, som skal inneholde et 0-alternativ og minst to andre hovedalternativer.

For staten som eier er det viktig at prosedyrene i ordningen med kvalitetssikring av store investeringsprosjekter blir fulgt, dvs. at konseptvalg utredes før det kan fattes vedtak i byggesaken. Departementet minner om at prosessen med videre utredning av campusløsninger må skje i henhold til prosedyrene for KS-1.”