MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Uninett vert sparegris for NTNU (28.6.06, 10:11)

Uninett har på vegne av universitets- og høgskulesektoren forhandla fram innkjøpsavtalar på pc-ar, serverar og skjermar til ein verdi for over hundre millioner kroner. IT-sjef Roar Aspli ved NTNU er godt fornøgd.

Det er første gong sektoren samla har gått ut med forespørsel om tilbod på pc-utstyr. Ei rekkje høgskular og universitet har deltatt i arbeidet om å få i stand felles innkjøpsavtalar. Interessa blant leverandørane har vore stor.

- Samla utgjer sektoren ei stor brukargruppe og me forventa å få gode vilkår i marknaden, noko me har oppnådd med fleire leverandører, seier økonomileiar Lars Skogan i UNINETT.

FAKTA

UNINETT

 • Uninett driv nett og nettenester for universitet, høgskular og forsknings-institusjonar, samt at det håndterer andre nasjonale IKT-oppgåver.
 • Konsernet vert eigd av Kunnskaps-departementet. Uninett består av morsselskap og fire dotterselskap, alle med felles kontor i Trondheim.
 • Morsselskapet Uninett står for drift og utvikling av det norske forskningsnettet som bind saman norske utdannings- og forskningstenester, og knyter dei opp mot internasjonale forskningsnett.
 • Uninett hadde ei samla omsetning i 2005 på 164 millioner kroner.

 • NTNU sparer om lag eit kvart årsverk
  IT-sjef Roar Aspli ved NTNU peikar på den økonomiske gevinsten ei slik ordning fører med seg for universitetet:

  - Når Uninett har forhandla fram ein slik avtale, så slepp me å gjera det. Det er veldig bra. Skal eg tenka litt høgt vil eg tru at me sparar om lag tre månadersverk på å sleppa å laga anbud, estimerer Roar Aspli.

  Likevel ønskjer ikkje IT-sjefen å konkretisera korleis NTNU skal ta i bruk Uninetts avtale. Til det er den foreløpig for fersk.

  - Me har akkurat motteke tilbodet. Det er mange leverandørar som er involvert i avtalen. Me vil til dømes foreta ei nøye vurdering i forhold til leveranse, service og tidlegare erfaringar når me skal bestemma oss for korleis me kjem til å benytta ordninga, fortel Aspli.

  - Me har óg avtalar som gjeld framleis, så det er ikkje kritisk dersom me ikkje bestemmer oss umiddelbart for korleis me skal forhalda oss til overeinskomsten som Uninett har inngått, utdjuper han.

  Tilbyr studentane pakkeløysing sjølv
  For NTNU har óg forhandla fram avtalar på eiga hand. Frå hausten av vil nye og gamle studentar få tilbod om ei pakkeløysing som inkluderer bærbar pc, programvare og installeringshjelp.

  Leverandøren er IBM, og prisen vil verta på eit beløp pålydande 12.000 kroner. Da er programvare inkludert.

  - Me spurte ulike leverandørar kva me kunne få for 11.000 kroner, og valgte å benytta oss av IBM sitt tilbod. I valet var låg vekt og stor batterikapasitet avgjerande. Pakkeløysinga me no kan tilby studentane er svært god, seier ein fornøgd IT-sjef Roar Aspli.

  Av Pål Vikesland