MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Samarbeid mellom NTNU og Skattedirektoratet (29.6.06, 15:43)

NTNU har inngått avtale med Skattedirektoratet om faglig samarbeid og forskerutdanning.

SIGNERING: Samarbeidsavtalen ble underskrevet av fungerende skattedirektør Svein Kristensen og rektor Torbjørn Digernes.
Foto: Tore R. Jørgensen
Skattedirektoratet vil gjennom et samarbeid med NTNU styrke sin evne til å ta i bruk ny teknologi og finne nye måter å arbeide på.

NTNU inn i offentlig forvaltning
Skatteetaten er ledende innen eForvaltning og vil satse videre på å brukerrette og effektivisere sine løsninger. Samtidig vil etaten styrke innsatsen mot svart økonomi og skattekriminalitet. Internett og internasjonal digitalisert økonomi gir nye utfordringer i kontrollen av skattefundamentene.

NTNU har som et av sine mål å utbre forståelsen for og anvendelsen av vitenskapelige metoder og resultater også i offentlig forvaltning.

Skattedirektoratet med bidrag
Partene har drøftet følgende mulige samarbeidsområder: Informasjonssikkerhet, elektronisk samhandling, kvalitet i programsystem, estimering av utvikling av store programvaresystem, drifts- og ytelsesvurderinger, veldig store databaser, interoperabilitet og datamining.

Skattedirektoratet vil formidle sine faglige behov og bidra finansielt, faglig eller på annen måte til at NTNU kan tilfredsstille behovene. Samtidig legges rammene for avtaler om konkrete faglige samarbeidsoppgaver.

Utvikler nye produkter
Ved å styrke samarbeidet mellom Skattedirektoratet og NTNU oppnår man flere ting:

 • å frembringe doktorander med faglig relevans for rekruttering til oppgaver av betydning for offentlig forvaltning, spesielt områdene som er interessante for Skattedirektoratet.

 • at forskerutdanningen ved NTNU får et omfang og kvalitet som står i forhold til behovene.
 • best mulig ressursutbygging av offentlig infrastruktur.
 • å styrke studentenes kompetanse og forståelse for arbeidsmetoder i offentlig forvaltning og perspektiver for videre utvikling.
 • at utdanningen oppdateres og forbedres kontinuerlig.
 • at viktige og relevante forskningsområder identifiseres.
 • å utvikle produkter og tjenester av interesse for Skattedirektoratet.

  Avtale for mange ansatte
  Kompetanseutviklingen skal skje gjennom masteroppgaver og doktorgradsprogram, utvikling av undervisningsopplegg og samarbeid om utvalgte teknologiprosjekter. Avtalen omfatter blant annet følgende områder: Doktorgradsstudier, professor II-stillinger og andre bistillinger, deltidsstillinger i Skattedirektoratet for NTNU-ansatte, veiledning av studenter, masteroppgaver, prosjektoppgaver og praksisplasser.

  I samarbeidsprosjektet vil Skattedirektoratet kunne bidra til at NTNU kan etablere og drive laboratorier og annen infrastruktur og anskaffe utstyr, eksempelvis software knyttet til datasystem i Skattedirektoratet.

  Det er i forbindelse med avtalen opprettet et program for e-forvaltning under NTNUs tematiske satsingområde for IKT.

 •