MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Medforfattarane ikkje skuldige i juks (30.6.06, 15:25)

Medforfattarane er ikkje skuldige i juks. Det slår kommisjonen som har granska forskingsjukssaka, fast i rapporten som blei offentleggjort i fredag. Prorektor Astrid Lægreid er glad rapporten no er komen og set pris på at konklusjonen er så klar. NTNU som institusjon får ikkje kritikk av kommisjonen.

Etter nær eit halvt års gransking la kommisjonen leia av Anders Ekbom, fram rapporten sin for ålmenta fredag. Kommisjonen vart nedsett etter at ein forskar på Rikshospitalet-Radiumhospitalet innrømte å ha basert ein vitskapeleg artikkel på fiktive data. Kommisjonen har granska alle dei vitskapelege arbeida til forskaren, inkludert rollen til alle medforfattarane. I rapporten vert det slått fast at det ikkje finst haldepunkt for at: ”.. andre, herunder noen av medforfatterne, har vært med på manipulasjon og fabrikasjon av forskningsdata eller på annen måte gjort seg skyldig i vitenskapelig uredelighet.”

Klare konklusjonar
- Det er godt at konklusjonane er så klare, seier prorektor Astrid Lægreid. Ho er også nøgd med at kommisjonen klarare definerer kva ein medforfattarskap inneber. I rapporten heiter det: ” Å være medforfatter innebærer imidlertid ikke at man ved å akseptere (med)forfatterskap, nærmest skriver under en kontrakt, og står ansvarlig for at absolutt alle sider ved det som står i publikasjonen er korrekt. En slik fortolkning har ikke noe grunnlag eller legitimitet i dagens virkelighet, heller ikke i gjeldende versjon av Vancouver-reglene, jf. kravet om ansvar for ”passende deler”.

– Dette er ei nyttig avklaring for fagmiljøa, seier ho.

Slutt og start
Granskingskommisjonens rapport gjer at NTNU no kan leggje denne konkrete saka bak seg, men Lægreid presiserer samstundes at det no vil bli sett ytterlegare fokus på generelle forskingsetiske problemstillingar.

– Dette er ei utfordring for heile det vitskapelege miljøet i Norge. Forskingsjukssaka har vist kor naudsynt det er å halde denne debatten levande i alle forskingsmiljø og ha sterk fokus på både kontroll og kultur, seier ho.

Av Christian Fossen