MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU MOT TOPP TI:
Klatringen begynner nå (7.8.06, 10:50)

Internasjonal rangering av universiteter har blitt viet mye spalteplass det siste året. Snart foreligger rankinglistene for 2006. Er NTNU på vei opp?

Man kan like disse rankinglistene, eller man kan la være. Man kan være enig eller uenig i de ulike indikatorene som kommer til uttrykk som mål på akademisk kvalitet. Men spennende lesning er det utvilsomt.

Og kanskje mest spennende: NTNU kan klatre raskt på rankingene med noen enkle grep.

ADELSKALENDER: The Times Higher Education Supplement sin rankingliste for universiteter har lange tradisjoner og blir grundig studert av universitetsansatte og studenter.
Toneangivende rankinger
Om en ukes tid ventes offentliggjørelsen av Academic Ranking of World Universities for 2006. Det er en forskergruppe ved Shanghai Jiao Tong University som ut fra en grundig finsikting av omkring to tusen universiteter verden over, siler ut de fem hundre beste institusjonene for høyere utdanning etter visse kriterier (se egen sak). I oktober publiserer Times Higher Education Supplement (THES) sin rankingliste for 2006.

Disse to rankingene får svært mye oppmerksomhet internasjonalt, så vel i dagspresse og fagtidsskrifter som i forskningsmiljøene. Selv om de opererer med svært ulike mål på akademiske ”prestasjoner”, er det gjerne de samme institusjonene som ligger på topp – år etter år. God ranking er selvforsterkende.

Navneskifte er ødeleggende
Ser vi på Shanghai-rankingen, lå NTNU sist år på 220. plass (Se link).

Men rankingen ”lyver” – NTNU er bedre enn sitt rykte. Eller riktigere: NTNUs forskere gjør det bedre enn rankingen tilsier. Problemet er bare at navnet NTNU ennå ikke har opparbeidet seg stort ry i forskerverdenen, selv om flere av institusjonens forskere er i verdensklasse.

Vi snakker om en særegen ”tellefeil” som neppe var i manges tanker da NTNU ble vedtatt opprettet for elleve år siden; det nye universitetsnavnet gjør det ikke lett for verken rangerende kinesere i Shanghai eller andre å telle vitenskapelige publikasjoner fra NTNU. Akronymet NTNU passer dessuten ikke med det engelske Norwegian University of Science and Technology. Navneforvirringen er en feilkilde for de som samler inn data til rankingene gjennom Thomson ISIs Science Citation Index (SCI) og ISI Highly Cited (HiCi). Hvilken betydning har dette for NTNUs ranking?

FAKTA

Topp 50-listen i HiCi domineres av artikler fra naturvitenskapene. Her er de tre mest siterte:

 • 275.669 siteringer:
  LOWRY OH, ROSEBROUGH NJ, FARR ALL, RANDALL RJ, Protein measurement with the Folin Phenol reagent. Publisert i Journal of Biological Chemistry, 1951, vol. 193.

 • 182.288 siteringer:
  LAEMMLI UK, Cleavage of structural Proteins during assembly of Head of Bacteriophage-T4. Publisert i Nature, 1970, vol. 227.

 • 107.583 siteringer:
  BRADFORD MM, Rapid and sensitive Method for Quantitation of Microgram Quantities of Protein utilizing Principle of Protein-dye Binding. Publisert i Analytical Biochemistry, 1976, vol. 72.

 • HiCi – forskningens adelsmerke
  Det hevdes at sitering er den ypperste form for vitenskapelig ros. Hvor ofte en artikkel siteres av fagfeller, regnes ofte som ett av de mest objektive mål på hvilken akademisk betydning arbeidet har.

  I denne forskningens Who’s who i eliteklassen, finner vi elleve nordmenn. To av dem er fra NTNU. Det er ingen liten bragd når en vet at mer enn 60 prosent av de femti mest siterte artiklene fra Thomson Highly Cited Index er eldre enn 20 år – og mer enn 25 prosent av artiklene ble publisert for over 40 år siden. NTNU har jo knapt feiret sin tiårsdag.

  To NTNU-ere på HiCi
  Professor Olav Smidsrød ved Institutt for bioteknologi er én av de to NTNU-forskerne som er oppført i Thomsons ICI Highly Cited Index, som tillegges stor vekt både i Times Higher Education Supplement og Shanghai JT University sine rankinger. Den andre er professor Terje Espevik ved Institutt for kreftforskning og molekylærbiologi.

  Universitetet med de mange navn
  At disse to svært produktive forskerne ”tilhører” NTNU, har ikke framkommet av HiCi-indeksen (Se HiCi-nettsidene) før inntil nylig. Ikke så rart, kanskje, når man tenker på de mange navn universitetet vårt har smykket seg med de siste tiårene.

  Ser man nærmere på Espevik drøyt 200 oppføringer i databasen ISI Web of Science, vil man finne at et mindretall er registrert på NTNU:

 • UNIV TRONDHEIM (133)
 • NORWEGIAN UNIV SCI & TECHNOL (66)
 • UNIV TRONDHEIM HOSP (7)
 • UNIV HOSP TRONDHEIM (5)

  PÅ TOPP: Professor Olav Smidsrød har mottatt mange priser for sitt vitenskapelige arbeid, bl.a den høyeste norske utmerkelse, Ridder av St. Olav. Han er også en av 11 norske forskere på HiCi-indeksen - hans vitenskapelige artikler er mye sitert av andre forskere. Arkivfoto NTNU Info.
  Smidsrøds 184 oppføringer i ISI Web of Science fordeler seg også på ”ulike” institusjoner, som for eksempel:

 • UNIV TRONDHEIM (87)
 • NORWEGIAN UNIV SCI & TECHNOL (29)
 • NORWEGIAN INST TECHNOL (9)
 • INST MARINE BIOCHEM (5)
 • REG HOSP (5)
 • NTNU (3)
 • REG HOSP TRONDHEIM (3)
 • NORGES TEKN HGSK (2)

  Både Smidsrød og Espevik er dessuten på enkelte artikler oppført som forfattere tilhørende andre nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner.

  Gal registrering gir store utslag for ranking
  Riktig registrering og oppdatering av institusjonstilknytning i SCI- og HiCi-databasene vil føre NTNU mange plasser oppover på rankinglistene. Toppforskerne Smidsrød og Espevik kan faktisk alene sørge for et kraftig byks for hele universitetet.

  I Shanghai-rankingen for 2005 oppnådde NTNU 0 poeng for HiCi-forskere, som for øvrig vektes med hele 20 prosent i denne rankingen. Til sammenligning fikk Universitetet i Tromsø med sine to forskere i HiCi en score på 11,1 poeng.

  Sammenligne kan en også gjøre med Chalmers Tekniske Högskola, som er en av de institusjonene NTNU bør passere dersom målet om å bli blant de tjue beste teknisk-naturvitenskapelige universitetene i Europa skal nås.

  På Shanghai-rankingen blir Chalmers sine tre forskere som er inne på HiCi-indeksen belønnet med 17,6 poeng til institusjonen, mot NTNUs null.

  Chalmers ikke større enn NTNU
  Chalmers, som ligger 19 plasser foran NTNU, får dessuten bedre uttelling på størrelse (Size) på institusjonen, 18,1 poeng mot NTNUs 15,6. Disse poengene vektes med 10 prosent i den totale rankingen.

  Akkurat dette rimer tilsynelatende dårlig, all den tid NTNU har nesten dobbelt så mange studenter, dobbelt så mange vitenskapelig ansatte, og dobbelt så stort budsjett som våre svenske venner. Årsaken er at HiCi er en av indikatorene som inngår i beregningen av Size – slik blir Chalmers ”større” enn NTNU, fordi de har tre forsker-oppføringer på HiCi-indeksen.

  Sterke kort
  Enkelte registreringsvansker til tross: NTNU mangler ikke sterke kort i forskningsverdenen, og det er stadig flere som publiserer forskningsresultater av høy internasjonal klasse. Når resten av verden blir oppmerksomme på at forskere fra NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Universitetet i Trondheim og NTH egentlig hører til én og samme kortstokk, vil det kanskje etter hvert gi mer like vilkår i dette uoffisielle VM for universiteter, som rankinglistene gir seg ut for å være.

  Av Kenneth Stoltz

  Her kan du lese mer om Shanghai-rankingen.
  Times-rankingen kommer her i oktober.
 •