MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

FORSVARET LOVER:
Ingen militærinnkalling midt i studiet (12.8.06, 10:17)

Flere ferske NTNU-studenter på siv.ing-studiet fikk i fjor høst en ubehagelig overraskelse: Innkalling til militærtjeneste i januar. Etter aktivt påtrykk fra Tekna, lover Forsvarsdepartementet at det er slutt på denne typen innkallinger.

I fjor høst skrev Universitetsavisa om om førsteårsstudenter på siv.ing-studiet som hadde fått innkalling til militærtjeneste i januar. Dette gjaldt over 100 studenter, bortimot ti prosent av siv.ing-kullet.

Ingen av de ferske studentene var særlig lystne på å et avbrudd midt i studiet. Etter et halvt års studium var det surt å måtte forlate studiekamerater for å begynne en ny innkjøringsperiode ett år senere. I verste fall kunne et slikt studieavbrudd føre til to års forlengelse av studiene.

MYNDIGHETSPÅTRYKK: Tekna har 7.000 studentmedlemmer, og Tekna-president Marianne Harg har sørget for at disse nå ikke risikerer å bli kalt inn til militærtjeneste midt i studiet. Foto Tekna.
Tekna tok saken
Fagforeningen for sivilingeniører og andre med teknisk-naturvitenskapelig utdanning, Tekna, tok tak i saken, og etter press fra Tekna, studentene og NTNU, ga Forsvaret etter og innvilget utsettelse for alle studentene dette gjaldt.

Tekna følte seg ikke trygg på at det samme kunne skje igjen i år, og har derfor fulgt opp ytterligere. Teknas sekretariat har fulgt opp mot rådgivere i departementet, og Marianne Harg, president i Tekna, har tatt saken opp personlig med Forsvarminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. I juni sendte Harg et fyldig brev til ministeren, der flere vektige argumenter ble trukket fram:

Studieavbrudd er uheldig
”Teknas hovedsyn er at høyere realfags- og ingeniørstudier bør være kontinuerlige studieløp.Ulike fagmoduler som bygger på hverandre bør gjennomføres slik at læringsmotivasjon og – utbytte blir størst mulig – både for studentene og for kunnskapsmiljøet studentene er en del av”.

”Tekna respekterer Forsvarets behov for soldater av høy kvalitet og ser det som et kvalitetsstempel at våre medlemmer blir funnet egnet for verneplikt i en situasjon hvor stadig større grupper utelukkes fra militær tjeneste. Samtidig er det urovekkende at unge som velger teknisk-naturvitenskapelige fag i større grad enn andre vil måtte fylle den stadig mindre andelen av vernepliktige fra hvert årskull. Det er sterk etterspørsel etter teknisk-naturvitenskapelig kompetanse i næringsliv og forvaltning. Avbrudd kan føre til svekkelse av kvaliteten.”

I midten av juli fikk Tekna svar fra Forsvarsdepartementet, der det forsikres om at innkallingsrutinene nå er endret slik at ingen normalt vil bli innkalt til førstegangstjeneste midt i et studieår.

Ikke innkalling i studieåret
I brevet heter det at Vernepliktsverket nå får tilsendt oversikter fra utdanningsavdelingen i fylkeskommunene over elever som går siste år på videregående, og lærlinger. Dermed blir det mulig å unngå innkalling av de som er i gang med et studieløp. Vernepliktsverket lover å holde en tett dialog med studentenes organisasjoner om dette.

”Rutinene som Vernepliktsverket nå har etablert innebærer at Forsvaret i overskuelig fremtid normalt ikke vil ha behov for å kalle inn studenter midt i et studieår. Dette vil bidra til fleksible og gode løsninger uten unødige studieavbrudd”, heter det i brevet.

Av Arne Asphjell

Tidligere UA-artikkel om kritisk studieavbrudd
Klaget saken til departementet
Studentene fikk utsettelse likevel