MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Bjørn Sortland: Svar til Stig Berge (15.8.06, 07:38)

Stig, du viser til studentenes evaluering av EiT våren 2005 i NIFU STEP rapporten, og gir inntrykk av at resultatene i rapporten har blitt forbigått av EiT-ledelsen. Du diskuterer også nødvendigheten av opplæring for erfarne landsbyledere. For å gi et mer nyansert bilde, kan jeg tilføye følgende:

Om NIFU STEP evalueringen
EiT har hatt meget stor nytte av dette arbeidet, og det har påvirket sentrale deler av virksomheten. Følgende har blitt endret for å imøtekomme NIFU STEP sine anbefalinger: ?

 • Emnebeskrivelsen: tydeliggjøring av faglig innhold, læringsmål og arbeidsmåter ?
 • Forberedelsene for landsbyledere og læringsassistenter: nytt opplegg med en felles kjerne på tre dager og valgbare moduler. Hele opplegget er i utvikling fra år til år. ?
 • Vurderingsordningen: Professor Per Lauvås er tilsatt som tilsynssensor, og et arbeid er i gangsatt for revidere evalueringskriteriene for både fagrapporter og gruppeprosessrapporter.

  Om studentenes oppfatning av EiT
  Det har blitt gjennomført en stor evaluering av EiT også våren 2006 (91 prosent av studentene har svart). Undersøkelsen viser at studentenes oppfatning av EiT har endret seg i positiv retning siden i fjor. Kun et fåtall av studentene rapporterer at EiT ikke har gitt dem: innsikt i egen gruppeatferd (10%), samarbeidsevne (8%), toleranse og evne til å verdsette ulike synspunkter (11%), evne til å ta initiativ (12%), evne til å ta ansvar å fatte beslutninger (13%), og trening i tverrfaglig kommunikasjon (24%), og viser at studentene i EiT i stor grad oppnår læringsmålene.

  Mange studenter skriver som kommentar at de ønsker seg sterkere fokus på gruppeprosessen i EiT, da de opplever at dette er kjerne i faget, og at utbyttet er stort på dette området.

  Om forberedelsene for landsbyledere og læringsassistenter
  NIFU STEP viser til at opplæringen av landsbyledere og læringsassistenter er et sentralt virkemiddel for å sikre at EiT fungerer som ett emne på tvers av de ulike landsbyene, og påpeker at dette blir enda viktigere ettersom emnet utvides. NIFU STEP sier også at en bør kanskje vurdere å tilby et noe varierende opplegg ut fra behov og erfaring. Valgbare moduler, som ble forsøkt for første gang i fjor, er et forsøk på å imøtekomme dette behovet, og vil bli utvidet i år. Tilbakemeldingen fra de som deltok på modulene i fjor er utvetydig positiv.

  Mange av de erfarne landsbyledere gav spontan tilbakemeldinger om at de felles forberedelsene som ble kjørt for første gang i fjor var de beste de hadde opplevd i EiT. I en spørreundersøkelse blant 44 av landsbylederne rapporterer de å ha utbytte av forberedelsene på sentrale områder som relasjonsbygging med læringsassistentene (82%), innsikt i gruppeprosesser (51%) og forberedelse til landsbystart (50%).

  Resultatene av årets evaluering vil bli lagt ut på nett i nær framtid slik at alle kan få tilgang til disse rapportene.

  Bjørn Sortland
  EiT-leder

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv