MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Lønnsforhandlingene er i gang (15.8.06, 07:25)

I høst skal 28 millioner kroner fordeles i passende lønnsforhøyelser på 4.800 NTNU-ansatte. I gjennomsnitt blir det ett lønnstrinn på hver. Men slik vil potten neppe bli fordelt.

VETERAN: Fungerende personaldirektør Per Kjøl har erfaring fra flere lønnsoppgjør, i roller på begge sider av bordet.
Fungerende personaldirektør Per Kjøl opplyser at de lokale forberedelser til forhandlingene allerede har startet. I begynnelsen av september skal arbeidsgiver og foreninger utveksle lister med krav om lønnsjusteringer, og innen midten av november regner Kjøl med at oppgjøret er i havn. Virkningen av lønnsforhandlingene blir gjort gjeldende fra 1. august i år.

Lønnspotten er doblet
- Lønnsmassen skal plusses på 1,75 prosent, og det er ganske mye i forhold til tidligere år, sier Kjøl. Det betyr som nevnt at det er knapt 28 millioner kroner som skal fordeles på 4.800 ansatte, som igjen i gjennomsnitt betyr et lønnstrinn på ca 6.000 kroner på hver av de ansatte. Sist det var lønnsforhandlinger, i 2004, var den totale potten på 13,3 millioner kroner.

Men i år som tidligere år vil det være noen som får flere trinn, andre som ikke får noe. Det henger sammen med flere forhold – personlig innsats, ansvar, endring av arbeidsoppgaver osv.

FAKTA

MILEPELER I OPPGJØRET
Medio juni: Forberedende møter
Primo juli: Presentasjon av foreløpig lønnsliste
Ultimo august: Frist for innsending av krav, datoen varierer for de ulike fagforeningene.
11. sept: Utveksling av lønnskrav
20. sept: Møte med forhandlingsledere
16. okt – 15. nov: Lokale drøftinger
15. nov: Forhandlinger for toppledere
15. nov: Avsluttende forhandling
20. nov: Iverksettelse av resultat. Utbetaling i desemeber

Ikke nok til alle
- NTNU har mange dyktige medarbeidere som det ikke er rom for å gi lønnsopprykk. Det betyr ikke at de ikke gjør en god jobb, men konkurransen om disse pengene er hard, understreker Kjøl, som synes det er viktig å få det budskapet ut til de ansatte.

Potten fordeles på fakultetene og stabsavdelingene i henhold til den prosentandel de har av den totale lønnsmassen. Det foregår sonderingermellom partene ved de enkelte fakultet, mens de formelle forhandlingene skjer sentralt. Partene utveksler sine krav 11. september.

I notatet som er gått ut fra Organisasjonsavdelingen til partene i forkant av oppgjøret, heter det at ”Kvinner gis minst en større andel av potten enn pro rata fordeling skulle tilsi. Det legges vekt på å fjerne evt. kjønnsrelaterte lønnsforskjeller.”

FAKTA

PRESISERING
Tekna presiserer at oppgjøret for Akademikerne i Staten er ikke er ferdig. Akademikerne aksepterte ikke Riksmeklingsmannens skisse og gikk ut i konflikt 24. mai. 7. juni ble streiken avblåst pga lov om tvungen lønnsnemd. 14. august ble første møte i Rikslønnsnemda avholdt. Det forventes en kjennelse mot slutten av denne uka. Inntil kjennelsen foreligger, er ikke lønnsoppgjøret avklart for omlag 1.000 av NTNUs ansatte; hverken mht pottens størrelse eller eventuell profil/føringer.

Egen pott for topplederne
Omlag 30 av lederne ved NTNU, inklusive rektor, får sine lønnstillegg utenom denne potten. Økte lederlønninger vil derfor ikke påvirke vanlige ansattes mulighet til å få mer i lønningsposen. Forhandlingene for denne gruppen gjennomføres i midten av november.

Lederlønningene utgjør et betydelig påslag til den totale potten, opplyser Kjøl, som også kan fortelle at rektors lønn er 855.000 kroner.

- Rektor har statens lederlønn, og får sin lønn fastsatt en gang i året av departementet etter anbefaling fra styreleder, opplyser Kjøl. Han har egen avtale han måles etter, og rektors lønn med eventuell bonus bestemmes på grunnlag av visse resultatmål som er satt opp for virksomheten.

Tekst og foto: Arne Asphjell

NTNUs lønnspolitikk – les mer på nettet.