MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

REKTOR:
Vær miljøbevisst! (15.8.06, 07:29)

I sin tale til de nye studentene i formiddag, vil rektor understreke betydningen av fornuftig ressursbruk. NTNUs styre har satt som mål at hele NTNUs virksomhet skal være preget av miljøbevissthet, og de nye studentene oppfordres av rektor til å bidra til dette.

- I høst tar vi et initiativ for å redusere vår påvirkning på det ytre miljø, sier rektor, som påpeker at gjenbruk er en av nøklene til miljøbevissthet. - Et ledd i dette er å redusere forbruket av engangskopper. Derfor deler vi i år ut en termokopp til alle nye studenter. Koppen gir en krone avslag på kaffen i Samskipnadens kantiner.

MILJØKOPP:- I samarbeid med Studentsamskipnaden i Trondheim og Høgskolen i Sør-Trøndelag lanseres nå ”miljøkoppen” - en termokopp som forventes å bidra til reduksjon i bruk av engangsbeger og reduserte avfallsmengder, sier rektor Torbjørn Digernes.
Studentene må delta
- Skal NTNU nå sin målsetting, må vi ha studentene med på laget, fortsetter rektor Torbjørn Digernes. - Vi vet studentene er flinke til å benytte offentlig kommunikasjon, og til å sykle og gå. For tjue tusen studenter som hver dag reiser til og fra campus, utgjør dette et betydelig miljøbidrag i form av reduserte utslipp.

NTNU innførte i 2005 miljøledelse. Styret har satt som målsetting at hele NTNUs virksomhet skal være preget av miljøbevissthet. NTNU ønsker å få en helhetlig miljøstrategi med kobling mellom undervisning, forskning og driften av universitetet.

Styret har gitt uttrykk for at det skal legges til rette og stimuleres til positiv miljøutvikling i hele NTNU. Styret har tidligere utpekt et av NTNUs 6 faglige satsingsområder innen energi, petroleum, ressurser og miljø. I 2005 ble det utpekt 4 miljøsatsningsområder innen drift av universitetet; innkjøp, energi, transport og avfall.

Fokus på avfall
NTNU deltar i samarbeidet om å få Trondheim til å framstå som miljøby, og i 2006 rettes fokus mot avfall.

- Studentene har opp gjennom tidene kritisert NTNU for å være for dårlig på avfallshåndtering, men det er nå lagt godt til rette for kildesortering av papir i hele NTNU, sier rektor.

- I 2005 ble det gjenvunnet nesten 300 tonn papir og papp ved NTNU, en økning på 50 prosent fra året før. Men vi vet at det kan gjenvinnes mye mer. For mye av papiravfallet går i restavfallet, samtidig som det brukes for mye papir. Her må vi ha studentenes hjelp, ber rektor Digernes, og redegjør for en del av tiltakene som nå skal gjennomføres.

I løpet av august gjennomfører Teknisk avdeling ny skilting av avfallsbeholdere. Skiltene blir like i alle bygg og de blir mer synlige.

Mindre papirbruk
Ved NTNU er det nå standard med dobbeltsidig utskrift og tosidig kopiering. - Studenter i 2006 er nok mer miljøbevisst en tidligere, og det håper vi gjenspeiler seg i studentenes bruk av papir. Stopp litt opp før du trykker ok for utskrift og tenk raskt gjennom – ”trenger jeg egentlig denne utskriften?”, er rektors oppfordring, som kan fortelle at elektronisk saksbehandling og arkivering er et av tiltakene administrasjonen har satt i gang for å redusere papirbruken.

Tekst og foto: Arne Asphjell

Mer om NTNUs miljøarbeid er lagt ut på nettsidene til HMS-seksjonen