MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bedriftene mer bevisste på moral og miljø (24.5.06, 14:38)

Norske bedrifter tar sitt samfunnsansvar mer alvorlig, og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse har definert dette som et tematisk satsingsområde. NTNU gir sitt bidrag til denne bevisstgjøringen. Nylig arrangerte instituttet et godt besøkt seminar om temaet, og med aktiv studentdeltagelse.

CSR-MISJONÆR: Fulbrightstipendiat Robert Strand har brukt oppholdet i Norge til å få skandinaviske studenter mer interessert i bedrifters samfunnsansvar. Resultatet er skandiaviske ”chapters” av studentorganisasjonen Net Impact.
I øyeblikket har Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) en amerikansk Fulbright-stipendiat, Robert Strand fra Minnesota, som er sterkt engasjert i Corporate Social Responsibility, eller CSR som er den hyppig brukte forkortelsen for begrepet.

Sterkt studentengasjement
Studenter som er engasjert i CSR har etablert et eget globalt nettverk, Net Impact, og Strand har brukt sin tid i Norge til å få etablert skandinaviske avdelinger av Net Impact. NTNU Net Impact Chapter er foreløpig det første i Norden, og har fått sin egen side på nettet.

Strand holdt et engasjert innlegg på seminaret om Net Impact, som faktisk er verdens største CSR studentorganisasjon med 13.000 medlemmer fordelt på 100 læresteder. Organisasjonen deler bl.a. ut priser til bedrifter som har en ”best practice” når det gjelder samnfunnsansvar.

Det sterke studentengasjementet på dette feltet lover godt for fremtiden.

STRATEGISK SATSING: - NTNUs satsing på CSR er en del av globaliseringsprogrammet ved NTNU, sier professor Annik Magerholm Fet. - Globale verdikjeder, industriell økologi og miljøøkonomi er noen av de områder som faller inn under CSR, forklarer Fet.
Strategisk satsing for NTNU
Professor Annik Magerholm Fet er den drivende kraft i NTNUs strategiske satsing på CSR, og det var mange gode foredragsholdere hun hadde hentet inn til seminaret.

Seminaret var også en møteplass for forskere i NTNU og BIs felles forskningsprosjekt, om bedriftenes samfunnsansvar.

NHO og Utenriksdepartementet arbeider for at norske bedrifter skal være gode eksempler på en samfunnsbevisst holdning, og det finnes mye nyttig skriftlig materiale for den som vil lære mer.

NHOs representant på konferansen, Geir Høibye, presenterte boka ”Sunn vekst”, som er en nyttig lærebok for bedrifter som vil være seg sitt samfunnsansvar bevisst. Både på seminaret og i boka er det gitt interessante bedriftseksempler.

NHO-SATSING: I tillegg til den nyttige boka ”Sunn Vekst”, har NHO utgitt en serie brosjyrer om bedrifters samfinnsansvar, bl.a. om korrupsjon, godkjent forretningspraksis, globalt ansvar og frihandel. Geir Høibye orienterte om NHOs arbeid på dette feltet.
Nyttige eksempler
For eksempel har oljeselskapet Shell gjennomgått en total holdningsendring etter at det i flere år ble nærmest forfulgt av miljøorganisasjoner.

IKEA har fått tilnavnet ”The Teflon Company” på grunn av at de har taklet tillitskriser mot publikum på en meget god måte. Bruk av formaldehyd i bokhyller er et slikt eksempel som er gjengitt i boken. Grunnleggeren Ingvar Kamprads holdning til slike spørsmål og hans personlige engasjement anføres også som en årsak til at IKEA har godt omdømme hos publikum.

Tekst og foto Arne Asphjell