MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kleppe og Lippes petroleumsvisjoner (22.8.06, 13:45)

I disse dager syder Stavanger av mer oljeaktivitet enn vanlig. Offshore Northern Seas (ONS) samler annethvert år oljeekspertise fra inn- og utland til konferanse og utstilling. I dette selskapet bidro NTNU med visjoner for fremtidens petroleumsvirksomhet.

INTERNASJONAL INTERESSE: Eddie Raj (t.v.) fra publikasjonen Petromin i Singapore ville vite mer om senteret Jon Kleppe (t.h.) leder. Raj luftet muligheten for studentsamarbeid innen dette feltet.
Første presentasjon for internasjonal petroleumspresse tirsdag morgen var NTNUs nyslåtte Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innenfor integrerte operasjoner i olje- og gassindustri, eller ”Centre for e-Field and Integrated Operations for Upstream Petroleum Activities i Trondheim” som er det fulle navnet.

Styreleder, professor Jon Kleppe, og senterets daglige leder Jon Lippe, utdypet senterets planlagte aktiviteter for representanter fra pressen. Dessverre var bare fire medier representert en tidlig tirsdag morgen, og en av disse var Universitetsavisas utsendte.

Milliardgevinst
- Vi skal øke inntektene fra Nordsjøen med 250 milliarder kroner, mener Jon Kleppe, som forklarer at integrerte operasjoner er stikkordet.

- Tradisjonelle skillelinjer viskes vekk ved at oljeselskaper, leverandører, grupper og personer som jobber offshore og på land knyttes sammen i nye samarbeidsformer ved hjelp av datateknologi. Olje- og gassfelt kan betjenes og styres fra land, og man ser for seg helt nye samarbeidsrelasjoner internt i oljeselskapene og mellom leverandørbedriftene og oljeselskapene, utdyper Kleppe.

Intelligente dataklær
Dette betyr en helt ny strategi for drift av oljefelt. Kontrollrommet som overvåker operasjonene flyttes til land, og det blir mer direkte og kontinuerlig kommunikasjon mellom kontrollrom-operatøren og driftspersonell i felten. Feltarbeiderne utstyres med ”dataklær” som gjør at de er ”på nett” hele tiden.

Oljeplattformene som stikker opp av havet vil forsvinne, og installasjonene monteres direkte på havbunnen med oljeledninger og kommunikasjonslinjer inn til land. – Snøhvitfeltet bygges ut på denne måten, opplyser Kleppe.

ENTUSIASTER: Det er en smittende entusiasme å spore hos partnerne som samarbeider om integrerte operasjoner i petroleumsvirksomheten. – Dette samarbeidet er helt unikt i den akademiske verden, sier Jon Lippe (t.v.). Videre fra venstre: Arild Nystad (PetroManagement), Jon Stærkebye (IBM), Trond Lilleng (Norsk Hydro), Jon Kleppe (NTNU), Rolf Rommetveit (Sintef petroleumsforskning) og Roar Bye (Marintek).
Solide partnere
Institutt for energiteknikk (IFE) er sammen med NTNU og Sintef den tredje forskningspartneren i senteret. IFE representerer en solid kompetanse på kontrollromstrategier og interaksjon mellom mennesker og komplekse systemer.

Sammen har disse tre inngått allianser med blant andre Stanford University og det tekniske universitetet i Delft, Nederland, samt en lang rekke tunge industripartnere som Statoil, Hydro, Total, Gas de France, Conoco Phillips, Aker Kværner, Kongsberg Maritime og IBM.

- Petroleumsindustrien er en kompetanseindustri, og det er vår hovedmotivasjon for å engasjere oss i denne typen samarbeid, sier Norsk Hydros representant, Trond Lilleng. – Vi er piloter i et meget spennende felt, sier han videre, og påpeker at Norge allerede har et konkurransefortrinn i forhold til resten av verden når det gjelder drift av oljefelt til havs og i arktiske strøk.

Tekst og fotos Arne Asphjell

Tidligere omtale av SFI-senterene
Mer info på senterets nettsider
ONS 2006