MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Anne Katharine Dahl: Det skapende universitet – god profilering av NTNU? (22.8.06, 21:45)

Noen har gjennom leserbrev i UA stilt spørsmål ved bruken av NTNUs kjennemerke ”Det skapende universitet”. Fra Informasjonsavdelingens ståsted, er det gledelig med engasjement rundt NTNUs profilering. Både begeistrede og irriterte innspill og utfall er nyttige og velkomne tilbakemeldinger på informasjonsarbeidet.

Når det gjelder kjennemerket ”Det skapende universitet”, er begrepet selve kjernen i en identitetsplattform som NTNUs styre ga sin tilslutning til i 2004, og som har dannet grunnlag for all profilering av universitetet de siste to årene.

Bakgrunnen for å utvikle en identitetsplattform for NTNU, var i første rekke en undersøkelse (Norfakta 2003) som avdekket at den allmenne kjennskapen til NTNU var meget lav, sammenlignet med de andre universitetene. I tillegg var det en klar opplevelse – internt og eksternt - av manglende sammenheng mellom rekrutteringskampanjene og den generelle profileringen av NTNU, samtidig som NTNU hadde svake søkertall og tapte markedsandeler i forhold til konkurrentene.

Styret ga derfor Informasjonsavdelingen i oppdrag å utvikle en profileringskampanje med sikte på å gi universitetet en tydeligere identitet.

Grundig prosess
Identitetsplattformen ble utviklet gjennom en lang og grundig prosess i løpet av våren 2004. Prosessgruppen besto, utenom deltakere fra Info, av daværende styremedlem og professor på IME, Bjarne Foss, daværende dekanus på HF, Petter Aaslestad, førsteamanuensis Øystein Moen ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og nestleder i Studenttinget, Ingrid Sand.

Forut for arbeidet ble det gjennomført omfattende analyser av bl.a. kunnskap om og holdninger til utdanning m.m. generelt og NTNU spesielt, blant alle relevante målgrupper for profilering, men med hovedvekt på potensielle studenter. Faglige veiledere i prosessen kom fra Bennett reklamebyrå. Arbeidet ble fortløpende forankret i NTNUs øverste ledelse, før identitetsplattformen ble presentert for styret på strategiseminaret i 2004. Styret ga da en solid og helhjertet tilslutning til resultatet.

Identitetsplattformen, i tillegg til kjennemerket, består av fem hovedløfter, kjerneverdier og kommunikasjonsverdier samt en grafisk profil, ble første gang tatt i bruk i forbindelse med immatrikuleringen 2004.

Etter lanseringen var reaksjonene på ”Det skapende universitet” nesten påfallende positive, både internt i organisasjonen og ikke minst eksternt. Begrepet ble for eksempel raskt tatt i bruk i omtalen av NTNU hos både lokale og sentrale myndigheter.

Mange NTNUere har gitt uttrykk for at ”det skapende” treffer en streng, eller at det er en betegnelse som er lett å identifisere seg med. Vi tror det har sammenheng med at det rommer både bredden i NTNUs virksomhet – fra universitetets bidrag til samfunnets verdiskapning (ressurser, arbeidsplasser), via nyskaping til de kunstneriske uttrykk som skapes innenfor våre kunstnerisk-estetiske fagmiljøer. Og som forskning og utdanning i seg selv handler om å skape.

Troverdighet
At begrepet ”Det skapende universitet” med stor grad av troverdighet kan knyttes til NTNU, ble testet og bekreftet gjennom en spørreundersøkelse (Norfakta 2004) før lansering. Blant beslutningstakere i næringsliv og offentlig sektor, svarte 42 prosent at uttrykket var relevant for NTNU (mot hhv 25% for UiO, 24% for UiT og 21% for UiB). Vel å merke før kjennemerket var tatt i bruk i profileringen.

Identitetsplattformen ligger også til grunn for de siste to års rekrutteringskampanje, ”Ta en utfordring, ta NTNU”. Kanskje er forankringen av rekrutteringskampanjen i en helhetlig profilering, en medvirkende årsak til at søkertallene har snudd fra flere års nedgang til en markant økning.

Det er naturlig (og ønskelig!) at et begrep som forsøker å si noe om universitetets identitet, skaper reaksjoner – positive og negative – blant medarbeidere. Det er også naturlig at meningene er delte.

Men på bakgrunn av erfaringene med identitetsplattformen så langt, og de i all hovedsak positive reaksjoner som er kommet også internt, er det ingen planer om å endre bruken. Snarere tvert i mot, vi arbeider for tiden med en ny kampanje som skal forsterke kjennskapen til NTNU – det skapende universitet.

Det som derimot vil bli vurdert, er om den engelske oversettelsen (Innovation and creativity) fungerer etter hensikten. Det var vanskelig – selv med solid bistand fra universitetets eget fagmiljø – å finne en dekkende betegnelse på engelsk, med den samme innholdsmessige betydning.

Tilbakemeldinger tyder på at vi bør undersøke om begrepet blir forstått og gir de rette assosiasjonene. Hvis det ikke er tilfelle, vil den engelske versjonen bli trukket tilbake. Det er ingen skam å snu. På den annen side - er man på rett vei, er det klokere å holde stø kurs.

Anne Katharine Dahl,
informasjonsdirektør

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv