MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

REKTOR:
- Enhetlig ledelse er på plass (29.8.06, 06:44)

Flere har lurt på om NTNU har fått den enhetlige ledelsen som ble vedtatt i styret for tre år siden. Jo, sier rektor, enhetlig ledelse ved NTNU ble innført med virkning fra 1. august 2005.

- Det er ingen tvil om at det er jeg som er sjefen, sier rektor Torbjørn Digernes.

– Når vi fortsatt har en stilling som universitetsdirektør, er det fordi det er en hensiktsmessig funksjon i den samlede ledelsesstrukturen ved NTNU, sier han videre.

HELT SJEF: - Ingen tvil om at det er jeg som er sjefen, fastslår rektor Torbjørn Digernes.
Koordinerer administrasjonen
- Alternativet ville være at jeg måtte forholde meg til seks stabsdirektører i tillegg til åtte dekaner og to prorektorer. En slik situasjon føler jeg ikke ville ha ført til styrking av rektoratets faglige ledelse av universitetet, som var en viktig del av begrunnelsen for å innføre enhetlig ledelse.

- Derfor bruker jeg universitetsdirektøren som koordinator for stabsavdelingene. Når jeg ønsker å få gjennomført et oppdrag som trenger bidrag fra flere stabsavdelinger, sørger direktøren for koordineringen, og han har også personalansvar for disse personene.

- Men i Brønnøysundregistrene er det fortsatt Per Ivar Maudal som er daglig leder/adm.dir.?

- Ja det er en inkurie, ler rektor. – Det blir rettet opp med det første når de riktige papirene er signert.

Klare ansvarslinjer
På fakultetene er det også innført enhetlig ledelse i form av klare ansvarslinjer fra instituttledere via dekaner opp til rektor, forklarer Digernes.

- Dekanene har ansvaret både for den faglige og administrative virksomheten og rapporterer til rektor. Fakultetsdirektørene rapporterer til dekanus og tar seg av oppgaver i samspill med dekanus.

- Hva med stabsavdelingene – det er en del frustrasjon over at det nå har vært midlertidig ansettelse av studiedirektør i tre år, organisasjonsdirektør i snart ett år?

- Vi arbeider med en plan for organisering av stabene som skal være klar til å legges fram for styret ved slutten av året. Når dette er på plass, vil det bli gjort fast tilsetting av direktørene, lover rektor.

FAKTA

ENHETLIG LEDELSE
ble vedtatt av styret i april 2003.

 • Rektor har det øverste administrative ansvaret for universitetet, i tillegg til det faglige.
 • Dekanene har administrativt og faglig ansvar for fakultetenes virksomhet.
 • Instituttstyrerne har både faglig og administrativt ansvar for instituttene.

 • Gjennomgang av organisasjonen
  – Vi er i gang med en gjennomgang av arbeidsprosessene i administrasjonen, både mellom stabsavdelingene, og mellom sentralstabene og fakulteter og institutter. Formålet er å bedre samhandlingen, opplyser han.

  - Økonomiavdelingen er i ferd med å implementere gjennomgangen de har gjort av økonomifunksjonen, og en tilsvarende prosess ved Studieavdelingen er i utredningsfasen.

  - Slike organisasjonsprosesser tar tid, men tiltakene skal forankres bredt, og med fokus på bedre integrering. Vi skynder oss langsomt, i et endringstempo som ikke skaper usikkerhet og turbulens.

  - Vi har lovt styret en sak på dette i løpet av høsten, avslutter rektor, som ikke utelukker at man kan ende opp med en noe annen struktur enn dagens.

  Tekst og foto: Arne Asphjell