MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Svein Lorentzen: Svar til Trond Andresen (1.9.06, 12:31)

Torsdag framla rektor for NTNU-styret et sterkt nedkortet strategidokument, som i større grad enn nå kan samordnes med fakultetenes strategier, handlingsplaner og budsjetter. Både i styremøtet (jfr. referat i Universitetsavisa) og på et forberedende strategiseminar dagen i forveien, ble det reist en rekke spørsmål til det reviderte strategidokumentet.

På den positive siden ble det uttrykt tilfredshet med at det nå ser ut til at NTNU nærmer seg en situasjon hvor: 1) strategier kan kobles til mer konkrete handlingsmål, 2) strategiarbeidet på alle nivåer i organisasjonen følger en felles mal, og 3) strategiene følges konsekvent opp gjennom ytterligere konkretiserte handlingsplaner, som igjen er koblet til budsjettprosessen.

På den negative siden ble det påpekt at strategidokumentet fortsatt mangler en tydeliggjøring av hva som er mål og hva som er midler, og at det også bør arbeides noe med klarere begrunnelser for de valgte strategiene. I tillegg kom det både i strategiseminaret og styremøtet fram adskillige tematiske forslag til en styrking og tydeliggjøring av dokumentet.

Ett av de punktene som flere av oss understreket som særlig vesentlig, var nettopp at mens det nye strategidokumentet er meget tydelig på det å implementere strategier og tiltak i NTNU-organisasjonen, så savnes det formuleringer som uttrykker viktigheten av demokrati, medbestemmelse og medvirkning for den enkelte arbeidstaker.

Det framlagte strategidokumentet ble ikke vedtatt på torsdag. Det vil nå bli justert i tråd med de kommentarene styret hadde. Jeg regner med at styret for sluttbehandling får seg forelagt et strategidokument som blant annet er endret i den retningen Trond Andresen etterlyser.

Svein Lorentzen,
styremedlem

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv