MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Utveksling i utforbakke (1.9.06, 13:52)

Antallet studenter som søker seg til utlandet blir stadig mindre. Mye av ansvaret ligger hos instituttene – fagmiljøene må informere bedre, mener Studenttinget.

Det er lite hyggelige tall NTNU kan skilte med når det gjelder studenter som tar et år i utlandet. Universitetet må finne seg i at antallet søkere er redusert de to siste årene. Blant annet har man opplevd en nedgang på 7 prosent fra 2004 til 2005.

Dette emnet stod høyt på agendaen da det ble holdt møte i Studenttinget på Samfundet torsdag kveld. Blant annet ble det fattet vedtak om at studieprogrammene burde tilby elever «ferdigpakker» slik at det blir lettere å ta fag i utlandet.

ENGASJERT: Ingrid Oline Skeid Ødegaard hadde mange forslag til hva som kunne gjøres for å snu den negative trenden.
Stort forbedringspotensiale
- Dette er et tema som berører mange studenter og hvor NTNU har et klart forbedringspotensial, sier Ingrid Oline Skeid Ødegaard. Hun er nestleder i ISFiT og internasjonalt ansvarlig i Studenttinget. Ødegaard tror en av årsakene til nedgangen er at instituttene til tider mangler skikkelig veiledning slik at elevene ikke vet hvilke fag de skal ta og hva de skal satse på. Pr. dags dato må studentene ofte selv finne ut hvor de skal dra og hvilke fag de vil ta.

Ved noen studieretninger har man innført «Joint Degree». Dette er en grad hvor to institusjoner samarbeider, og hvor man har et fastlagt opphold i utlandet. Ved å ta denne graden er det også mulig for studenten å få tilsendt vitnemål fra begge institusjoner, men dette er forløpig et nytt begrep i Norge.

Strengere krav
Det er blitt strengere krav til studieprogresjon på NTNU, og det kan være en medvirkende årsak til at studenter ikke tør reise til utlandet. Frykten for at man ikke klarer å produsere de nødvendige studiepoeng for å opprettholde retten til å studere, henger over mange studenter som kunne tenke seg å ta et års studier i et annet land enn Norge. Konverteringsordningen til Lånekassen hvor man får gjort om lån til stipend dersom man består eksamen, er også en medvirkende faktor.

- Det kan få store økonomiske konsekvenser for en student dersom han tar fag i utlandet og ikke består eller tar et mindre antall studiepoeng enn det som kreves, sier Ødegaard.

MÅ ROTFESTES: - Utvekslingsavtaler må ha rotfeste i instituttmiljøet, mener studenttingsleder Harris Utne.
Taper penger
Ødegaard mener studentene ville ha følt seg tryggere dersom de fikk informasjon om hvilke universitet i utlandet det er som har et høyt kompetansenivå innenfor det området som den enkelte studerer.

Hun legger også vekt på at det ville ha vært en klar fordel dersom man fikk et tettere samarbeid mellom universitetene i utlandet og NTNU.

Dessverre har man det problemet at instituttene kan tape penger på å sende utvekslingsstudenter. De går glipp av inntekter for studiepoengproduksjon.

Større fokus på fag
Leder for Studenttinget, Harris Utne, mener det kom mye viktig opp på møtet. Blant annet mener han at et større fokus på fag er nødvendig for å hindre at antallet elever som reiser til utlandet reduseres. Han mener elevene bør ha anledning til å skaffe seg hjelp fra fagmiljøene, både fra de som foreleser og professorene.

- Det er helt tydelig at studentene ønsker at de utvekslingsavtalene NTNU har, skal ha rot på instituttet, sier Utne.

Utne påpeker at Internasjonal seksjon først og fremst kan bistå med en del praktiske ting rundt selve utenlandsoppholdet. Svært mange elever går til Internasjonal seksjon for å få hjelp, men den hjelpen elevene trenger for å finne ut hvor og hva de skal studere kan Internasjonal seksjon bare i mindre grad bidra med.

FORNØYD: Trond Singsaas var fornøyd med dagens møte.
Ikke bare NTNU
Trond Singsaas er leder for Internasjonal seksjon ved NTNU, og han kan bekrefte at det ikke bare er NTNU som opplever en nedgang i antall studenter som ønsker å reise til utlandet.

- Vi vet at dette er en tendens nasjonalt, og antakeligvis også utover Norges grenser finner man det samme fenomenet, sier Singsaas.

Hva som er årsaken til dette kan han ikke gi noe entydig svar på, men bekrefter at dette er et tema som drøftes nøye innad i systemet. Blant annet skal det satses på mer intensivt informasjonsarbeid fra Internasjonal seksjon. For øvrig var Singsaas meget fornøyd med dagens møte.

- Det var en veldig interessant debatt med mange konstruktive innspill, sier han.

Tekst og Foto: Knut Sørheim