MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Anniken E. Aarstein: 20.000 ekstra til studentene (7.9.06, 13:40)

Studentene vil aldri klare å holde tritt med den økonomiske utviklingen vi har nå. Boligprisene har eksplodert de siste årene, det samme har hybelprisene. Derfor er det viktig at regjeringen og Stortinget hever totalrammene til studentene fra 80.000 kroner til 100.000 kroner i året. Stipendandelen må heves fra 25.000 kroner til 40.000 kroner.

Poenget med studiefinansieringen er at den skal gi enhver anledning til å være heltidsstudent. I studieperioden skal studentene tilegne seg kunnskap som nærings- og samfunnslivet skriker etter. Studentene er nasjonens kompetansebank. Da trenger de tid til å studere.

Men slik er ikke situasjonen for mange av studentene. I dag jobber halvparten av Norges studenter ved siden av studiene for å overleve økonomisk. Det innebærer at over halvparten av de norske studentene er mer bekymret for økonomien og har mer fokus på hvordan de skal klare å betale regninger enn på akademiske problemstillinger. Det er en uholdbar situasjon.

Yrkespolitikere håner
Regjeringen og Stortinget tar feil når de tror at studentene klarer seg med 80.000 kroner i lån og stipend i en situasjon der bolig- og utleieprisene har eksplodert.

Unge yrkespolitikere som kultur- og kirkeminister Trond Giske og Høyres stortingsrepresentant Andrè O. Dahl har det til felles at de har skaffet seg årsinntekter på mange hundre tusen kroner som yrkespolitikere, mens ungdom i samme alder sliter med å klare seg ved universiteter og høyskoler.

Det er utidig når Giske vil gi noen hundrelapper ekstra i året til studentene, mens Dahl skriker opp om at studentene syter.

For studentene syter ikke. De opplever at lån og stipend ikke holder tritt med utgiftsveksten. Det gjelder ikke bare i Oslo. I Hammerfest måtte studenter si nei til studieplasser fordi hyblene var for dyre.

Reisestipend til alle
Kystpartiet har tidligere etter henstilling fra studentorganisasjoner, påpekt alvorlige svakheter ved studiefinansieringa. Personer over 25 år får ikke reisestipend når de studerer. Verst går dette ut over studenter med barn – og bopel en annen plass enn studiestedet, og det går hardt utover personer i distriktene som må inn til en by for å studere, og som på grunn av det må ha to husholdninger.

Kystpartiet mener at voksne folk med barn hjemme må ha samme mulighet til å besøke sin familie, som studenter under 25 år.

Vi har derfor bedt statsråd Øystein Djupedal se på denne delen av studiefinansieringa, med det for øye å rette opp denne svakheten.

Vårt og studentorganisasjonenes forslag er å gi alle reisestipend. Da unngår man diskriminerende og fornedrende situasjoner for voksne som vil ta seg utdanning og som ikke kommer inn under reglene for omskolering.

Dagens reisestipend er både aldersdiskriminerende og familiediskriminerende. Når man vet at de fleste samboende med barn også mister forsørgerstipendet fordi samboinntekten er for høy, er det svært vanskelig for studenter, særlig fra distriktene, å ta seg utdanning.

Inn i statsbudsjettet i høst
Kystpartiet har også bedt kunnskapsministeren ta et initiativ når det gjelder skattereglene for studenter med to husholdninger. Slik systemet er får ikke studenter fradrag for den ene av de to husholdningene, og heller ikke pendlerfradrag, fradrag de ville fått hvis de var yrkesaktive med to bosteder eller studerte via omskoleringsopplegg.

Studentene får med andre ord ikke fradrag fordi de er studenter.

Vi er glad for at kunnskapsminister Djupedal har bekreftet at han vil ta med seg disse problemstillingene i sitt videre arbeid med studiefinansieringen. Men en revisjon av studiefinansieringen haster. Den bør inn i statsbudsjettet i høst.

Anniken Ellingsen Aarstein,
Kystpartiet

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv