MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Samler kreftene om forskning (13.9.06, 15:10)

NTNU og Sintef er enige om en felles strategi for å utvikle forskningsmiljøet i Trondheim til å bli blant verdens beste. Nasjonalt er målsettingen å oppnå større politisk innflytelse.

Avtalen om et forsterket samarbeid ble skrevet under på et felles styremøte på Lerchendal gård i dag. Institusjonene vil stå sammen for å vinne kampen om studenter, forskere, forskningsoppdrag og ressurser, for å kunne stå bedre rustet i den internasjonale konkurransen.

GOD SAMARBEIDSÅND i NTNU/Sintef-familien. På et felles styremøte i dag onsdag ble ledelsen i NTNU og Sintef enige om å stå sammen om styrking og videreutvikling av forskningsmiljøet i Trondheim. Bak fra venstre: Jan Erik Korssjøen, styreleder Sintef, Marit Arnstad, styreleder NTNU. Foran: Unni M. Steinsmo, konsernsjef Sintef, Torbjørn Digernes, rektor NTNU. Foto NTNU Info/Arne Asphjell.
Felles utfordringer
- Utfordringen for NTNU og Sintef er å fremstå som attraktive partnere, både innenfor EUs forskningsprogrammer og i internasjonal forskning og utdanning for øvrig. Dette oppnår vi best gjennom en forpliktende allianse, sier rektor Torbjørn Digernes og konsernsjef Unni Steinsmo i Sintef.

Institusjonene vil også ha sterkere innflytelse. – Vi ønsker å være premissgivere i den nasjonale nærings- og forskningspolitikken. Det bør være naturlig for våre politikere å bruke oss som kunnskapsbase når framtidens politikk på disse områdene skal utformes, forklarer Steinsmo og Digernes.

Internasjonalt fremragende
Universitetet og forskningsinstitusjonen inngår et enda tettere samarbeid under mottoet ”internasjonalt fremragende sammen”.

- Ambisjonen er å være blant de beste i verden på fagområder som understøtter de sterkeste norske næringsområdene innen energi, materialer, maritim og marin, sier Digernes. Han legger til at satsing på nanoteknologi, informasjonsteknologi og bioteknologi vil være avgjørende i tiden framover, for å kunne opprettholde en sterk internasjonal posisjon.

Styrker laboratoriene
Samarbeidet skal også intensiveres når det gjelder infrastruktur, ikke minst laboratorier. Målet er at NTNU og Sintefs laboratorier innen energi, materialer, maritim og marin virksomhet skal være blant de fremste i verden. Institusjonene skal gå sammen overfor nasjonale og internasjonale myndigheter og andre mulige bidragsytere, for å skaffe ressurser til denne satsingen.

Verdiskaping
Steinsmo viser til at det strategiske partnerskapet mellom Sintef og NTNU allerede utløser en betydelig merverdi gjennom flerbruk. Hvert år mobiliseres kunnskapsbasen på Gløshaugen mot industriell utvikling i flere tusen bedrifter og i utdanning av 20.000 studenter. På årsbasis er mer enn 500 medarbeidere bidragsytere til begge institusjoner.

For norsk næringsliv har teknologimiljøet i Trondheim vært uvurderlig. De siste 25 årene tillegg har ansatte og studenter ved NTNU og Sintef startet omtrent 170 bedrifter.

I tillegg til egne etableringer, har teknologier fra NTNU og Sintef dannet basis for en rekke nye forretningsområder og knoppskytinger utgått av eksisterende bedrifter. Eksempler på dette er Kongsberg Simrad, Dynal og Vingmed Sound. Denne type knoppskytinger har skapt flere tusen arbeidsplasser. I tillegg kommer den betydning NTNU og Sintef har for utviklingen av norsk næringsliv generelt. Bare innenfor petroleumsvirksomheten har institusjonene bidratt sterkt til utbyggingsløsningene for Snøhvit og Ormen Lange – to av Europas største og mest innovative industriprosjekter.

Satsingsområder
I perioden 2006-2010 skal det utvikles felles, strategiske satsinger innenfor utvalgte områder, som er marin teknikk, biomarin, globalisering, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og materialer. Dette er forskningsområder hvor begge institusjonene allerede har solide forskningsmiljøer, men hvor mulighetene for synergier gjennom samarbeid er betydelig, også når det gjelder finansiering.

NTNU og Sintef samarbeider fra før i 16 såkalte Geminisentre. Målet med sentrene er blant annet å koordinere arbeidet med søknader om større FoU-prosjekter og -programmer. Fagmiljøene skal dermed bli bedre i stand til å bidra til nyskaping og næringsutvikling.

Styrene ba rektor og konsernsjef følge opp arbeidet med strategiske kart for de felles satsingsområdene.