MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Funksjonshemmede i fokus (20.9.06, 06:22)

Mange funksjonshemmede studenter sliter med komme seg inn på arbeidsmarkedet. Derfor er det satt i gang et nytt samarbeidsprosjekt mellom NTNU, HiST og NAV hvor målet er å få personer som har en funksjonsnedsettelse ut i arbeid.

- Den enkelte skal føle at her får jeg skikkelig hjelp og veiledning, sier Eli Sektnan. Hun er leder for prosjektet.

Målgruppen er studenter med dokumentert funksjonsnedsettelse, og som er knyttet til NTNU eller HiST. Studentene som deltar vil få individuell oppfølging underveis. Blant annet vil de få veiledning i jobbsøkeprosessen og hjelp til å komme i kontakt med aktuelle arbeidsgivere.

Det er lagt stor vekt på samarbeid med andre relevante aktører som NAV (tidligere Aetat) arbeid, NAV trygd, interesseorganisasjoner og bedrifter. Eli Sektnan vil også forsøke å få til en samordning med studenter som allerede går på trygd eller har andre avtaler.

- Jeg vil unngå at studentene må løpe fra saksbehandler til saksbehandler, sier hun.

ILDSJEL: Eli Sektnan håper hun kan hjelpe personer med en funksjonsnedsettelse ut i arbeidslivet.
Ikke bare fysisk
Personer som er har en fysisk funksjonsnedsettelse er selvsagt blant målgruppene til prosjektet. Innenfor denne kategorien finner vi blant annet personer som er blinde, hørselshemmede eller sitter i rullestol.

Men det er ikke bare personer med en fysiske hemminger Eli Sektnan ønsker å nå ut til. Personer som er psykisk syke er like aktuelle for prosjektet.

- Det er mange studenter med psykiske problemer som står utenfor arbeidslivet, bekrefter Sektnan.

Et kvalitativt prosjekt
Eli Sektnan ønsker å komme i kontakt med funksjonshemmede studenter som ønsker ekstra oppfølging og veiledning i overgangen fra studier til arbeidslivet. Det vil etter hvert bli distribuert en brosjyre om prosjektet.

- Det er meningen at studentene skal rekruttere seg selv, tilføyer Sektnan.

Foreløpig har et par stykker meldt seg på, og målet er at prosjektet skal involvere ca 20-30 personer. Eli Sektnan er redd for at opplegget vil bli overfladisk dersom for mange studenter deltar. Et sentralt trekk ved prosjektet er at studenter som deltar skal få skikkelig oppfølging underveis, og Sektnan frykter at det vil bli vanskelig å gi tilfredsstillende støtte dersom for mange deltar.

450ff20625d7b7.50850893 Studentene vil få hjelp etter hvor stort behov de har. Blant annet kan det for eksempel være aktuelt med jobbsøkerkurs og motivasjonskurs for de som måtte ha behov for det. Sektnan vil fungere som saksbehandler og rådgiver.

Prosjektet er allerede satt i gang, og prosjektleder regner med at det vil vare i tre år - til sommeren 2009. Midlene for et år er allerede dekket, men Sektnan håper på at det vil bli tilført enda mer ettersom ett år kan bli knapt med tid.

Siden prosjektet er nystartet, har ikke Sektnan lagt opp noen bestemt kurs hun slavisk kommer til å følge.

- Veien vil bli til mens jeg går, sier hun.

Bryte barrierer
Det er to triste sannheter det er vanskelig å komme bort fra. Den ene er at det er vanskeligere for personer med en funksjonsnedsettelse å få jobb, og den andre er at det er mange funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet og gjerne vil ut i jobb.

Mange av dem møter fordommer når de skal ut i arbeidslivet. Arbeidsgiver kan se på en funksjonsnedsettelse som noe fremmed og skummelt. En arbeidsgiver tenker også på hva det kan koste bedriften å ha en person med en funksjonsnedsettelse til å jobbe der.

Mye handler om å avmystifisere en funksjonsnedsettelse i forhold til arbeidsgiver. Et eksempel på dette kan være å gi konkrete opplysninger og kunnskap om hva det betyr for en bedrift å ansette for eksempel en person som sitter i rullestol.