MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Syk av bekymring? (28.9.06, 08:11)

Er du – bokstavelig talt – syk av angst og bekymringer? Da har du flaks om du bor i Trondheim. På NTNUs psykologiske poliklinikk ønsker de seg flere av ditt slag. Sjansen for å bli frisk, er overveldende.

Angst er den mest utbredte lidelsen på vår kant av verden. Mellom 12 og 15 prosent av befolkningen har til enhver tid sykelig angst. Og minst hver fjerde nordmann vil en eller annen gang i løpet av sitt liv oppleve å få en angstlidelse.

ØNSKER FLERE KLIENTER: - Vi ønsker å fange opp flere med behov for behandling her hos oss, sier Hans Nordahl. Han er overbevist om at det er for liten andel som søker hjelp. - Det er mindre tabubelagt å komme til psykisk helsevern etter at kjente politikere som Bondevik og Lønning åpent har fortalt om sitt behov for hjelp, sier Nordahl.
Ubehandlet angst kan bli en kronisk tilstand, og går hardt utover livskvalitet og livsfunksjon. Uføretrygding på grunn av psykiske lidelser øker, særlig blant yngre mennesker. Det er derfor all mulig grunn, både for den enkelte og for samfunnet, til å ta fatt i denne typen lidelser.

Og så vanskelige å kurere er de vanligvis heller ikke – enten de heter generell angst, sosial angst, fobisk angst, panikkangst, traumatisk angst, tvangshandlinger, forventningsangst – eller noe annet.

De aller fleste pasientene blir friske.

Tusen har fått hjelp
– Behandlingsmetodene utvikler seg stadig. I dag behandler vi pasienter i løpet av kort tid, pasienter som for 20 år siden ble ansett som uhelbredelige.

Det sier professor i klinisk psykologi, Hans M. Nordahl, enhetsleder ved NTNUs psykologiske poliklinikk. Klinikken omfatter tre avsnitt: klinisk barn og unge, klinisk nevropsykologi, og klinisk voksne og eldre. Den ligger på Dragvoll og holder hus i Bygg 12.

Kanskje litt bortgjemt – men bak dørene er aktiviteten høy. Her forsker, underviser og praktiserer 12 psykologer og leger. Her får også fjerdeårsstudentene på profesjonsstudiet i psykologi sin kliniske praksis.

Og her har bortimot tusen mennesker fått hjelp med sin angst eller depresjon siden oppstarten. Det blir i gjennomsnitt hundre personer hvert år, for klinikken feirer tiårsjubileum i disse dager.

Over 80 prosent blir bedre
Halvparten av dem som søker poliklinikken på Dragvoll, sliter med angstlidelser. Omtrent en tredjedel har depresjon, og resten har andre plager som rusmiddelmisbruk, og personlighetsforstyrrelser.

Behandlingen av sosial og generell angst baserer seg på kognitiv terapi. Åtte av ti opplever bedring eller tilfriskning.

Andre angstlidelser som tvangslidelse, fobi eller panikklidelse blir også behandlet effektivt ved klinikken i dag. Studenter som lærer om psykologisk behandling i sin praksis, har like gode resultater som etablerte sykehusenheter. Så blir studentene også tett fulgt opp av erfarne veiledere i klinisk psykologi. Sosial fobi
Psykologisk poliklinikk driver flere store forskningsprosjekter. Til det trengs pasienter.

Ett prosjekt dreier seg om sosial fobi: når sosiale situasjoner utløser en eller annen form for angst. Her sammenliknes beste medikamentelle behandling med beste kognitive terapi.

Et annet prosjekt tar for seg tvangstanker og tvangshandlinger, hvor man fokuserer på å forbedre behandlingsmetoder.

Det største og mest prestisjefylte prosjektet dreier seg om det som kalles generalisert angstlidelse. Det er særlig rettet mot pasienter som bokstavelig talt blir syke av bekymring – der bekymringer (og bekymringene for bekymringene) får styre hverdagen, og der medisinering ikke hjelper noe særlig.

Prosjektet går over flere år, og er en form for vitenskapelig kappestrid mellom to moderne behandlingsformer.

FAKTA

PSYKOLOGISK POLIKLINIKK
er en del av Psykologsk institutt, og holder til i Bygg 12, nivå 3, Dragvoll. Telefon 73 59 74 06.

Internasjonalt nivå
Den hittil mest anerkjente terapiformen (som har gode resultater, men ikke så gode som man kunne ønske seg), sammenliknes med den mest lovende nye terapiformen (som ennå ikke er godt nok dokumentert, men som kan vise seg å gi oppsiktsvekkende resultater).

To av verdens mest anerkjente psykologer innen angstfeltet står bak de to metodene, og styrer trondheimsprosjektet fra henholdsvis USA og England, i nært samarbeid med professor Nordahl.

– Du kan si at de to satser hele sitt livsverk og hele sin faglige prestisje i dette prosjektet. Det er ufattelig modig og noe ganske enestående, sier Nordahl, og legger til:

– I tillegg er vi stolte over at de valgte Trondheim. Det bekrefter at vi har et fagmiljø som har tillit og er på høyt internasjonalt nivå.

Av Lisa Olstad
Foto Arne Asphjell